тестостерон

ТЕСТОСТЕРОНЪТ НАМАЛЯВА СЛЕД 30-ТА ГОДИНА

Мъжът постепенно става по-нервен, агре­сивен, емоционално нес­табилен и едновременно с това по-предпазлив, инертен, равнодушен и...

Ако имаме понижено ниво на тестостерон?

Здравейте, наскоро си правих изследвания за хормоните и се оказа, че нивото на тестостеро-на ми...