Очила

Широко разпространена е заблудата, че очите с очила са особено застрашени при злополуки.

Напротив, те често предпазват от злополуки, например от проникване на чуждо тяло в окото. Предписването на нови очила трябва да бъде свързано с пълен преглед на очите при очен ле­кар. Особено след 40-годишна възраст това съ­щевременно служи за ранно откриване на очни заболявания.

Необходимите измервания за приспособяване на очила могат да направят и оптици. Компю­търните измервания са по-слаби от традицион­ните (с пробни стъкла). Качеството на матери­алите за стъкла и рамки се урежда от нормати­вите на Института по стандартизация. Ако купувате евтини очила (напр. от оптичес­ките филиални вериги), следва да се информирате дали стоката отговаря на тези нормативи.­ Днес очила се предлагат и в системите за каталожна търговия. Тези готови очила не би тряб­вало да използвате дори като резервни, защото те не са съобразени нито с разстоянието меж­ду очите, нито с формата на главата ви.

Рамки

Те трябва да бъдат пригодени според формата на главата и да не стесняват зрителното поле, което се наблюдава при някои модни тесни очи­ла. Металните рамки са no-трайни от тези от синтетични материали. При алергии към мета­ли (разпространена е алергията към никел) не ос­тава друг избор освен синтетичната рамка. С увеличаване на далекогледството следва да се избират no-нежни рамки за очила, тъй като по този начин се увеличава зрителният комфорт и очилата се олекотяват. Късогледите хора с на­растването на диоптрите следва да избират по-дебели рамки, тъй като по този начин се прикрива дебелината на стъклата. В тези слу­чаи е подходящо да се избират форми с по-мал­ки стъкла, защото по този начин намаляват изкривяванията в края на зрителното поле, шли­фовката не е толкова очебийна, и очилата са по-леки.

Стъкло

Най-често използваното и заплащано от каси­те стъкло за направата на стъкла за очила е кроновото стъкло. Но при силни аметропии то е много дебело и тежко. Специалните стъкла с по-висок диоптър наистина са по-тънки, но поне толкова тежки, колкото кроновите стъкла и освен това съществено по-скъпи.

Синтетични стъкла

При синтетичните стъкла рискът от наранява­не при счупване е по-малък, синтетичният мате­риал CR39 е по-лек от кроновото стъкло, има обаче по-малък диоптър и бързо се надрасква, ко­ето пречи при гледане. Има синтетични стъкла с по-висок диоптър, чиято чувствителност е намалена посредством кварцова повърхност. При силни аметропии синтетичните стъкла са много дебели, но сравнително леки.

Матиране

Стъклените и синтетичните стъкла за очила могат да бъдат матирани еднократно или мно- гократно. Матирането препятства отразява­нето на светлината върху очилата. С матирани очила се вижда по-контрастно и по-добре на тъмно. Болничните каси не заплащат това удобство.

Слънчеви очила

Носенето на слънчеви очила е необходимо само в изключителни случаи:

-при заслепяване от снежни, водни или пясъчни повърхности (при каране на ски, сърф, на сафари);

-при пътувания, когато небето изпълва по-голямата част от зрителното поле, например при ветроходство, пътуване със самолет и автомобил;

-при липса на очната леща (напр. след операция на перде), при помътняване на лещата, ръбци по роговицата. В подобни случаи болничните каси заплащат една част от светлинната за­щита.

Хората, които са чувствителни към ярка днев­на светлина следва да избират слън­чеви очила със знак DIN 58217. Те филтрират ултравиолетовите лъчи от слънчевата светлина и поз­воляват вярно пресъздаване на цветовете. Слънчевите очила трябва да са кафяви и не по­вече от 65% оцветени.

За защита от слънчевите лъчи хората, които носят очила, се нуждаят от втори чифт. Кой­то избира очила с променящо се оцветяване на стъклата (фототропни), следва да има предвид, че при нощно шофиране филтърът не бива да отнема повече от 15% от светлината. Подоб­ни стъкла се правят само от стъкло. Те потъм­няват, когато върху им попаднат ултравиоле­тови лъчи. Ако се носят постоянно, трябва да бъдат оцветени не повече от 10-15% и да са многократно матирани. Те не са подходящи за работа в затворени помещения, особено при къ­согледство.

Защитни очила при работа

Работодателите са задължени да заплащат за­щитните очила, когато очите трябва да се предпазват от наранявания или въздействие на лъчи и газове. Ако носите очила и се нуждаете допълнително от защитни очила при работа, обърнете се към работодателя да заплати нап­равата на комбинирани очила.

Съвети за носещите очила

Тъй като стъклата за очила, особено синтетич­ните, лесно се изподраскват:

-съхранявайте очилата си винаги в достатъчно големи калъфи;

-никога не ги поставяйте със стъклата надолу;

-обикновено ги почиствайте с топла вода и са­пун; от време на време можете да ги давате на оптик за основно почистване на рамките;

-срещу изпотяването на стъклата при смяна от студено на топло натриването със сок от кромид лук помага също толкова добре, както и предлаганите на пазара препарати;

-при възможност да си закупите, би трябвало винаги да носите със себе си втори чифт при шофиране, спортуване и при силни аметропии изобщо.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *