Начало / Болести и лечение / Болести на нервната система и мозъка / Паркинсонова болест (трепереща парализа)

Паркинсонова болест (трепереща парализа)

Оплаквания

Най-често заболяването започва с леко трепе­рене, което се проявява само по време на покой, а при движение или по време на сън изчезва.

При това типично е триенето на палеца и показале­ца, така нареченото „въртене на топче“. С те­чение на времето движенията се забавят и ограничават все повече (ходене, движение на ръце­те, мигане), при което особено се затруднява началото на движението. Крачките стават мал­ки и тътрещи се. Тъй като ръцете престават да се движат в синхрон, равновесието се нару­шава. Мимиката е невъзможна, тъй като лице­то се обездвижва, говорът става монотонен и неразбран, почеркът дребен и нечетлив. Муску­латурата постепенно се вдървява.

Причини

Бавно, но непрестанно, определени мозъчни центрове загиват. Нарушава се равновесието на химически субстанции необходими за функци­онирането на мозъка. Това може да стане в ре­зултат на отравяне с въглероден окис, мозъчен тумор или възпаление на мозъка. В повечето случаи, обаче, причината за увреждането остава неизвестна. Също така медикаменти, назна­чавани за лечение на шизофрения, могат да до­ведат до болестта на Паркинсон.

Риск от заболяване

С изключение на предизвиканото от медикамен­ти или отравяне заболяване, Паркинсоновата болест се среща почти само у над петдесетгодишни хора. В някои семейства това заболяване се развива по-често.

Възможни последици и усложнения

Нарастващите двигателни нарушения затруд­няват все повече ежедневието. В много тежки случаи се стига до душевна разруха и депресии. Все пак много хора при подходящо лечение са в състояние да водят един почти нормален жи­вот.

Профилактика

Възможна е само, ако заболяването е предизви­кано от медикаменти.

Необходимост от лекарска помощ

Започващото с остаряването треперене е на­пълно нормално и не е причина за безпокойство. Ако треперенето се засили и движенията като цяло се затруднят и забавят, би трябвало да се потърси лекар.

Самолечение

Засегнатият би трябвало да може да продължи да води до колкото е възможно нормален жи­вот. Малко помощ – кресло с високи странични облегалки или допълнителни перила – могат да извършат чудо. Психо-социалната грижа и от­ношението към пациента са съществена част от лечението.

Лечение

Паркинсоновата болест не може нито да се из­лекува, нито да се задържи. Признаците би трябвало да се смекчават с медикаменти, едва когато започнат много да пречат. Медикамен­тите против паркинсонизъм имат тежки стра­нични действия, а тяхната активност отслаб­ва след около четири до шест години. Заедно с лекаря би трябвало да се намери най-малката, но ефективна дозировка.

Лечението на паркинсонизма без лечебна гимнас­тика е непълно. Ако треперенето и мускулната контрактура не могат да се повлияят по друг начин, може да се направи така наречената стереотактична операция. Отговорната за увреж­дането област в мозъка се открива чрез ЕЕГ и компютърна томография и се разрушава. В опитни ръце и при точна подготовка на опера­цията често симптомите могат да бъдат най- малкото значително подобрени.

Лекарствени препарати за Паркинсон

Akineton, Pravidel, Madopar, Sinemet, Sormodren, Parlodel, Symmetrel, Tremarit.

Важни странични действия: Сърцебиене, усе­щане за горещина, съхнене на устата, несъзна­телни бързи движения, психози, състояния на обърканост, халюцинации

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*