Сърцебиене (тахикардия)

Оплаквания

Твърде бързата сърдечна дейност в някои случаи води до слабост, световъртеж, до чувство за стягане и сърцебиене, свързани с пробождане в сърдечната област.

Причини

Има два вида сърцебиене:

1. Причинено от вълнения, страх и телесни уси­лия. Усещаното в тези случаи сърцебиене е нормално и безвредно. Понякога сърцебиенето мо­же да доведе до задух, световъртеж и пробож­дане в сърцето. Въпреки всичко и тогава сърце­то си е съвсем наред. Медиците означават та­зи форма на сърдечни болки като дискардия, ве­гетативни оплаквания, хиперкинетичен сърде­чен синдром, сърдечна невроза.

2. В този случай сърцебиенето „пада от небе­то“. Може да продължи няколко удара или някол­ко часа и завършва най-често внезапно. След то­ва сърцето обикновено бие лудо: около 180 уда­ра в минута. От това кръвното налягане пада, човек се усеща главозамаян, слаб, притеснен, из­питва страх.

Най-често тази форма на сърцебиене възниква в предсърдието (суправентрикуларна тахикардия). Причините са същите като при предсърдната екстрасистолия. Много по- рядко това сърцебиене възниква в сърдечните камери (вентрикуларна тахикардия) и при това почти само при предварително увредено сърце. В този случай може да се стигне до загуба на съз­нание, тъй като помпената функция на сърцето е силно ограничена.

Риск от заболяване

Предизвиканата от вълнения и напрежения фор­ма на сърцебиене (дискардия) е много честа. Предсърдното сърцебиене (суправентрикулар­на тахикардия) е рядко, а камерното (вентрику­ларна тахикардия) – много рядко.

Възможни последици и усложнения

При първата форма: Не е опасна и изчезва след премахване на натоварващите ситуации. Ако изживяното обаче предизвиква толкова силни телесни реакции, може да се очаква, че по-про­дължителните натоварвания могат да увредят и други органи.

При втората форма: С оплакванията, които предизвиква, суправентрикуларната тахикар­дия може да бъде тежко бреме, тъй като по време на сърцебиенето човек не е способен за нищо, може да се появи и световъртеж. Причинената от заболявания вентрикуларна тахикардия при определени обстоятелства може да бъде опас­на за живота и да доведе до застой на кръвооб­ращението.

Профилактика

Адекватно лечение на всички заболявания, кои­то могат да предизвикат сърцебиене.

Необходимост от лекарска помощ

Ако нееднократно страдате от необяснимо или тревожно сърцебиене или сте имали единичен, но тежък пристъп.

С помощта на ЕКГ, ергометрия и други изслед­вания лекарят може да установи точната при­чина.

Самолечение

Целесъобразно е да пиете по-малко кафе.

Ако сърцебиенето се причинява от психосоциални напрежения, би трябвало да се опитате да ги премахнете или по-добре да се справяте с тях. Ако това не ви се отдаде самостоятелно или с помощта на приятели и познати, можете да потърсите професионална помощ. Полезни могат да се окажат и упражнения за разтоварване. При суправентрикуларната тахикардия често помагат някои „трикове“: притиска се нервът, който забавя пулса (вагусовия нерв). Това се пос­тига например чрез притискане както при ходе­не по голяма нужда, пиене на леденостудена во­да или силен масаж на едната шийна артерия.Това обаче трябва да ви се покаже от лекар.

Лечение

Ако лекарят установи, че сърцебиенето има органична причина (например възпаление на сърдеч­ния мускул, сърдечна слабост), лечението се на­сочва към тази причина. Ако сърцебиенето е предизвикано от психосоциални напрежения и опитите да си помогнете сами не водят до по­добрение, лекарят може да ви изпише медика­менти от рода на бетаблокерите или успокоя­ващи средства. Суправентрикуларните тахикардии не се нуждаят от лечение, ако са редки и краткотрайни. В други случай помагат медика­менти като дигиталис, калциеви антагонисти и специални антиритъмни медикаменти. Вентрикуларните тахикардии се лекуват в бол­ница. Във всеки случай се прави опит да се отс­транят напълно чрез антиритъмни медикамен­ти или операция. В редки случаи се вгражда ритъмен водач на сърцето (пейсмейкър).

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб