Стави и навяхване

Всяка кост на тялото посредством става се свързва със съседната кост. Това е предпостав­ка за подвижността на тялото. Например колянната става прави възможно гъвкавото ходе­не, лакътната става ни позволява да се подпи­раме, раменната става – да махаме на някого с ръка.

Ставен хрущял

За да се плъзгат краищата на костите без три­ене един върху друг, те са снабдени с еластичен и устойчив на натиск хрущял. В него не проник­ват кръвоносни съдове, но независимо от това той представлява жива тъкан. Вътрешността му е изградена от хрущялни клетки (хондроцити). Те отделят градивния материал, от който хрущялът нараства и който го прави гъвкав. Не­обходимите им хранителни вещества хрущял­ните клетки получават бавно, но постоянно от ставната течност. Когато доставката на хра­нителни вещества секне, хондроцитите уми­рат. Тогава незащитените краища на костите се трият болезнено един върху друг.

Ставната капсула отвън…

Отвън ставата представлява здрава капсула от съединителна тъкан, която се укрепва още по­вече посредством връзки. Обикновено тези връзки преминават в сухожилия. Те свързват ставата с мускулите.

… и отвътре

Вътрешната страна на ставната капсула е пок­рита с лигавица. Тази синовиална ципа е богата на кръвоносни съдове и отделя маслоподобната ставна течност (синовия). Тя е смазващо сред­ство, омекотител на сътресенията при удар и предпазен филм на ставата. Ставната течност пренася хранителните вещества, от които се нуждаят хрущялните клетки. Това обаче е въз­можно само когато ставата е подвижна. Всич­ки изменения, които настъпват в кръвта, се предават и на ставната течност. Посредством кръвта храната и стресовите състояния оказ­ват влияние и върху ставната течност. Изме­ненията в количеството и консистенцията на ставната течност се проявяват посредством болки при движение на ставата.

 

Навяхване (дистозия)

Оплаквания

В зависимост от силата на нараняването оплак­ванията се простират от краткотрайна болка, при което издръжливостта на ставата на на­товарване не е засегната сериозно, до продъл­жителна болка и видим оток. При сериозни кон­тузии ставата повече изобщо не може да се на­товарва.

Причини

При пределно движение на ставата свързва­щият апарат може така силно да се изопне, че връзките да се разтегнат или дори да се разкъ­сат.

Подобно прекомерно движение например може да бъде изкривяването на ходилото или падане­то върху колената при каране на ски.

Рискът нараства

  • когато в резултат на чести контузии свърз­ващият апарат е „изхабен“
  • при спортуване, най-вече при различните ви­дове бягане

Възможни последици и усложнения

Вследствие на контузията в тъканите или в ставата се получава кръвоизлив. Когато това се случва често, в ставата могат да настъпят артрозни изменения.

Профилактика

  • в случай че вече многократно сте се навяхвали: предпазете застрашените места с елас­тична превръзка
  • носете подходящи обувки с мека подметка. То­ва е особено важно при спортуване
  • носете обувки с ниски токове

Нужда от лекарска помощ

Когато ставата се подуе и повече не можете да я движите както обикновено.

Самолечение

  • контузената част от тялото се повдига нави­соко и се оставя в покой
  • три-четири пъти дневно студолечение
  • След 12 до 24 часа можете да направите загря­ващи процедури, за да ускорите разнасянето на кръвоизлива: топлолечение, про­тиворевматични мехлеми

Лечение

Компресиращите и подкрепящите превръзки трябва да се правят само от обучени хора. Не­правилното обтягане и натиск могат да навре­дят. Когато лекарят потвърди, че отново мо­жете да натоварвате контузената част на тялото, трябва да започнете постепенно под ръ­ководството на инструктор по лечебна гимнас­тика. С научените упражнения трябва да трени­рате ставата си възможно най-дълго време. По този начин ще намалите болките, които евен­туално могат да се появяват по-късно. За цел­та е подходяща и подводната гимнастика.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

За да функционира правилно този сайт използва бисквитки.