Така се дава спешна помощ на мястото на произшествието

При всеки нещастен случай има редица фактори, които следва да се вземат под внимание на самото място на произшествието 

Основно правило е да не излагате себе си на опасност, защото така с нищо няма да помог­нете на пострадалия. Обърнете внимание дали той е изпаднал в шок. Ако признаците на шока не се разпознаят своевременно и не се противодейст­ва бързо, може да се стигне до сериозни последици.

Спешна помощ
Спешна помощ

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ

Преценете опасността

Преценете дали вие, пострадалият или други не се намирате в непо­средствена опасност. Преди всичко внимавайте за отровен дим и изпарения, движещи се МПС, опасности от електричество и опасни атмосферни условия. Обезопасете ра­йона. Ако пострадалият все още е в автомобила, спрете двигателя и свалете ключа за запалване. Помолете хората наоколо да не пушат.

Ако пристигнете на место произ­шествието с автомобил, спрете на безопасно разстояние и включете аварийните светлини, за да преду­предите идващите след вас превозни средства. Погрижете се предните колела да са извити в посока към канавката. Поставете преду­предителния триъгълник. Най-напред преценете сериозността на ситуацията и после уведомете „Спешна медицинска помощ “ и полицията.

Преценете състоянието на пострадалия

Ако е възможно, без да представлява опасност за вас, преценете състоянието на пострадалия съгласно принципите за първа помощ. Казано накратко: премествайте пострадалите само тогава, когато са в безсъзнание или когато това е наложително от съ­ображения за безопасност. Изтегляй­те пострадалите от опаснатазона с показания на илюстрацията спасителен захват.

Извикайте помощ

Ако сте вкъщи, обадете се незабавно на телефона за спешни случаи 112. Съобщете какво се е случило, продикту­вайте точния си адрес и опишете, доколкото е възможно, състоянието на пострадалия, както и степента на сериозност на ситуацията. Останете на телефона, докато ви кажат, че можете да затворите. Отворете входната врата, включете всички лампи и незабавно се върнете при пострадалия. Ако се намирате извън дома и нямате мобилен телефон, помолете друг човек да съобщи за произшествието. Ако освен вас няма никого, опитайте се чрез силни вико­ве да привлечете внимание. В ника­къв случай не оставяйте пострадалия сам на мястото на произ­шествието .

Прегледайте пострадалия за наранявания

Проверете дали пострадалият е в съзнание и дали се нуждае от живо­тоспасяваща помощ, имали нараня­вания, които трябва да се трети­рат незабавно. Притиснете сте­рилна превръзка или друг материал върху кървящите рани или помоле­те пострадалия сам да направи то­ва. Ако раната е на някой от край­ниците, помогнете му да задържи възможно по-високо засегнатата ръка или крак. Превържете раната.

Обездвижете фрактурите

Ако някой от крайниците (или друза част от тялото) изглежда в неес­тествена позиция, в никакъв случай не се опитвайте да възстановите нормалното положение. Погрижете се за обездвижването на засегната­та област, доколкото това облек­чава състоянието на пострадалия. Помогнете му също така да заеме възможно най-удобното за него по­ложение и избягвайте излишните движения.

Предпазване на пострадалия от шок

На пострадалия при произшествието , който е в съзнание, трябва да му се помогне да заеме най-удобното за него положение. Помогнете му, ако е възможно, да легне по гръб и се погрижете да подложите нещо под краката.

Следете пострадалият да не загуби съзнание

Пострадалият при произшествието  може да загуби съзнание, ако е теж­ко ранен (което невинаги става ясно от пръв поглед). Ако по време на чакането на спасителния екип реакциите на ранения станат вяли или той реагира объркано, освобо­дете дихателните му пътища, ка­то го поставите в стабилно стра- нично положение.

До идването на спасителния екип на мястото на произшествието поддържайте постоянна телесната температура

Независимо дали сте вкъщи или на открито, завийте пострадалия с леко одеяло или дреха, за да поддър­жате константна телесната му температура. При екстремни ме­теорологични условия можете да помолите хората около вас с чадър или спасително одеяло да предпазят ранения от слънцето или дъжда.

Следете за евентуални проме­ни в състоянието на ранения. Съ­общете за тях на спасителния екип веднага след неговото при­стигане. Не давайте на пострада­лия нищо за ядене или за пиене, за­щото при последващото лечение може да е наложително поставяне­то на упойка.

 

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.