Д-р Петър Василев: 300 хиляди българи са алкохолици!

  • Най-сериозните усложнения от тази зависимост към алкохола са полиневрит, деменция и цироза, казва известният психиатър!

Д-р Петър BACИJIEB е психиатър с 10-годишен опит, като завеждащ отделение по наркомании към ВМА, профе­сионален психотерапевт и супервизор по психотерапия, национален представител В Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия. Автор на монографията „Терапевтични общности“ и на раздел от, книгата „Терапевтични общности за психолози“, публи­кувана във Великобритания. Редактор е на списанието Когнитивно-поведенческа психотерапия“. През 2001 г. създава „Къща феникс“, която е първата професионална терапевтична общност за зависимости в България. Автор е на над 30 научни публикации. Участва в експерт­на група за стандарти при терапевтични общности към Royal College of Psychiatrists, Великобритания. Преподава зависимо­сти в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Бургаския Свободен университет.

Д-р Василев, какво представлява зависимостта към алкохола?

– Зависимостта се описва с натрапчивата нужда или навик да се използва едно вещество (наркотик, алкохол) или с непреодолимо желание и импулс да се ангажираш с дадено поведение. Много определящи и важни са характеристики като толеранс и абстиненция (синдром на липсата, на веще­ството в организма). Толерансът е състоя­ние“, когато човек има нужда да увеличи коли­чеството вещество, за да получи същия ефект на въздействие като в началото на употреба­та. Пристрастяване­то или зависимостта се свързва с голям ком­плекс от поведения. За­висимостта най-често се свързва с принудата да се използват вещества. включително алкохол, предписани медикаменти, нелегал­ни наркотици, цигари и храна. Но също така в по-широк аспект човек може да се пристрасти и към някои прекалени активности, като ра­бота, фитнес, пазару­ване, секс, интернет, компютърни игри и ха­зарт.

С кое вещество се злоупотребява най-често?

– С алкохола. Той е легален и лесно дос­тъпен. Когато човек е зависим от алкохо­ла, неговото пиене на­нася вреди както на приспособяването към живота, така и вър­ху здравето, личните взаимоотношения и работата.

– Има ли опасни сигнали, които са знак за проблемно пиене на алкохол?

– Има. Това са: чес­тото желание за пие­не; увеличаването на консумирането на ал­кохол и неговото ко­личество; празноти В паметта и спомените за събитията; сутреш­но пиене. Друг важен сигнал е криенето на алкохол от близките, семейството и коле­гите, и желанието да се пие тайно.

– Кои са острите състояния след употреба на алкохол?

– Остра интоксика­ция (спешно състояние при хора с много нисък толеранс към алкохол). Алкохолният делир се наблюдава при рязко спиране на алкохола 3 реакция, СЪПРОВОДЕНА С ХАЛЮЦИНАЦИИ И СИЛНА ТРЕВОЖНОСТ, с риск от фатални по­следици за живота. Раз­стройството на Корсаков е състояние, при което има необратими мозъчни увреждания и сериозни нарушения на паметта.

Има ли проучвания  кои възрастови групи се засягат по-често от тази зависимост към алкохола?

– По отношение на алкохолния проблем има понижаване на въз­растовата граница. Все по-млади хора за­почват да злоупотре­бяват с алкохол още от ученическа възраст. В последно време поради редица емоционални и социални проблеми, много млади жени за­почнаха да употребя­ват алкохол. Това се превръща в актуален проблем за България.

Колко са алкохолно-зависимите у нас?

– Около 300 хиляди души. Това е много сериозен проблем – не само медицински, но и социален. Тези хора във връзка със своето заболяване от алкохолна зависимост, развиват редица сериозни усложнения.

Кои са най-често срещаните усложнения?

– Полиневрит, деменция, цироза.

– 300 алкохолици много ли са за страната ни?

– Тази бройка е съ­измерима с алкохолно-зависимите в Европейската общност.

– Цифрата изглежда доста сериозна.

– Така е, най-лошото е, че става дума за хора, които са в активна възраст – между 15 и 45 години. Това е изключително лошо за просперитета на нашата нация. Особено като имаме предвид големия проблем с емиграцията и модерните зависимости: към хероин и психоактивни вещества. Бих казал, че нещата са направо драматични!

– Бихте ли обяснили как се разпознава алкохолнозависим човек?

– Освен клиничните прояви, първият признаке дъхът. Алкохолът се разгражда до ацеталдехит. Типичният алкохолен дъх е класика. Всеки може да го разпознае.

– Защо се наблюдава увеличение на алкохолната зависимост при младите жени?

– Защото те не могат да се справят със своите проблеми. Алкохолът се превръща в много неадекватен начин за „справяне”.

Кое лабораторно изследване доказва, че човек има проблем с алкохола?

– Когато се вземе кръв, задължително се изследва ГГТП (гамаглутамилтранспептидаза). Ако е с повишени стойности, това доказва абсолютно, че е употребен алкохол. Това става много преди да са реагирали чернодробните трансаминази. Има много тестове, които се използват най-вече от органите на КАТ. Те са достъпни. Могат да се намерят и по бензиностанции, и по аптеки.

– Когато е на лице втората фаза на алкохолната болест – с изразена физическа зависимост и абстинентен синдром – как разпознавате алкохолния проблем?

– Именно по изразения абстинентен синдром. Най-очевидно е треперенето на ръцете, напрежението. Късните симптоми са свързани с полиневрит. В моята практика в болницата поне два пъти седмично идват хора, които не могат да ходят!

– Сблъсквате ли се често с чернодробна цироза?

– Да. Тя идва като гръм от ясно небе. Известно е, че черният дроб не боли. Но усложненията се развиват изведнъж. Най-тежкото е асцитът.

– Какъв е краят?

– Често фатален.

– Кои са вирусните заболявания при употребата на психоактивни вещества и алкохол?

– Най-честите инфекции, свързани с рискове при употреба на наркотици са  HIV (СПИН), хепатит В и С, сифилис, туберкулоза, тетанус, ботулизъм и др. Искам да подчертая, че ако някой е зависим от алкохол или често употребява алкохол, и/или стимуланти (кокаин, амфетамини, екстази), е изложен на риск от ЗАРАЗЯВАНЕ ОТ ПОЛОВОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ.

Става дума най-вече за СПИН и сифилис по време на интоксикация (еуфория, опиянение), която е съпроводена с рисково сексуално поведение без предпазни средства.

– Каква е целта на вашата терапевтична общност?

– Тя е съвременен метод за лечение не само на зависимости към алкохол и психоактивни вещества. Напоследък има доказана ефикасност при лечението на личностови разстройства, хранителни разстройства (преди всичко – були- мия), както и при модерните зависимости – хазарт, компютърна зависимост и др. Най- новите приложения на метода са свързани с помагане на хора, които страдат от тревожни разстройства (социална тревожност).

– Каква е същността на метода?

– Той се изразява в това, че терапевтичните елементи на общността са специфичната социална среда с изградена йерархия: групата със своята групова динамика; членовете на програмата, които са ролеви модели, и членовете на персонала, които реализират индивидуалните терапевтични проекти.

– Имате ли болнични рехабилитационни програми?

– Разбира се. Те са подходящи за хора, които имат нужда от медицинско/психиатрично наблюдение, в животозастрашаващо състояние са или представляват опасност за себе си и за другите, както и за зависими с придружаващи психични заболявания. Тези програми предлагат психосоциална подкрепа, включваща медицинско обслужване от лекар и сестра. Целта е постигане на стабилност, възстановяване на умения и способности, които са загубени по време на употребата на наркотици и алкохол. Болничната програма осигурява дистанция на зависимия човек от проблемната среда, помага за социалното му включване в общността.

Днес има много продукти против алкохолизъм, но са малко тези, които наистина дават резултат в битката за спиране на алкохола и цигарите! Хиляди хора вече са опитали и са се уверили, че най-добрата билка против алкохолизъм е Кудзу Корен на американската фирма „SWANSON”. Тя се предлага в България на изключително изгодна цена и дозата стига за цял месец.

 

Все още ли искате да пиете? СПРЕТЕ АЛКОХОЛА С КУДЗУ КОРЕН – най-доброто средство в света против алкохолизъм и тютюнопушене! Поръчайте тук и сега!

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *