Нараняване на гръбначния мозък

Оплаквания

Нараняванията на гръбначния мозък винаги се изявяват с парези.

Те могат да бъдат преходни или трайни. Кои части на тялото се засягат зависи от мястото на нараняването. Наранявания на гръбначния мозък в областта на шийната част на гръбначния стълб могат да па­рализират ръце и крака, функциите на храносми­лателните, отделителните и половите органи, да засегнат дишането. При наранявания на гръб­начния мозък в областта на горния гръден от­дел на гръбначния стълб се парализират краката и често отделителните органи, но не винаги ръ­цете.

При наранявания на гръбначния мозък в долния белодробен или поясен отдел на гръбначния стълб могат да се парализират двата крака.

Причини

Оток, възникнал от притискане или разтегляне; кръвоизлив или разполовяване на гръбначния мозък.

Риск от заболяване

Не всяко нараняване на гръбначния стълб автоматично се свързва с нараняване на гръбначния мозък. Тази тежка последица от нараняването се среща при 20 до 30 на сто от хората с нара­няване на гръбначния стълб.

Експертите преценяват, че около половината от пострадалите с параплегии (двустранни па­рализи) са получили толкова тежко усложнение от злополуката, тъй като са били погрешно транспортирани.

Възможни последици и усложнения

Всяко нараняване на гръбначния мозък е масивен прелом в живота на засегнатите. Това означава първоначално дълъг престой в болница, по-късно опити за мобилизация и рехабилитация, коиmo могат дa се проточат В продължение на го­дини и чийто ефект не винаги може да се пред­скаже със сигурност.

За мнозина, ако не и за всички, параплегията оз­начава да бъдеш зависим от грижите на други. Повечето могат да се придвижват само с инва- лидна количка. Понякога е възможно да се разши­ри радиусът на действие с автомобил, приспо­собен за управление с ръка.

След нараняване на гръбначния мозък в гръдната или поясната област засегнатите също са ин­структирани за движение с инвалидна количка, могат обаче да се възстановят дотолкова, че да нямат нужда от чужда помощ. Като органична последица на невроналното прекъсване често се проявяват инфекции на пикочните пътища, ко­ито незабележимо се „изкачват“ и водят след се­бе си възпаление на бъбречното легенче. Често са нарушени кръвообращението, потоотделя- нето и терморегулацията.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага да се извика линейка при съмнение за на­раняване на гръбначния мозък. Засегнатите с такъв вид нараняване трябва да бъдат не тол­кова бързо, колкото „правилно“ обгрижени. Най- важното при това е стабилният транспорт върху твърда, права подложка.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Определя се според вида на нараняването и във всеки случай се провежда в болница. Прибавят се възстановителни и рехабилитационни мерки.

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб