Психози, нервен срив

Под психози се разбират класическите психиат­рични заболявания като шизофрения и маниодепресивна психоза.

Доскоро тези заболявания се възприемаха като ръка на съдбата и в много малка степен лечими. Днес е известно, че те са податливи на психотерапевтично въздействие и че е възможно при съответно амбулаторно обслужване на засегнатия да бъде осигурен нор­мален живот.

При възникването на психозите главна роля иг­раят предишни увреждания. Така например орга­нични страдания, неблагоприятни условия на живот или психотични родители пречат на възприемането и отношението към околния свят. По този начин засегнатият става все по-несигурен в преценките си за това, което става око­ло него.

Така става невъзможно да се отговаря на въпро­си като „Какво искат другите от мен?“ или „В какво отношение съм аз спрямо околните?“. Ни­кой човек не е застрахован спрямо колебания от този род. Много е лесно при „здрави“ хора да се проявят психотични тласъци или халюцинации. Ясен пример в това отношение е изолацията. При пълна липса на външни дразнители само след няколко часа настъпват промени във възприя­тията. Хроничното безсъние също може след няколко дни да отключи психотични смущения. Едно психотично състояние може да се обясни най-убедително чрез „недостатъчна защита срещу дразненията“. Нашият психичен и душе­вен живот е защитен чрез възможността да възприема съзнателно само 10% от неизброи­мите впечатления и усещания, които непре­къснато се стоварват върху нас.

Ако вместо тях започнем да възприемаме два­десет процента, ние сме на прага на нервен срив. При тридесет процента психиката и душата за­боляват.

Нервен срив

Почти всички хора съумяват в екстремни ситу­ации да запазят спокойствие. Концентрират се върху неизбежното за преодоляване на ситуаци­ята и не обръщат внимание на „странични сигнали“. При нервен срив тези „предпазители“ из­гарят.

Оплаквания

„Излизане извън себе си“ понякога с агресивни и разрушителни прояви, непрекъснат плач, пристъпно крещене или треперене, което може да обхване цялото тяло. Към това могат да се прибавят и халюцинации.

Причини

Продължително психическо пренатоварване по време или след внезапни изпитания от рода на болести, операция, похищение (на самолет), бедствие, насилие или внезапна смърт на родни­на могат да отключат нервен срив. Прекомер­ната възбуда, която обикновено се изразява в страх от жи вота за часове или дни може да престане да бъде „смилана“ от психиката.

Риск от заболяване

Нервен срив може да преживее всеки човек.

Възможни последици и усложнения

Не се очакват, ако сривът бъде овладян.

Профилактика

Не е известна.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага при проява на симптомите.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

За да успокои пациента, лекарят предписва спо­ред тежестта на симптомите медикаменти от групата на транквилантите или психофармака. Не е нужно продължи­телно време да се приемат медикаменти. При овладяване и стабилизиране на ситуацията ед­но навлизане в кризата се явява полезно и необ­ходимо. При това се прави опит в психотерапевтични разговори да се осмислят и преодолеят екстре­малните и натоварващи моменти.

 

 

Оценете статията
Оценка 3.3 от 4 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*