Всичко най-важно за зъбите. Хигиена, заболявания, красота…

Човешките зъби доста са се проме­нили от праистори­ческите времена до днес. Суровото месо отдавна не фигурира в менюто на съвре­менния човек и още по-добре, тъй като той не би могъл да се справи. Но освен че служат за хранене, зъбите са част от усмивката, а какво е животът без усмивки?!

Анатомия на зъба

Нашите зъби са покрити с емайл по външната страна, короната се състои от ден- тин, а корените, които не се виждат, от дентална пулпа, свързана с малки кръвоносни съдове и нерви.

Емайлът е много твърдо ве­щество, което обаче може да се счупи при удар или да се развали под въздействието на кариес.

Дентинът не е така соли­ден. Във видимата си част той е покрит с емайл, а във вътрешността на венците – с цимент.

Циментът има костен про­изход.

Пулпата представлява съе­динителна тъкан и съдържа малки кръвоносни съдове, както и нервни окончания.

Алвеоло-зъбното сухожилие свързва зъба с костта и придава известна „гъвкавост“, като в същото време помага на зъба да стои стабилно на мястото си.

Венецът е лигавица, покри­ваща костта около зъбите. Той съдържа многобройни кръвоносни съдове.

Видове зъби

Резците служат за захапване и откъсване на хапката. Кучешките се забиват в хап­ката и служат за нейното за­държане.

Предкътниците и кътници­те раздробяват механично храната.

Мъдреците са последните че­тири кътника, които изникват при завършеното физическо развитие на човека.

Хигиена и превенция

В детска възраст е важно да се приемат умерени дози флуор, който защитава и укрепва зъ­бите. Използването на четки за зъби с малка глава, чии­то косъмчета могат лесно да проникнат в междузъбното пространство, както и употре­бата на конец за почистване, значително подобряват хиги­ената на устната кухина. Посещението при зъболекаря най-малко веднъж годишно позволява редовен контрол и предприемане на навременни мерки срещу разрушаването на зъбите в следствие на кари­еси и други проблеми.

Ортодонтия – правилно подреждане на зъбите

Въпреки че все повече въз­растни се обръщат към ортодонтите за подреждане на зъбите им, най-подходящият момент за това е детството. Обикновено коригирането на зъбите започва към 11-12 години, но е по-добре първата консултация да се проведе на 7-8 години, защото лошото подреждане на зъбите може да повлияе лошо на дъвче­нето, както и на челюстните мускули. Нерядко се среща Неправилно едностранно износване на зъбите.

  • Металните брекети се фиксират на всеки зъб поотделно. Те позволяват да се коригира зъбното подреждане и на по-късна възраст. Съществуват в прозрачна форма, което ги прави почти невидими, а резултатите са също толкова добри, колкото от зъбната хирургия.
  • Ортодонтските ластици се поставят между два зъба с цел да бъде създадено раз­стояние за поставяне на ортодонтски пръстени.
  • Невидимите ортодонтски апарати са закрепени за вътрешните повърхности на зъбите.
  • Подвижни апарати са които пациентът сам може да поставя и сваля.
  • Фиксираните апарати се залепват или циментират върху зъбите и не могат да се свалят от пациента.

В ръцете на зъболекаря

Той е специалистът, който се грижи за здравето на зъбите с помощта на няколко основни метода:

Устната хирургия е пред­назначена за най-труд­ните случаи – вадене на зъб, например на мъдрец, който пречи на свобод­ното израстване на околните зъби, но освен това – коригиране на по­зицията на челюстите, например на обратната захапка, която деформи­ра формата на лицето.

Мостовете не са подвижни. Те се изработват от пор­целан, керамика, метални сплави, злато. Възможна е и комбинацията между метал и керамично покритие. Мостът се закрепва с един или два щифта, импланти­рани в челюстта. Възможно е също той да бъде долепен до два истински зъба, които в този случай трябва да \ бъдат покрити с корона.

Зъбните протези за възрастни хора са от изключително значение за здравето им, тъй като от правилното сдъвкване на храната зависи състоянието на храно­смилателната и отде­лителната система. Про­тезите могат да бъдат частични или цялостни. Те изискват известно време за приспособяване, а ако то се окаже пробле­матично, обикновено се налага корекция. Частич­ните протези са изкуст­вени зъби, поставени върху метално легенче, което се фиксира върху челюстта със специален цимент и се поддържа от здравите зъби нао­коло. Когато се налага да се постави само един изкуствен зъб, често се прибягва до подвижна протеза, която се опира директно върху двата съседни зъба.

Умъртвяването на зъба се налага, когато той е засегнат от дълбок кариес. Тогава се прис­тъпва към премахване на пулпата и на каналите, в които тя се намира, за да се избегне всякаква ин­фекция. Проблемът идва от това, че умъртвени­ят зъб става по-чуплив. Той се; покрива с коронка, която позволява нормал­ното дъвчене.

Имплантите са високо­качествени протези. Те не са подходящи за всеки пациент, не само поради високата си цена, но и защото трябва да са на­лице няколко задължител­ни условия, за да могат да бъдат поставени – венци в отлично здраве, здрава челюстна кост и обща добра форма, тъй като процедурата е дос­та изморителна и дълга. По отношение на им­плантите се използват две техники. Първата се състои във фиксиране на метална подложка във венеца, върху която в последствие се монтира имплантът. Вторият метод е по-широко раз­пространен – при него имплантирането става директно в изкуствен ко­рен в челюстната кост. Преди окончателното поставяне на импланта трябва да се изчака зарастването на кост­та. През това време на пациента се поставя временна протеза. Вто­рата техника създава комфорт, тъй като се губи предствата за това кои зъби са истински и кои – изкуствени, а и при дъвкане усещането е напълно естествено.

Коронката се поста­вят в горната част на зъба, след като той е излекуван и подготвен за допълването му с изкуствен материал. Тя позволява възстановява­нето на естествената форма на зъба в нормал­ния му размер и цвят. Поставянето на корон­ки е много използван метод, защото решава многобройни проблеми като предпазване на зъб, излекуван от кариес, съхраняване на счупен, сцепен или износен зъб и др. Сплавите със злато са най-издържливи, но се смятат за неестетични, затова подходящ вариант е покриването им с порцелан. Изцяло порцелановата коронка има най-естествен вид и затова е подходяща за предните зъби. Добре поставените коронки могат да издържат 20 години и дори повече. Разбира се, при добра хигиена.

Цветът на зъбите

По рождение всички ние имаме различен цвят на зъ­бите, който в някои случаи е по-жълтеникъв, в други – по-синкав и много рядко – искрящо бял. Нюансирането продължава през целия живот в зависимост oт хранителните навици и по-усилената кон­сумация на кафе, чай, черве­но вино и червени плодове, както и от тютюнопушенето. Натрупването на зъбен камък също се отразява на цвета на зъбите. Умъртвените зъби пък често стават сивкави или на­право черни.

Съществуват многобройни техники за избелване на зъ­бите. На първо време зъбо­лекарят извършва старателно почистване, което позволява премахването на повърхност­ното оцветяване. С подобен ефект са някои пасти за зъби с избелващи молекули. Ако Петната са по-упорити, се преминава към професионално­то избелване. .Необходим и са няколко посещения при зъбо­лекаря, преди да се стигне до желания резултат. Вещите и устната лигавица се покриват със специални предпазители и гел. Понякога се използва специфична светлина за усил­ване на избелващия ефект. Ако искате сами да си из­белите зъбите с химически продукти, които се продават в аптеките, първо се консул­тирайте с вашия зъболекар. Хората с чувствителни на топлина и студ зъби трябва да се въздържат от подобни процедури.

Поставянето на фасети е друг начин за постигане на естетична усмивка. Фасетите могат да бъдат композитни или порцеланови. Първона­чално зъболекарът изпилва леко външната, видима част на зъбите, върху която след това поставя фасетите в цвят, бли­зък до естествения, за да няма разлика между третираните зъби и останалите. Техният живот продължава най-много 10 години.

Добре е да се знае, че и из­белените зъби, както и тези, покрити с фасети, могат да се покрият с петна или да по­лучат нюанс. Всичко зависи от добрата хигиена. Добре е цветът да се поддържа с из­белваща раста за зъби.

Зъбната плака се формира от бактерии и различни захари. Тя е безцветна. На нея се дъл­жат кариесите и проблемите на венците. С течение на вре­мето плаката се превръща в зъбен камък, който вече може да промени цвета на зъбите. Отстраняването на зъбната плака се постига с редовно четкане на зъбите /2-3 пъти през деня и вечер/, с използ­ването на конец за зъби по местата, до които четката не достига, с избягването на сладки и лепкави храни през деня, прекалено много чай и кафе. Разбира се, основното средство за борба с плаката е почистването на зъбния ка­мък от зъболекаря.

Причинителите и враговете на лошия дъх

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Оценете статията
Оценка 1 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.