Кривогледство (страбизъм) и скрито кривогледство (латентен страбизъм, хетерофория)

Кривогледството не е козметичен дефект, а на­рушение с редица последици: двуочното зрение се нарушава и при минимално отклонение на очи­те от паралелното разположение.

Около чети­ри процента от хората в зряла възраст стра­дат от различни форми на кривогледство, най- вече защото е пропуснато своевременното му лечение. В подобни случаи единствената надеж­да за помощ остава в оперативното лечение.

В детска възраст кривогледството е най-често срещаният зрителен дефект. Лечението му следва да започне възможно най-рано. Съществуват различни форми на кривоглед­ство:

– очите могат да се отклоняват от паралелно­то разположение навън или навътре. В редки случаи очите се разполагат на различна висо­чина;

-ъгълът на отклонение може да остава винаги постоянен. При това е възможно едното око постоянно да води погледа или двете очи да поемат тази функция „на смени“;

– понякога едното око може да се отклони от нормалната си позиция, а другото да води пог­леда.

 

Скрито кривогледство (латентен страбизъм, хетерофория)

Оплаквания

Очите се отклоняват от време на време от нормалното си разположение, без това да се забе­лязва. Само когато се закрие едното око, от­клонението от паралелното разположение ста­ва видимо. Това може да доведе до така нарече­ните астенопични оплаквания: парене на очите, бързо изморяване при четене, проблеми при фиксирането, чувствителност спрямо отразе­на светлина, виждане на двойни образи, възпале­ние на ръба на клепачите и главоболие.

Причини

Очните мускули не работят синхронно. Ето за­що очите не успяват истински да се „съгласу­ват“, ако обединяващата сила не е достатъчно голяма. Едното око се измества малко от посо­ката на погледа (обикновено навън). Това се про­явява още през детството.

Риск от заболяване

В състояние на умора, заболяване или под въз­действието на алкохола скритото кривоглед­ство може да стане видимо.

Възможни последици и усложнения

От скритото кривогледство може да се развие трайно кривогледство

Профилактика

Избягвайте алкохол и претоварване.

Нужда от лекарска помощ

Веднага, щом като кривогледството бъде забе­лязано. Тъй като родителите и лекарите обик­новено пропускат скритото кривогледство или не го забелязват, при всеки контролен преглед очният лекар следва да направи изследване в та­зи насока, особено когато са налице трудности при четене.

Самолечение

Упражнения за конвергенция.

Лечение

Упражненията срещу кривогледство могат да излекуват скри­тото кривогледство при децата. Само в случай че ортоптичните упражнения не могат да по­могнат, трябва да се опита лечение с очила с призматични стъкла. Шлифованите стъкла са по-подходящи от облепеното фолио. Това лече­ние е възможно и при възрастните.

 

Оценете статията
Оценка 3.3 от 3 гласували

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.