Глухота

Оплаквания

Засегнатият не чува нищо.

Причини

Вродена или предизвикана от факторите, из­броени в раздела „Увреден слух“.

Рискът от заболяване нараства

В резултат на същите фактори, които са опи­сани в раздела „Увреден слух“.

Профилактика

Според съвременното състояние на медицина­та не съществува възможност да се предот­врати вродената глухота. За заплахата за слуха под въздействието на шум виж „Увреден слух”.

Възможни последици и усложнения

Глухотата в голяма степен се отразява отри­цателно върху социалните контакти и профе­сионалните шансове.

Нужда от лекарска помощ

Веднага щом забележите, че слухът ви започва да отслабва.

Самолечение

Глухите в България имат собствена организация. Те могат да се обръщат с всякакви въпроси към Съюза на глухите в България. Прегледайте сайта, на който има всякаква информация за тяхната дейност. Има и компютърна програма за усвояване на българския жестомимичен език, напълно безплатна.

Лечение

Когато и двете уши са напълно или почти глухи, могат да се присадят т.нар. кохлеарни имплантати. Най-важната предпоставка за това е функционалната годност на слуховия нерв. Съ­ществуват множество типове имплантати. Всички те се състоят от вътрешна част, коя­то се присажда, с един или повече електроди и от външна част, говорен процесор като преда­вател. Резултатите от подобно имплантиране са различни. След операцията някои хора могат отново да се ориентират във външната среда посредством шумове, други отново разбират говора. без да се налага да го прочитат по уст­ните. Най-големият недостатък на тези им­плантати е високата им стойност, която не се заплаща от болничните каси.

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб