Биопсията може да потвърди диагнозата рак на панкреаса

Здравейте, моля ви да ми обясните как се определя стадият на рака на панкреаса?

Ангел Христов, Плевен

При поставянето на диагноза­та рак на панкреаса е необходимо вашият лекар да определи стадия на заболяването или по-конкретно степента на неговото разпростра­нение. За целта той ще назначи реди­ца тестове и образни изследвания. В повечето случаи разпространението на раковото заболяване може да се прецени реално едва след опера­цията. По време на оперативната интервенция хирургът отстранява разположените около панкреаса лимфни възли и взема късчета от съседни органи. Тези късчета пред­ставляват биопсичен материал, който се изследва под микроскоп за наличието на ракови клетки от хистолог. Въз основа на резултата от това изследване се определя и по­нататъшното поведение и лечение.

Терапевтичният план е строго индивидуален и се определя за всеки конкретен случай. Той зависи от голе­мината, локализацията и растежа на тумора, от стадия на разпростране­ние на раковото заболяване, общото Здравословно състояние и редица други фактори. Вашият лекар ще оп­редели подходящото за заболяването ви поведение и лечение.

Терапията при рак на панкреаса е трудна, най-вече поради факта, че диагнозата се поставя едва когато е настъпило разпространение на забо­ляването в други части на тялото.

Основните методи на терапия са:

  • операция;
  • химиотерапия;
  • лъчетерапия.

При оперативното лечение под обща анестезия се отстранява част или целият панкреас, а в редица слу­чаи и части от стомаха, дванадесе­топръстника и съседно разположени тъкани. Тъй като ракът на панкреаса се разпространява най-вече чрез лимфните пътища, по време на опе­рацията се премахват и разположе­ните в съседство лимфни възли. Те също се изследват за ракови клетки. Наличието им говори за възможно разпространение на заболяването в отдалечени части на тялото.

Химиотерапията използва меди­каменти, наречени цитостатици. В хода на лечението може да се прило­жи един или по-често комбинация от такива медикаменти.

Лъчетерапията използва високоенергийни лъчи за унищожаване на раковите клетки и потискане на техния растеж и делене. За разлика от химиотерапията тя има локално приложение и въздейства само на туморните клетки в съответната област. Лъчетерапията често се прилага след проведено оперативно лечение.

Оценете статията
Оценка 3.3 от 4 гласували

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.