Начало / Заболяванията от А до Я / Шум в ушите (тинитус) и щръкнали уши


Шум в ушите (тинитус) и щръкнали уши

Щръкнали уши

Оплаквания

Щръкналите уши могат да се отразят неблаго­приятно върху общото самочувствие на човека.

Самолечение

Безсмислено е например през нощта щръкнали­те уши да се завързват или залепват до главата и да се очаква, че с времето ушите „ще се при­берат”.

Лечение

Единственото обещаващо успех лечение е опе­рацията. При това се изрязва една част от хру­щяла зад ухото, ушните миди се издърпват на­зад и прорезите в кожата се зашиват. За тази цел се налага един до два дни престой в болни­цата.

Операцията не бива да се провежда преди пета­та година на детето, защото ушните миди все още не са се развили напълно.

 

 

Шум в ушите (тинитус)

Оплаквания

Звънтене, бръмчене, свирене или съскане в уши­те шумове, които други хора на същото мяс­то не долавят. Тези оплаквания могат да са пос­тоянни или да се проявяват периодически.

Причини

-насъбиране на ушна кал;

-чуждо тяло във външния слухов канал –отосклероза;

-увреждане от шум или експлозии нараняване на тъпанчето;

-контузия на главата;

-заболяване на кръвообращението -хиперфункция на щитовиднатажлеза;

-странично действие на лекар­ства;

-отравяне с олово, въглемоноксид, живак;

-мениерова болест.

Риск от заболяване

Шумът в ушите често е свързан с други болес­ти на ушите.

Профилактика

Не е възможна според сегашното състояние на медицината.

Възможни последици и усложнения

Смущения в общото състояние.

Нужда от лекарска помощ

Когато след кратко време оплакванията не пре­минат от само себе си.

Самолечение

Когато шумът в ушите не е твърде силен, поня­кога може да помогне тиха музика за фон. Уп­ражнения за отпускане могат да подобрят оп­лакванията.

Лечение

Непременно се налага общомедицински преглед и специално изследване на ушите, за да се уста­новят възможните причини. При повечето па­циенти, които страдат от шум в ушите, не е възможно излекуване, но оплакванията могат значително да се облекчат.

Ако лекарят е открил причината в дадена бо­лест, то тя трябва да се лекува. Лекарствата, които се изтъкват като причина, трябва да бъ­дат спрени. Ако въпреки това шумът в ушите не престане, помагат някои лекарствени средства, като например Stutgeron,Sibelium,Vertirosan,Vomex А.

Когато въпреки лечението оплакванията не се подобряват, евентуално може да помогне една т. нар. тинитова маска. Това е малък апарат, по­добен по външен вид на слуховия, който произ­вежда шум, прикриващ шума в ушите.

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*