Начало / Болести и лечение / Ендокринна система /диабет, гуша и др./ / Хипертиреоза и дифузна хипертиреоза – базедова болест

Хипертиреоза и дифузна хипертиреоза – базедова болест

Повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоза)

Има различни причини за това в кръвта да цир­кулират твърде много хормони на щитовидната жлеза.

Признаците на заболяването са еднакви, но ле­чението различно.

Базедова болест (дифузна хипертиреоза)

Оплаквания

Повишеното съдържание на хормони на щитовидната жлеза поставят процесите в организ­ма и живота на човек изобщо на високи обо­роти:

 • вътрешно неспокойствие, сърцебиене, трепе­рещи пръсти
 • на засегнатите винаги им е прекалено топло, много се изпотяват
 • загуба на тегло, въпреки големия апетит
 • бързо говорене, нервни движения, разконцентрирано поведение
 • може да е налице и гуша, но не е задължително
 • при хората над 60 години: намалена работо­способност, загуба на всякакви интереси

Най-малко при един на трима души с хиперфункция на щитовидната жлеза изведнъж очните ябълки ясно изпъкват навън (екзофталм). Това е съпроводено от следните оплаквания:

 • парещи, сълзящи очи
 • размазано или двойно виждане
 • светлочувствителност
 • главоболие в челната област

Причини

Базедовата болест се приема за автоимунно за­боляване. Щитовидната жлеза произвежда своите хормони в прекомерно и несъобразено с нужди­те на организма количество.

Риск от заболяване

Жените боледуват пет пъти по-често от базе­дова болест в сравнение с мъжете. Болестта се изявява най-често в периодите на „хормонално раздвижване“ като пубертет, бременност или климактериум.

Възможни последици и усложнения

Постоянната работа под високо налягане нато­варва сърцето. Костите могат да станат чуп­ливи. Клепачите не се затварят напълно върху изпъкналите напред очни ябълки. В резултат на това могат да настъпят разязвявания по рого­вицата и възпаления на конюнктивата. В най-лошия случай заплашва слепота.

Профилактика

Не е възможна.

Необходимост от лекарска помощ

Когато усетите гореупоменатите признаци. При по-младите хора лекарят може погрешно да интерпретира симптомите като „нервност“ или „вегетативна дистония“. При по-възрастните хора в такива случаи се казва „от възрастта“. Яснота дава само оп­ределянето на хормоните на щитовидната жле­за в кръвта. С ехографско изследване лекарят трябва да изясни дали в щитовидната жлеза има възловидни области.

Самолечение

Отнасяйте се внимателно към себе си и се ща­дете:

 • разпределяйте напрежението и времето за по­чивка равномерно през деня
 • богата на витамини храна
 • пийте достатъчно, но избягвайте алкохола и кофеина
 • по възможност не пушете
 • никакви продължителни слънчеви бани
 • никакви посещения на сауна
 • избягвайте всичко което съдържа йод: морски животни, йодсъдържащи медикаменти (напр. средства за дезинфекция)
 • не плувайте в басейни с вода, богата на йод

Ако и очите са въвлечени в страданието, ще ви помогнат:

 • тъмни стъкла на очилата
 • спане с повдигната възглавница
 • изкуствена слъзна течност

Лечение

Не би трябвало да мислите само за това как да намалите нивото на щитовидните хормони в кръвта. Едно автоимунно заболяване, каквото е базедовата болест, винаги е покана към орга­низма да се занимае със своето душевно състо­яние. Затова имате нужда от помощ.

Медикаменти

Медикаментите трябва да възпрат щитовидната жлеза да произвежда извънмерно хормони. Прилага се тиамазол (напр. Favistan). Пропилтиоурацила идва в съображение едва на второ място (напр. Propycil, Prothiucil). Не е целесъобразно да се използува карбимазол, тъй като организмът и без това превръ­ща това вещество в тиамазол. Понякога лека­рят допълнително назначава към „хормонални­те спирачки“ и препарат с хормон на щитовидната жлеза.Това трябва да предпази от недои­мък на хормони, който може да възникне, ако в резултат на „хормоналните спирачки“ щитовидната жлеза престане да образува каквито и да било собствени хормони. Освен това се по­тиска образуването на хормона, който стиму­лира идитовидната жлеза към повишена хормонална продукция.

Недостатъци: Лечението продължава най-малко една година. Трябва действително да взема­те хормони и сравнително често и редовно да се явявате за контролни прегледи при лекаря. При около 40 процента от лекуваните по този начин след преустановяване на медикамента щитовидната жлеза отново произвежда прека­лено много хормони.

Лъчелечение

За целта се поглъща радиоактивен медикамент, съдържащ йод. Той се натрупва в щитовидната жлеза и малко по малко разрушава тъканта й. Лъчевото натоварване за останалите органи е както при рентгенова снимка. По този метод лекарите преустановяват около половината от всички състояния на хиперфункция на щитовид­ната жлеза, ако:

 • сте по-възрастен от 40 години
 • лечението с таблетки не е дало резултат или изобщо не може да бъде приложено

Лъчелечението е по-щадящо и носи по-малко риск, отколкото операцията, и има по-голям ус­пех от лечението с медикаменти. То се провеж­да от много години. Засега нищо не показва, че то­ва лечение повишава риска от възникване на рак.

Недостатъци: Известно време след това вие изхвърляте радиоактивен материал. Поради това за известно време трябва да си останете вкъщи при строги правила за живот. Така напри­мер около вас не бива да има деца, нямате право да напускате жилището си и трябва да събира­те своите „радиоактивни“ изпражнения. Едва след около половин година лъчите са разрушили такава част от тъканта на щитовидната жле­за, че можете да се доверите на медикаменти­те. Възможное обаче разрушаващото действие да продължи нежелано дълго, така че по-късно да се наложи да приемате таблетки с хормон на щитовидната жлеза, тъй като вашата щито- видна жлеза е престанала да произвежда всякак­ви собствени хормони. Рискът в резултат на лъ­челечението да замените повишената с пониже­на функция на щитовидната жлеза, е между три и двадесет процента.

Операция

Най-бързо прекомерното натрупване на хормо­ни на щитовидната жлеза се отстранява пос­редством операция. Поради възможните тежки странични действия обаче, лекарите се реша­ват на такава само в определени случаи.

Възможни усложнения и поетоперативни последици:

 • около една трета от оперираните след това трябва да приемат хормон на щитовидната жлеза на таблетки, тъй като собствената хормонална продукция вече не е достатъчна

Лечение на очните изменения

Според това в каква степен изпъкналите очи ви пречат, са целесъобразни следните медикамен­ти: болкоуспокояващи, капки за очи или мехле­ми, несъдържащи йод, облъчване на пространс­твото зад очната ябълка, лечение с медикамен­ти, които потискат защитната реакция на ор­ганизма, напр. кортизон. Ако промене­ният ви външен вид много ви притеснява, би трябвало да обсъдите този проблем със специ­алист.

 

Оценете статията
Оценка 2 от 1 гласували
loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*