Ендометриоза

Като ендометриоза се означават малки остров­чета маточна лигавица, заселили се извън мат­ката. Те могат да се разположат под формата на доброкачествени лигавични разраствания на­пример върху яйчниците, яйцепроводите, входа на матката или вагината, но също и върху съсед­ни органи, като например коремна кухина, пико­чен мехур или черва. Рядко се поселяват върху по-отдалечени органи като бял дроб, крайници или слабинния канал.

Оплаквания

Тъканта реагира на хормоналните промени по същия начин както „първичната“ маточна лига­вица по време на менструален цикъл. Клетъчни­те острови циклично се подуват и предизвик­ват напрегната болка. Неясни болки ниско в ко­рема обикновено се появяват няколко дни преди и през първите дни на менструацията. Болките не се различа­ват от „нормалните“ менструационни болки. Освен това може да се стигне до засилени менструационни кръвотечения.

Причини

Изхожда се от това, че се „извлича“ маточна ли­гавица. По този начин е възможно проникване на маточна лигавица в средните слоеве на маточната мускулатура. Инструментални намеси като например кюртажи, коремни огледи, опера­тивно освобождаване от бременност, опера­ции на матката и вземане на тъканна биопсия я благоприятствуват. Предполага се, че един от пътищата за разнасянето на клетки от маточната лигавица до отдалечени органи е през яй­цепроводите в коремната кухина или през лим­фните и кръвоносни съдове.

Риск от заболяване

Ендометриозите в днешно време се диагности­цират преди всичко в индустриализираните страни по-често, отколкото преди четириде­сет или петдесет години. Основната причина вероятно е в това, че оперативните и диагнос­тични намеси стават все по-чести.

Възможни последици и усложнения

По време на менструационния цикъл на „основ­ната“ маточна лигавица клетъчните острови съвсем леко кървят и по този начин образуват малки кисти. Те нарастват, тъй като кръвта не може да се оттича. При съответна големина могат да се появят чувство на натиск и болки в долната част на корема и независимо от менс­труалния ритъм.

Най-честата последица от ендометриозата на яйцепроводите и яйчниците е безплодието.

Профилактика

Преди всичко при кюртажи лекарите са призова­ни да действуват със съответната загриже­ност по време на интервенцията. Като паци­ентка би трябвало да изисквате винаги детайл­но да ви бъде обоснована необходимостта от всяка намеса. Преди намесата се консултирайте с повече лекари.

Необходимост от лекарска помощ

  • ако с течение на времето оплакванията по вре­ме на мензис се засилят необичайно и се поя­вят неясни дифузни болки в долната част на корема
  • ако на друго място в организма се появят бол­ки, свързани с менструационния цикъл

Преди някой лекар да реши да отвори корема ви, би трябвало да се изключи със сигурност, че ня­ма друга причина за оплакванията ви.

Самолечение

Не е възможно

Лечение

Лечение се налага едва, когато болките се заси­лят и това силно повлияе справянето с нормалното ежедневие.

Оглед на корема: с нея могат да се открият поселявания на клетъчни островчета в долната част на корема и същев­ременно да се „изгорят“ (коагулират).

Хормони: Гестагените в ниски дози потискат растежа на малките и средно големи островче­та от маточна лигавица. Дали гестагените във високи дози могат да излекуват ендометриоза­та, засега не е изследвано. По-ефективно из­глежда лечението с даназол (Winobanin, Danokrin). На хормонално лечение би тряб­вало да се решите само когато имате постоян­ни болки или в резултат на ендометриозата страдате от безплодие. Големите, болезнени острови от маточна лигавица почти винаги се отстраняват оперативно.

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб