Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Кои са основните симптоми на деменцията?

 • Нарушение на краткотрайната и дълго­трайната памет.
 • Нарушение на критичното мислене. Болни­ят не е 6 състояние да прави реални планове. Той не е способен да оценява обективно отношени­ята с околните.
 • Нарушение на абстрактното мислене.
 • Личностни изменения.
 • Неспособност да се справя с домашните и професионалните задължения.
 • При тези болни не се проявява разстрой­ство на съзнанието.
 • Пълна или частична загуба на говора, нару­шение на движенията и на възприятията.
 • При лека степен на деменция, независимо че е нарушена способността за социално общу­ване и професионална дейност, болните все пак запазват критичното възприемане на околната действителност и спазват правилата на лична хигиена.
 • Ако човекът страда от деменция в умерена степен, е рисковано да се оправя сам. Изисква се от време на време да бъде контролиран.
 • А болният от слабоумие в тежка степен не разбира какво му говорят, както и не разго­варя. За него вече не съществуват правилата за лична хигиена. Изисква се постоянен надзор над такъв болен.

Алтернативно лечение … Душевният мир спира проблема с деменцията

Последни изследва­ния показват, че ду­шевното спокойствие и общителността мо­гат да предотвратят деменцията или слабо­умието в напреднала възраст. Изследването включило 506 възрастни хора, при които не се наблюдавали симптоми на деменция или слабо­умие при първоначалния преглед.

В крайна сметка об­щителните хора полу­чили повече точки на предоставените анке­ти. Наблюдението про­дължило 6 години. През това време 144 участни­ци развили деменция. Без да се впускаме в повече статистика, ще от­бележим, че според д-р Ванг, автор на това по­следно изследване,„ако сте общителен и друже­любен човек; ако водите социално-активен начин на живот, рискът да развиете деменция е минимален. Хубавата новина е, че всеки човек може да промени или да избегне рисковите фактори – тези по от­ношение начина му на живот, за да не допусне старческо слабоумие след години. Разбира се, това не може да се каже за генетичните факто­ри, но все е нещо“.

За Lekuva.net – вестник „Доктор”.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

От първия до “Кои са основните симптоми на деменцията?

 1. Pingback: Революционно! Кръвен тест открива дали сме разположени към деменция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *