Начало / Заболяванията от А до Я / Заболявания на пародонциума: пародонтит, пародонтоза, ануг


Заболявания на пародонциума: пародонтит, пародонтоза, ануг

Оплаквания

Пародонтит: От дълбоки джобчета на зъбите при натиск се отделя гноен секрет. Едва късно се проявява и леко болезнено опъване на паро­донциума (всички околозъбни тъкани), понякога зъбите са чувствителни на натиск. Започват да се клатят.

Пародонтоза (атрофия на пародонциума): Без възпаление челюстната кост се разрушава. С напредването на възрастта пародонтозата се среща по-често. Много болезнена е рядко среща­ната, разрушаваща тъканите форма на възпале­ние на пародонциума (ануг), което се среща пре­димно при млади хора.

Причини

Възпалението на пародонциума е следствие от възпалението на венците. Не всички причини за пародонтоза са изяснени, но със сигурност те включват недостатъчната хигиена на устата и лошата зъболекарска работа.

Ануг е инфекция вследствие на недостатъчна хигиена на устната кухина.

Риск от заболяване

Той нараства при недостатъчна хигиена на уст­ната кухина.

Профилактика

Редовно почистване на зъбите. Зъболекарят обезателно трябва да почиства зъбния камък над и под венечния ръб, защото той способства за заболяване на пародонциума. Почистването с ултразвукови и ръчни апарати трябва да се подразбира от само себе си при вся­ко посещение при зъболекаря. За съжаление оба­че това не винаги е така.

След отстраняването на зъбния камък повърх­ността на емайла се полира с почистваща пас­та и ротиращи четки или гумички. По този на­чин могат да се отстранят и оцветявания от чай или пушене.

Възможни последици и усложнения

При пародонтит и пародонтоза: Разрушава се челюстната кост, зъбите започват да се кла­тят и падат.

При ануг: Значително се влошава общото здравословно състояние.

Нужда от лекарска помощ

При кървене от венците; при наличието на джобчета около зъбите; при гноен секрет; чув­ствителност спрямо натиск при някои зъби; болки по венците и устната лигавица.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Няма медикаменти срещу заболяванията на па­родонциума. Може да се помогне само чрез хи­рургическо лечение и редовно поддържане на хи­гиената в устната кухина след това.

Лечението включва многократни посещения при зъболекаря. Възпалената тъкан трябва хирурги­чески да се отстрани и коренът на зъба да се шлифова (кюртаж). Това е болезнено и затова се прави с местна упойка. При това лечение ве­нецът винаги силно кърви.

За няколко седмици зъбните шийки са свръхчув­ствителни. Сега зъбите изглеждат „по-дълги“, защото ръбъпа на венеца може да се разруши. Но

все пак венците се затягат и клатещите се зъ­би се стабилизират.

За да е траен успехът от операцията, след то­ва се налага редовно и обстойно почистване на зъбите. Зъболекарят подробно трябва да ин­формира за правилната хигиена на устната ку­хина и редовно да я контролира през шест ме­сеца.

Хората, които вече са имали пародонтални за­болявания и са загубили част от пародонциума, в бъдеще трябва редовно да почистват зъбите си, за да не се повтори възпалението.

Не съществува ефикасно лечение срещу атро­фия на челюстната кост и загуба на зъбите при пародонтоза, която се среща предимно в нап­реднала възраст, но представлява само пет про­цента от пародонталните заболявания.

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*