Д-р Бойко Миразчийски: Топлинният удар води до загуба на съзнание!

  • Всички сме податливи на жегите, но са най-опасни за сърдечно болните и диабетиците

Д-р Бойко Миразчийски е зам.директор по медицинските въпроси на Многопрофилната болница за активно лечение в Бур­гас. Той е защитил специалностите хирургия, спешна медицина и здра­вен мениджмънт.

 

–          Д-р Миразчийски, кои хора ще са най-уяз­вими от високите тем­ператури?

–          От горещините най- уязвими са хората с всич­ки рискови фактори – с хронични заболявания на сърдечносъдовата систе­ма, диабетиците. Други­те, за които приемаме, че са с рискови фактори, въ­преки че нямат хронични заболявания, това са мал­ките деца и възрастните хора – те са най-уязвими.

–          Какво трябва да се предприема при тях?

–          Да отбягват да сто­ят на големи жеги и да приемат повече течно­сти – най-добре вода, за­щото тя най-добре се усвоява от организма. Да излизат на разходка само в по-хладните ча­сове на деня. Ако ходят на плаж, да го правят в сутрешните часове до към 8-9 часа, преди да е напекло силното слънце, или след 4 – 4,30 ч. след обяд, когато започне да Намалява интензитетът на слънцето.

–          Но много от млади­те хора ходят на плаж и в най-горещите дни, когато живачният стълб на термометъра е „прес­кочил“ 40° и стоят край морето почти по цял ден. Това не е ли убийствено при такива високи тем­ператури?

–          Това е въпрос на адап­тация и на издържане на организма. Както знаем младият организъм – на юношите, най-добре се адаптира към околната среда. Но и те трябва ДА ОТБЯГВАТ ГОЛЕМИТЕ ЖЕГИ,защото ако навремето тук – в Бургаския регион, лятото беше по-хлад­но и приятно, сега през последните години на­блюдаваме тенденция за повишаване на темпера­турите – те започнаха почти да се изравняват с тропиците. Затова и младежите трябва да се пазят и да отбягват пиковите часове – между 11 ч. и 15 ч.

–          През горещините много по-често се по­сяга към хладилници­те за ледена вода или бира. Тази рязка разлика в температурите не е ли вредна?

–          Тя е вредна дотолко­ва, че предизвиква стрес в организма. Навремето имаше една теория, че организмът се охлажда с течности, чиято темпе­ратура е близка с тази, която е около вас. Напр. ако температурата на въздуха е около 35-36°, течностите не бива да са по-хладки от 25-30°. След това тази теория се отхвърли донякъде, но рязката разлика в тем­пературите – при ампли­туда над 15-20°, може да доведе до голям стрес на организма.

–          Коя възрастова гру­па от хора са най-уязви­ми на топлинен удар?

–          Като възраст най-уязвими са възрастните хора. Също така и тези с хроничните заболявания на сърдечносъдовата сис­тема, както и по-пълните хора. Но реално погледна­то, всички сме податливи на топлинен удар, защото той се получава от вре­мето, през което човек е престоял на висока тем­пература.

–          Кои са първите признаци на топлинен удар?

–          Ако говорим за чист топлинен удар, а не за някакво изгаряне, което да е довело до топлинен удар, то първите призна­ци са изпотяване, главо- замайване, виене на свят, премрежване на погледа, гадене, повръщане, шум в ушите…

–          Как трябва да се ре­агира, ако човек получи топлинен удар?

–          Човек, ако стигне до топлинен удар, може и да не може да реагира, защото има опасност да изпадне в загуба на съзна­ние. Но ако усети първите симптоми, трябва да се премести от средата с висока температура – да потърси по-хладно, сен­често място, или поме­щение с климатик.

–          Сега в момента се чуват различни теории за ползването на климатиците. Полезни или вредни са те?

–          Те могат да бъдат както полезни, така и вредни. Знаем, че клима- тикът, ако не се почиства редовно, може да отделя много вредни емисии – и акари, и прахови частици, които да предизвикат алергии и други заболя­вания. Също така, ако климатикът не е добре настроен, ако мястото, където е поставен, не е най-подходящото, може да се получи завихряне, и ако предизвика течение, потърси по-хладно, сен­често място, или поме­щение с климатик.

–          Сега в момента се чуват различни теории за ползването на климатиците. Полезни или вредни са те?

–          Те могат да бъдат както полезни, така и вредни. Знаем, че клима- тикът, ако не се почиства редовно, може да отделя много вредни емисии – и акари, и прахови частици, които да предизвикат алергии и други заболя­вания. Също така, ако климатикът не е добре настроен, ако мястото, където е поставен, не е най-подходящото, може да се получи завихряне, и ако предизвика течение, ДА ДОВЕДЕ ДО МНОГО ЗАБОЛЯВАНИЯ. Но ако всичко е пред­видено и е направено как­то трябва, няма никакъв проблем климатикът да се ползва.

–          В болницата по­стъпват ли често за лечение хора без близки – бездомници, клошари?

–          Клошари идват, осо­бено през зимния период, когато няма къде да жи­веят, нямат топлина и се стига до измръзване на крайниците, или до изостряне на някои техни хронични заболявания. За такива пациенти правим всичко възможно да ги възстановим и поради добрата колаборация с местните структури на

–          социалните грижи успя­ваме и да ги настаним в социален дом, разбира се, ако и те желаят.

–          Разкажете някои интересни случаи от вашата практика.

–          Много са. Има някои, които са много драматич­ни, има и други, които са завършвали с прекрасен край, а трепи са били на­право комични.

–          Тогава разкажете някой от най-драматичните.

–          Драмата беше, когато млад мъж почина от много тежко заболяване на панкреаса въпреки трите операции, които му бяха направени една след друга, и остави две деца. Това е драмата на това семейство.

–          А сега и от комич­ните?

–          Имах един възрастен пациент, на седемдесет и няколко години. Беше дошъл посред нощ в остро илеусно състояние, довело даже до илеус-перитонит. А при това заболяване по­вече от 50% от случаите, завършват летално. Опе­рирахме стареца с коле­гата по спешност, даже операцията продължи повече от 7-8 часа и дадо­хме всичко от себе си. Но тъй като и имунната му защита беше потисната,очаквахме, че човекът ще се нареди сред тези над 50%, които са с летален изход. А той се оправи и беше много добре. Даже над 7-8 години след това ми се е обаждал да ме поздравява за лекарските празници.

 

Сексът и Градът 2 – Ще получа топлинен удар

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *