Нарушения в кръвообращението (витринна болест, клаудикацио интермитенс)

Оплаквания

Оплакванията се проявяват най-често в крака­та, по-рядко в ръцете. Могат да се различат различни степени на тежест на заболяването:

 • болки при телесни натоварвания; преходно куцане (Claudicatio intermittens). Може да се изми­не само кратко разстояние без болки. След по­чивка от една до пет минути се изминава след­ващата отсечка от пътя, преди болката да се
 • е подновила: придвижването става като от витрина на витрина, затова болестта се на­рича „витринна болест“
 • силни болки в краката и пръстите и по време на почивка, които се засилват при повдигане на краката
 • увреждания по кожата и мускулната тъкан. Тъканта умира; крак на пушач

Причини

Втвърдените и задебелени артерии не могат повече да снабдяват мускулите с достатъчно кръв. Артериосклеро­зата е процес, развиващ се в продължение на де­сетилетия, причинен главно от:

 • естествено остаряване
 • твърде много мазнини в кръвта
 • пушене

Рискът от заболяване нараства:

 • с напредване на възрастта
 • при диабетици
 • при наднормено тегло
 • при повишено кръвно налягане
 • при повишена пикочна киселина в кръвта (по­дагра)
 • при ограничено движение

Възможни последици и усложнения

В последния стадий на болестта по пръстите, петата и по крака се появяват разязвявания. Мускулите отслабват, тъканта умира (некроза) и може да се разложи (гангрена). За да се предот­врати отравяне на целия организъм от гангре­ната, кракът трябва да се ампутира.

Профилактика

Преустановяване на пушенето, занимания със спорт, намаляване на теглото.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага след като се усъмните, че кръвообраще­нието ви е нарушено. Със специален уред, т.нар. Доплер-ултразвук, лекарят може да измери систоличното налягане в ръката и крака и да уста­нови увреждането на кръвообращението.

Самолечение

Мерките за саморегулация могат да забавят напредването на процеса или да го спрат. Към тях се отнасят:

 • преустановяване на пушенето
 • намаляване на теглото
 • приемане на бедна на мазнини храна
 • правилно лечение на високото кръвно налягане (вж. Високо кръвно налягане, по-горе)
 • грижливо лечение на диабета

Следните мерки подобряват оплакванията:

 • най-важната мярка при временното куцане са редовните упражнения за ходене: избройте броя на крачките, които можете да изминете, преди да се появи болката. Изминете три чет­върти от това разстояние в свободен ход. Из­чакайте няколко минути, преди отново да из­вървите същото разстояние. Така би трябва­ло да тренирате по един час дневно. Всяка сед­мица измервайте разстоянието, което може­те да изминете без болки и съответно го удъл­жавайте. С времето ще можете да изминава­те без болка все по-дълги разстояния
 • повдигнете леглото за сън откъм главата с де­сет до петнайсет сантиметра
 • не използувайте горещи бутилки или електри­чески одеяла
 • всеки ден проверявайте краката си за натър­твания. драскотини, язви или кокоши тръни. Поставете голямо огледало на пода и огледай­те ходилата си
 • мийте краката си всеки ден в хладка вода с мек сапун: внимателно и добре ги подсушавайте
 • при много суха кожа на краката по-често ги ма­жете с подхранващ крем
 • носете обувки, които не стягат пръстите
 • никога не ходете боси

Ежедневни упражнения за подобряване на кръвообращението

 • Застанете на около метър пред стена. Стъ­пете с цяло ходило и се опрете на стената с ръцете си. Сгънете ръцете десет пъти нап­ред, държейки гърба и краката изправени
 • Седнете на стол и се изправете с кръстоса­ни ръце. Повторете десет пъти
 • В право положение пружинирайте на пръсти, двадесет пъти
 • Пружинирайте посменно: веднъж с повдиг­ната пета, веднъж със свалена
 • Десет приклякания с изправен гръб. Дръжте се здраво за стол, за да не паднете
 • Предпочитайте стълбата пред асансьора. При това по-често ходете на пръсти

Лечение

Медикаменти

Когато се наложи, можете за кратко време да облекчите болките с болкоуспокояващо средство, което съдържа ацетилсалицилова кисели­на. Та­ка може да се профилактира и болестта със за­пушване на артериите. Нарушенията в кръвооб­ращението има смисъл да се лекуват с медика­менти само ако изминаваното разстояние, въп­реки тренировките за ходене, остава значител­но късо или имате болки и при покой. Тогава се приемат т.нар. съдоразширяващи средства. След употреба в продължение най-много на три месеца, лекарят би трябвало да провери, дали е целесъобразно по-нататъшно лечение с тях

Операции

При изразени нарушения в кръвообращението артериите могат да бъдат разширени с вмък­нат балонен катетър. Това многократно подоб­рява състоянието. За целта е необходим един-два дни болничен престой. На медицински език тази намеса се нарича перкутанна транслуминална ангиопластика.

Друга оперативна възможност е заобикалянето на силно стеснена артерия чрез протезиране или присаждане на кожна вена. При повечето па­циенти този метод подобрява чувствително оплакванията и при определени обстоятелства предотвратява заплашваща ампутация.

 

Оценете статията
Оценка 5 от 1 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

За да функционира правилно този сайт използва бисквитки.