Ослепяване

Примиряването със зрителните увреждания е трудно във всяка възраст. Важно е да се постиг­не най-доброто от запазената остатъчна зрителна способност и да се получава подкрепа и одобрение от страна на лекаря и близките хора. За медицински слепи се считат хората, които не различават светлината, респективно посо­ката на светлинния източник.

За „практически слепи“ социалните служби признават хора, чиято зрителна ост­рота на по-доброто око не възлиза на повече от 1/50.

Трениране на зрението

За хора с висока степен на зрителни увреждания е развито зрително обучение, което практичес­ки може да помогне на всички засегнати отново да се ориентират в пространството и да жи­веят самостоятелно. Някои дори отново мо­гат да се научат да четат. В много очни клини­ки вече се провеждат подобни упражнения със зрителни таблици, кубчета, движения и включ­ване на осезанието под ръководството на ортоптист. Информация за това, както и за по­мощните средства, ще получите в универси­тетските очни клиники.

При прогресиращо влошаване на зрението може да е целесъобразно да се научи азбуката на сле­пите (Брайловата азбука), релефни точки, кои­то се опипват с върховете на пръстите. Опре­делянето на подходящия момент е важно, защо­то осезанието се развива добре, едва когато зрителната способност е силно ограничена. Особено важно е ранното съдействие на слепи деца или на деца с висока степен на зрителни ув­реждания.

Важна роля в това отношение имат родители­те и придружителите. За тази поощряваща раз­витието дейност следва да се търси и приема консултирането със специалист. Съществуват играчки и целеви игрови програми, които дават възможност на нормално надарени деца със зри­телни увреждания да бъдат готови за училище като останалите деца на шестгодишна въз­раст.

Съвети за хора със значителни зрителни увреждания:

-По възможност извършвайте прецизната работа на дневна светлина.

-Пазете очите си от ярка слънчева светлина.

-Изкуствената светлина трябва да е достатъчно силна и да не заслепява. Осветителни­те тела не следва да са на височината на очи­те. При работа светлината трябва да пада над раменете.

-Доброто осветяване на цялото жилище е важно, особено при наличието на стълби и прагове при вратите. Обозначете ги допъл­нително с бял цвят

-Ако заболяването на очите напредва прогре­сивно, трябва своевременно да се подготви­те за момента на ослепяването. Научете аз­буката на слепите и евентуално планирайте професионална преквалификация.

-Съюзите на слепите също така провеждат курсове за по-добро оправяне в ежедневието и предлагат обучение за напреднали по стено­графия и машинопис, чужди езици, азбуката на слепите и свирене на различни музикални инс­трументи. От тях ще получите също книги с големи печатни букви, на азбуката на слепите или текстове, записани на касета.

-Съюзите дават информация за привилегии като пътуване с намаление в обществените транспортни средства, освобождаване от такси за радио и телевизия, намаляване на данъците, право да се ползва помощ при отглеждането, респективно парични надбавки за деца и възрастни, респективно за разме­ра на тези помощи.

-В социалните служби можете да се ин­формирате за съдействието на държавата при устройването и запазването на работното място.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *