Мултиплена (множествена) склероза

Оплаквания

Оплакванията могат да бъдат най-различни и в началото да се проявяват само мимолетно: сла­бост в ръцете или краката, изтръпване, трепе­рене, неясен говор или зрителни смущения.

Най-често тези оплаквания изчезват, понякога за дълго.

Често оплакванията изплуват отново след период от месеци или дори години. Понякога то­гава някои оплаквания не търпят пълно обратно развитие. Така всеки нов тласък на болестта може да означава нарастващо препятствие.

Причини

Петнисто разрушаване на миелина, който об­гръща като миелинова обвивка нервите на мно­го места в нервната система и е необходим за тяхното снабдяване с хранителни вещества и провеждането на нервните импулси. Увреждане­то може да се появи на различни места в глав­ния и гръбначния мозък, но и отново да се въз­станови. Ако обаче освен миелинът се разруши и нервът, една част от оплакванията остават.

Не е ясно все още защо се стига до тези увреж­дания на миелина. Възможно е причината да бъ­дат съвсем „бавни“, действуващи с години ви­руси.

Риск от заболяване

Мултиплената склероза започва във възрастта между двадесетата и четиридесетата година. Жените се засягат малко по-често от мъжете.

Възможни последици и усложнения

При много хора заболяването протича бавно и много умерено: отделните тласъци отстоят на много години един от друг.

Тъй като оплакванията по време на бременност се засилват, на жените, болни от мултиплена склероза, понякога се препоръчва да се откажат да имат деца.

Профилактика

Не е възможна.

Необходимост от лекарска помощ

При съмнение за мултиплена склероза би тряб­вало да се потърси лекар. Чрез изследване на мо- зъчната течност той често може да установи, дали се касае за мултиплена склероза. В някои случаи освен това са нужни и послойни рентге­нови снимки.

Самолечение

Движете се доколкото е възможно. В някои слу­чаи упражненията за разхлабване могат да об­лекчат спазмите на парализираните мускули. В групите за взаимопомощ можете да намерите помощ и взаимообмен със също така постра­дали.

Лечение

Мултиплената склероза е нелечима. Гимнасти­ката обаче е от централно значение за болния. Ерготерапевтките могат чувствително да допринесат за преодоляване трудностите на всекидневието. По време на болестен пристъп засегнатите се подлагат в някои случаи на кортизонови медикаменти. Тези средства имат без съмнение многобройни странични действия и с течение на времето губят своя ефект върху мултиплената склероза. Понякога миорелаксантите (препаратите за отпускане на мускулите, например Лиорезал) могат да предизвикат об­лекчение, в други случаи влошават оплаква­нията.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*