Кръв и желязодефицитна анемия – малокръвие

Кръвта има две важни функции:

1.Транспорт: Червените кръвни телца транс­портират кислород до тъканите и пренасят об­разувания при обмяната на веществата отпаден продукт въглероден двуокис обратно до бе­лите дробове за издишване. Преминалите от храносмилателния тракт в кръвта хранителни вещества кръвообращението разпределя по ця­лото тяло. Образуваните на различни места в организма важни за живота вещества като ен­зими, хормони, защитни вещества и т.н. кръв­та транспортира до местата в организма, къ­дето има нужда от тях.

2.Кръвосъсирване: При наранявания на кожата и тъканите кръвта трябва да уплътни отворени­те места. За целта тя трябва да се съсири и за­лепи раната. За тази важна за живота функция в кръвта се намират редица субстанции, които действуват по много сложен механизъм – сво­ебразна каскадна система.

В тялото на възрастните циркулират около пет литра кръв. Тя се състои най-общо от след­ните съставни елементи: червени кръвни телца (еритроцити), бели кръвни телца (левкоцити), кръвни плочици (тромбоцити) и кръвна течност (плазма).

Медиците различават три големи групи заболя­вания на кръвната система:

– малокръвие (анемия);

– нарушения на кръвосъсирването;

– левкемии (рак на кръвта).

 

Малокръвие:желязодефицитна анемия

Оплаквания

Лесна уморяемост, вътрешно неспокойствие, бледост, суха кожа, засилен косопад, твърди чупливи нокти на пръстите, рагади (цепнатини) по носната лигавица.

Причини

Желязото е вещество, нужно за живота. В тя­лото на един възрастен мъж се съдържат около 50 мг желязо на килограм телесно тегло, а в тя­лото на една жена около 35 мг на килограм те­лесно тегло. Шестдесет до седемдесет процен­та от намиращото се в организма желязо е свързано в червения хемоглобин, останалото се съхранява предимно в черния дроб, далака и костния мозък.

Желязонедоимъчната анемия се дължи основно на три причини:

–      тежка загуба на кръв, например при силна мен­струация, гастрит, рак в стомашно-чревния тракт, хемороиди, тении. Различни медика­менти като ацетилсалицилова киселина (Aspirin), противоревматични средства като индометацин (Amino, Indomet- Ratiopharm), лекарства против високо кръвно налягане като резерпин (напр. Brinerdin, Briserin), полови хормони, противоракови средства и кортизон също могат да предизвикат кръвоизливи, които во­дят до желязодефицитна анемия.

–      бедна на желязо храна. Тя може да бъде проб­лем особено при малки деца и възрастни, кои­то трябва да спазват специална диета.

–      ако стомашно-чревният тракт по някаква причина, като например операция на стомаха или рак на стомаха, не е в състояние да усвоя­ва желязото.

Риск от заболяване

В индустриализираните страни всяко трето дете и всяка пета жена имат железен недоимък. Бременните жени имат повишена нужда от же­лязо.

Възможни последици и усложнения

Желязонедоимъчната анемия отслабва организ­ма като цяло, обикновено обаче не е опасна за живота.

Профилактика

Нормално нуждата от желязо при човека се пок­рива от храната. Организмът усвоява желязото от животинската храна около 10 до 20 пъти по-добре отколкото желязото от растителната храна. Добри „източници на желязо“ са рибата и месото. Спанакът съдържа, противно на разпространеното схващане, мал­ко желязо. Освен това желязото от спанака ед­ва може да се използува от организма заради не­говата особена химическа форма. Вегетариан­ците не бива да се опасяват от недостиг на желязо, ако приемат достатъчно млечни продук­ти, зелени листни растения и пълноценни зър­нени храни.

Необходимост от лекарска помощ

Ако въз основа на оплакванията си се усъмните, че страдате от недоимък на желязо.

Самолечение

Не е възможно при вече възникнал недоимък на желязо.

Лечение

При недостатъчна доставка на желязо организ­мът най-напред изразходва запасите си от же­лязо. Едва когато този резерв е изчерпан и по този начин се преустанови образуването на чер­вени кръвни телца, се говори за желязонедоимъчна анемия. Недоимъкът на желязо се устано­вява чрез изследване на кръвта.

Лечението има две цели:

–      да отстрани причината за недоимъка на же­лязо;

–      да попълни запасите от желязо в организма.

При приемане на желязосъдържащи таблетки са нужни около два месеца, докато се нормализира съдържанието на желязо в кръвта. За да се на­пълнят отново депата, са нужни най-малко шест месеца.

Железният недоимък се лекува най-добре с меди­каменти съдържащи т.нар. двувалентно желязо.

Препоръчва се: медикаменти с двувалентно желязо – Ferro 66, Ferrum Hausmann, Ferro Sanol, Spartocine.

Комбини­раните препарати на желязо с витамини и мета­ли са излишни и обикновено по-скъпи. Други до­бавки като бернщайнова киселина, фруктоза, хистидин, фумарова киселина и аспаргинова ки­селина също не са целесъобразни. Не се препо­ръчват и железни препарати, които се резорби­рат по-бавно в стомашно-чревния тракт (т.нар. депопрепарати). Всички железни препа­рати понякога могат да причинят странични прояви като гадене, болки в стомаха, повръща­не, диария или запек. Черните изпражнения са не­що нормално при приемането на железни препа­рати. Медикаментите би трябвало да се взе­мат час преди или два часа след ядене с половин чаша вода.

Кръвни групи

Кръвта не може да се разменя произволно меж­ду хората. Ако на един човек се прелее безраз­борно кръв от друг, съществува опасност от алергична реакция.

Кръвта съдържа съставки (антигени), които могат да реагират с изработени срещу тях съставки (антитела) на друга кръв. От това кръвта става на флокули (парцалчета) – аглутинира се. За да се избегне това, кръвта се изследва дали и какви антигени съдържа. Различават се четири различни антигенни комбинации, които най-общо се означават ка­то кръвни групи: А, В, АВ и 0.

В Средна Европа около 45% от хората са с кръвнагрупа А, около 40%-кръвна група 0; 10% – кръвна група В и около 5% – кръвна група АВ. Кръв от група 0 може да получи всеки човек, не­зависимо от кръвната му група. Хора от кръвна група АВ понасят кръв от всяка друга дарителска група. Въпреки всичко днес основно се прелива само едногрупова кръв. Към тази АВО кръвногрупова система допълнително има и други антигени в кръвта, така наречените резус фактори. Прави се разлика между резус по­ложителна и резус отрицателна кръв. Преливане трябва да се прави само с резус ед­наква кръв. За бременността е важно опреде­лянето на резус фактора на майката и детето.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.