Начало / Специалисти / д-р Чомпалова / Лекарството Крестор ефективен статин за предпазване от инфаркти

20 супер продукта на по-ниска цена!

Лекарството Крестор ефективен статин за предпазване от инфаркти

Лечението с добиващия все по-голяма популярност статин Крестор води до редуциране нивата на общия холестерол, нископлътностния холестерол, триглицеридите. В същото време не се установява повлияване на показателите за електрическа стабилност – SDNN ; при показателя PNN се отчита намаляване, показва клинично проследяване на д-р Боряна Чомпалова и д-р Васил Василев от МБАЛ Пловдив.

По начало сърдечно-съдовите заболявания са причина за смъртта на 17.5 млн през 2005 г ,30 % от глобалната смърност и се предполага че ще нараства до 20 млн през 2015 г.

В основата на ефективната превеция на сърдечно-съдовите заболявания е индивидуалната оценка на 10 годишен риск по SCORE модел,базиран на класическите рискови фактори -възраст, пол, артириална хипертомия, дислипидемия, тютюнопушене, захарен диабет .

пациент ТС-начално контрола LDL-начално контрола TG-начално контрола
1.   ЗМТ 5.9 5.4 2.8 2.1 0.9 0.87
2.   ТРК 5.1 4.8 4.01 3.26 0.87 0.74
3.   ЗНИ 5.5 4.6 3.64 2.46 1.98 0.98
4.   МРЕ 5.3 3 3.2 1.69 1.7 0.67
5.   ГЗЗ 8.2 5.8 3.64 2.48 3.44 4.48
6.   ДМЯ 5.9 3.8 4.11 2.29 0.68 0.89
7.   ЙРЖ 5.5 5 3.5 3.1 1.53 1.63
8.   ЛВБ 8 5 2.66 2.26 1.86
9.  СНЧ 6.1 5.1 4 3.01 0.63 0.73
10. ДГК 5.9 4.9 3.9 2.66 1.44 1.85
11. ЛМД 6.5 5.2 3.27 3.02 1.83 1.01
12. ДГК 7.1 6 2.2 2.01 1.3 0.98
13.АКК 6 5.63 3.5 3.5 2.43 1.6
14. ЦАМ 7.2 4.68 5 2.85 1.48 0.85
15. РИД 7.7 5 3.5 2.4 2.17 0.97

Артериалното налягане и липидите остават най-важните таргети на сърдечно-съдовия рисков профил.

Проучването е направено върху малък брой пациенти, резултатите от Холтер мониториране вероятно не са коректни поради лиспа на статистическа мощ.

Проучването трябвало да установи степента на редукция на общия холестерол, нископлътностния холестерол триглицеридите при прилагането на 10 mg/d Крестор при пациенти с хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия с висок и нисък Както и да се установи повлияване на показателите за електрическа стабилност чрез 24 часов Холтер ЕКГ мониторинг от приложеното лечение със статин.

Изследването е проспективно, обхваща периода октомври 2008- март 2009 година. Изследвaни са 15 пациенти с диагностицирана дислипидемия. От тях 60% имали установено сърдечно-съдово заболяване ; 40% от пациентите имали сърдечно съдов риск < 5 % при съотношение жени:мъже 2:1.

Всички пациенти бяха изследвани за ТС- общ холестерол ; LDL-С – нископлътностен холестерол ; HDL-C – високоплътностен холестерол ; TG – триглицериди. Състоянието им е проследено с Холтер 24 часов ЕКГ- в началото, преди назначаването на медикамента и в края на проследяването. 2- ма от пациентите приемали статин различен от крестор в предхождащия период Останалите не провеждали липидопонижаваща терапия.

Първи избор средства за редукцията на атерогенните LDL-C и ApoB са статините.

Клиничните проучвания, базирани на статин терапия демонстират редукция на сърдечно-съдовите инциденти при пациенти от различни категории: със сърдечно-съдови заболявания , пациенти с умерен и висок риск от такива; а освен това намаляват риска от смъртност с 12 %, намаляват коронарните инциденти с 30% /ифарктите/ , мозъчно съдови събития /като инсултите/ с 19 %.

Установено е че редукцията с 10 % на общия холестерол води до 25 % редукция на 5 годишния риск от коронарни събития , понижаването на нивата на нископлътностен холестерол /LDL-С/ с 1 ммол/л се свърза с 20 % намаляване на сърдечно-съдовите събития /инферктите/.

Ниските нива на високоплътностен холестерол /HDL-C/ се свързват с повишен риск за сърдечно-съдови заболявания /ССЗ/.

Резултатите от SEAS study показаха че понижаването на нископлътностен холестерол /LDL –C/ с комбинирана липидопонижаваща терапия е неутрално относно прогресията на аортната стеноза и сърдечно-съдовите събития.

Резултатите от GISSI-HF показват редукция на нископлътностен холестерол LDL –C и CRP при лечение с розувастатин, но не повлияват изхода при пациенти с хронична СН.

New England Journal of Medicine публикува резулттите от JUPITER study което бе номинирано от AHA като едно от 10- те клинични разрботки за 2008, което ще повлияе медицинската практика. Резултатите показват сигнификантна редукция на риска от сериозни кардиоваскуларни събития, риска от фатален и нефатален МИ, редукция на артериалнта реваскуларизация или хоспитализация поради НАП, редукция на комбиниран показател/ ССсмърт, нефтален МИ и нефатален инсулт/ при пациенти с повишен кардоваскуларен риск, идентифициран от стойности на hsCRP > 2 mg/l с ниски до нормални нива на LDL-C.

Има данни че CRP активирайки комплемента може да предизвика аритмия и вазоконстрикциа на коронарните съдове.

Д-р Боряна Чомпалова и д-р Васил Василев, тел. за консултации 032/961794.

Книгопис:
Hallvard Holaas Statintherapy for prevention of coronary artery disease; Ricard Hobbs – Successes and challenges in vascular disease in 2008; PETER jones- Optimal lipid management; Helen Saul – European Heart jurnal/2007/28,23782399/; New England Journal of Medicine; Yvo M.Smulders- New cardiovascular risk determinant do exist and DelBalzo UH R.Levi,MjPolly. Cardiac dysfunction caused by purified human C3a anaphylatoxins; British Medical Journal

Оценете статията
Оценка 5 от 1 гласували
loading...

20 супер продукта на по-ниска цена!

Избрано за теб


3 коментара

  1. Таня Илиева

    Здравейте!Имам въпрос относно статините.Аз /49г/ и сестра ми/45г/имаме наследствен повишен холестерол над 7.2,който въпреки диети и здравословен живот не се понижава.Моят лекар тук в БГ ми предписва различни статини от симвастатините,но още на втората седмица получавам силни болки в мускулите,неразположение ,дразнене на стомаха и прекъсвам лечението.При сестра ми ,която живее в чужбина,лекарят моментално и назначил Крестор,а тя няма проблеми със сърцето и с кръвното и въпросът ми е не е ли много силен кресторът за нея?

  2. Лекарството Крестор ефективен статин за предпазване от инфарктиS

  3. Лекарството Крестор ефективен статин за предпазване от инфаркти

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*