Лечение на „перде”

Катарактата е коварно заболяване, тъй като в начал­ните стадии, когато лечени­ето е по-бързо и по-успешно, състоянието протича без симптоми. Не се усеща болка или дискомфорт, не се наблю­дава промяна във външния вид на окото, които да са сигнал за пациента за появата на заболяването. Така болестта се развива и прогресира неза­белязано, а когато се появят първите оплаквания, пердето обикновено е напреднало и зрението е засегнато. Най-честите оплаквания, които насочват пациентите към консултация с офталмолог, са замъглено и неясно виждане, повишена чувствителност към светлината, двойно виждане (диплопия), затруднения при четене, отслабено нощно зре­ние, намалено цветоусещане и др.

Характерен симптом за помътня­ване на лещата е „изсветляването“ на зеницата, което лесно се открива при преглед от специалист, но е показател за напреднал стадий на заболяването. Всички тези оплаквания могат да са симптоми на друго офталмологично заболяване, а не на катаракта. Затова диагнозата трябва да се постави единствено от офталмолог, след изследване на зрителната острота. Само специа­лист може да определи типа и мястото на изменение на очната леща, както и да назначи лечение.

Катарактата не се лекува с каквито и да е очила или лещи! Консервативното лечение с

капки за очи, съдържащи ком­плекс от витамини, биогенни стимулатори и неорганични соли, е ефикасно само в нача­лен стадий на заболяването, когато зрението не е намале­но. Когато консервативното лечение не дава резултат, единственият начин за пре­махване на пердето е чрез операция на помътнялата леща. В миналото се е чакало пълното развитие на катарактата, за да се пристъпи към оперативно лечение. Днес, с напредването на техниката и новите оперативни методи, хирургичната намеса може да бъде извършена във все­ки стадий на заболяването. Лечението на катарактата трябва да започне тогава, ко­гато заболяването нарушава всекидневните дейности на човека като четене, шофиране, гледане на телевизия. Консер­вативното лечение не може да възстанови намаленото зрение при катарактата и не е алтернатива на оператив­ното. То може единствено да забави процеса. Избор на вида оперативен метод се прави според индивидуалното състо­яние на пациента.

Съществуват два основни оперативни метода на лечение – екстракапсулна екстракция и интракапсулна екстрак­ция. При екстракапсулната екстракция задната лещена капсула остава на мястото си, т.е. тя не се премахва. След месеци или години обаче имен­но от нея може да се образува т.нар. вторична катаракта, което и налага нова оператив­на интервенция, най-често с помощта на лазер. Този вид операция е подходяща за всички типове катаракти и тъй като при нея задната лещена капсу­ла се запазва, има възможност да се имплантират всякакви видове изкуствени лещи.

При интракапсулна ек­стракция лещата се отстра­нява изцяло, включително и задната й капсула. Предим­ствата на този оперативен метод са, че няма риск от възникване на вторична ката­ракта. Недостатък обаче е, че често оперативният разрез е по-дълъг и настъпва постоперативна промяна на стъкло­видното тяло и това налага нова оперативна намеса. Този вид техника е приложим при възрастни пациенти, при кои­то поддържащите структури на окото са загубили част от здравината си.

Оперативното лечение на катарактата е една от най-често пра­вените операции по света. Макар и рядко, както при всяка оперативна интервенция, и тук може да се на­блюдават постоперативни усложнения. Най-често това са инфекции, кървене, загуба на зрението, двойно виждане, повишаване или понижава­не на нормалното вътреочно наляга­не. Обикновено постоперативният възстановителен период е кратък. Въпреки това често в началото зре­нието все още е размазано и неясно. Заздравяващото око има нужда от приспособяване, за да може да адап­тира зрителните си възможности с неоперираното. В тези случаи трябва да се спазва строга хигиена на окото и най-важното – да се из­бягва прекаленото натоварване на зрителния апарат.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.