Научете за видовете превръзки и как се поставят

В зависимост от ситуацията превръзки могат да се правят от различни материали.

По принцип превръзката има следните функции: трябва да предпази раната от по-нататъшно замърсяване, да спре кръвотечение (притискаща превръзка), да обездвижи засегнатата част от тялото. Избраната ширина зависи от съответната част на тялото, която трябва да се превърже, и големината на раната: 4 см за пръстите, 6-8 см за ръцете и стъпалата, 10 см за краката и 10-12 см за тялото.

Поставяне на превръзка

Поставете ранения в удобно за него положение и застанете или клекнете срещу него. (ВНИМАНИЕ: Раненият може да припадне.)

Навийте стегнато началото на бинта. При това неразвитият бинт трябва да е разположен отгоре върху лентата. Старайте се постоянно да виждате главата на бинта.

Започнете увиването на бинта от вътрешната страна на тялото и продължете оттам навън.

Започнете бандажирането по-ниско от раната и продължете нагоре.

За да не се размести превръзката, винаги покривайте при бандажирането две трети от предишния слой.

Едновременно с това развивайте само по няколко сантиметра, за да можете да кон­тролирате навиването на бинта.

Обикновена спираловидна превръзка за ръцете и краката

Спираловидна превръзка
Спираловидна превръзка

Направете закрепването на бинта под кос ъгъл, под мястото, което трябва да бъде превързано.

След това продължете отдолу нагоре, като припокривате две трети от ширината на предишния слой.

След като изцяло покриете рана­та, респ. марлята, навийте няколко прави намотки. Подпъхнете оста­тъка на бинта или го фиксирайте с безопасна игла или лейкопласт. Про­верете дали пръстите под превръз­ката получават достатъчно коли­чество кръв. Ако това не е така, отпуснете леко превръзката.

Кръстообразна превръзка за ръцете и краката

Кръстообразна превръзка
Кръстообразна превръзка
Фиксиране с безопасна игла
Фиксиране с безопасна игла

Направете закрепването на бин­та под кос ъгъл, под мястото, кое­то трябва да бъде превързано.

После припокрийте закрепването, като бандажирате с обръщане или на осморки и съответно припокрива­те до две трети от предишния слой.

Веднага щом изцяло покриете ра­ната, респ. марлята, завършете превръзката с няколко прави намот­ки. Подпъхнете бинта или го фикси­райте с безопасна игла или лейко­пласт. Пръстите под превръзката получават ли достатъчно коли­чество кръв? Ако това не е така, отпуснете леко превръзката.

Кръстообразна превръзка със стърчащо чуждо тяло

Поставете стерилна марля около чуждото тяло.

Направете около чуждото тяло тампон от превързочни или други материали, така че върху него да не може повече да се упражнява натиск.

фиксирайте тампона с превръзка над и под чуждото тяло. При това не упражнявайте никакъв натиск върху него.

Превръзка на коляно, пeтa и лакът

Превръзка на коляно
Превръзка на коляно

Направете закрепването на пре­връзката под коляното, петата или лакътя, за да фиксирате марлята (тампона).

Втората намотка направете над ставата

Със следващите намотки покрий­те изцяло марлята, като ги редува­те отгоре и отдолу на ставата. За­вършете превръзката с права на­мотка над ставата. След това я фиксирайте със скоби или лейко­пласт.

Превръзка на длан и стъпало

Превръзка на длан
Превръзка на длан

Направете закрепващата навив­ка над раната. Следващата нека мине косо през дланта или стъпало­то в посока към китката/глезена.

След това продължете превръз­ката, като полагате навивките под формата на осморки, които припо­криват до две трети от предиш­ния слой. Завършете с права намот­ка и фиксирайте превръзката със скоби или лейкопласт.

Триъгълна кърпа

Триъгълната кърпа има многостранно приложение и може да се използва по различни начини. Може да се употреби като опорна превръзка за ръката и дланта. Краищата на превръзката с триъгълната кърпа се фиксират с двоен възел. Изображенията по-долу илюстрират как триъгълната кърпа може да се нагъне като „широка вратовръзка“ или като „тясна вратовръзка“.

str209-1Разгъната триъгълна кърпа

  •  за опора на ранена ръка (носеща превръзка за ръката)
  •  за закрепване на марлена превръзка, ако няма на разположение бинт

 

 

str209-2„Широка вратовръзка“

  •  за закрепване на стерилни марлени превръзки
  •  за фиксиране на превръзки върху рани, ако няма на разположение бинт

„Тясна вратовръзка“

  •  за фиксиране на притискаща превръзка
  •  за спиране на кръвотечения
  •  за фиксиране на навито одеяло или превръзка

 

Превръзки възли

Многократно използващите се превръзки, напр. с триъгълна кърпа или превръзки за опора при нараняване на ръката, се фиксират с двоен възел. Този възел не се развързва и е най-удобен за ранения.

Връзване на двоен възел

Двоен възел
Двоен възел стъпка 1 и 2

1 -Хванете в двете ръце по един от краищата на лентата, вратовръзка­та или на триъгълната кърпа. При това дясната ръка е пред лявата.

2 -Увийте десния край около левия и направете първия възел.

Двоен възел стъпка 3 и 4
Двоен възел стъпка 3 и 4

3 -След това поставете левия край върху десния и вържете още един възел.

4 -Резултатът е двоен възел, който не може да се развърже от само себе си.

Носеща превръзка с кърпа

Носеща превръзка с кърпа
Носеща превръзка с кърпа

Носещата превръзка с кърпа служи за създаване на опора на височината на гърдите на предмишницата, дланта и пръстите. Може да се използва при счупвания, както и при травми на мишницата и раменната става.

 

Най напред помолете пострада­лия да седне и да придържа ранена­та ръка.

 

 

Изтеглете триъгълната кърпа с широката страна (основата) под ръката нагоре; с върха към лакътя на ранената страна.

 

 

Хванете горния край зад врата откъм страната на здравото рамо, изтеглете долния край нагоре върху ръката и покрай врата. Вържете го с другия край на двоен възел откъм здравата страна. Старайте се възелът да легне във вдлъбнатината над ключицата.

Подгънете върха на кърпата до лакътя и после го подпъхнете в пре­връзката.

 

Превръзки с кърпа за ръката

Превръзка с кърпа за ръка
Превръзка с кърпа за ръка стъпки 1 и 2

1 -Поставете марля върху раната и сложете ръката да легне върху триъгълната кърпа. Сгънете върха на кърпата върху опакото на дланта.

Превръзка с кърпа за ръката стъпка 3
Превръзка с кърпа за ръката стъпка 3

2 -Кръстосайте краищата върху китката, така че кърпата да обвие ръката. Навийте краищата около китката.

3 -Фиксирайте краищата на кърпа­та с двоен възел на китката (върху върха на кърпата).

 

 

Превръзки на пръст

str215Много често проблем представлява третирането на рана на върха на пръста.

 

Отрежете достатъчно голямо парче пластир за рани, около 5-7 см.

 

В средата на самозалепващата се лента изрежете по едно клинче от всяка страна (сгънете пластира наполовина и отрежете ъглите).

 

Свалете двете фолиа от самозалепващата се лента.

 

 

Залепете половината от пластира около ранения пръст.

 

 

Прегънете стърчащата втора половина през върха на пръста и я залепете.

 

 

Превръзки с кърпа за стъпало/коляно

Стъпало

Превръзка на стъпало стъпка 1 и 2
Превръзка на стъпало стъпка 1 и 2

1 -Поставете стъпалото върху раз­гънатата кърпа. Пръстите сочат към върха.

2 -Поставете марлята върху рана­та и сгънете върха над стъпалото, така че да го покрие.

Превръзка на стъпало стъпки 3 и 4
Превръзка на стъпало стъпки 3 и 4

3 -Изтеглете краищата около глезена, за да фиксирате върха на кърпата.

4 -Направете двоен възел отпред.

Коляно

Превръзка на коляно с кърпа стъпки 1 и 2
Превръзка на коляно с кърпа стъпки 1 и 2

1 -Сложете марля върху раната и по­крийте свитото коляно с триъгълната кърпа така, че върхът й да сочи на­горе, а основата да е под коляното. Кръстосайте краищата в сгъвката на коляното и после отгоре на бедрото.

2 -Вържете ги на двоен възел над коляното

Превръзка на главата

Превръзка на главата стъпка 1 и 2
Превръзка на главата стъпка 1 и 2
Превръзка на главата стъпка 3
Превръзка на главата стъпка 3

1 -Поставете марля върху раната и помолете ранения да я придържа

2 -Сгънете „вратовръзка“ от триъгълната кърпа.

3 -Увийте нагънатата триъгълна кърпа върху марлята и я фиксирай­те с двоен възел отстрани на гла­вата.

 

 

 

Оценете статията
Оценка 2.7 от 7 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.