Важно! Така се дава първа помощ при различните видове рани

 

Има три степени на изгаряне: 1 степен – кожата е зачервена, леко отекла и болезнена; 2 степен – по кожата се образуват мехури; и 3 степен – кожата е изгорена до черно или сиво-бяло. Болките не могат да бъдат критерий за преценка на степента на изгарянето.

Рана от изгаряне
Рана от изгаряне

ОПЛАКВАНИЯ

 • силни болки
 • студена, влажна кожа
 • гадене и/или повръщане

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАТЕ

 • зачервяване на кожата
 • черна кожа, сиво-бяла кожа, зачервена кожа с мехури
 • оток
 • от кожата се отделя бистра течност

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Повикайте незабавно „Спешна медицинска помощ”.

Незабавно охладете засегнатото място чрез студена течаща вода от чешмата или друга течност. Ако дрехите са залепнали по кожата, не се опитвайте да ги свалите, а ги изрежете около обгореното място. Свалете всички бижута като часовници, гривни, пръстени, които вследствие на отока започват да стягат.

Прилагайте охлаждането с вода в продължение на 10-20 минути, за да намалеят болките.

Охлаждайте с лека струя, за да не предизвиквате допълнително болка.

Покрийте изгорялата част от кожата със стерилна и незалепваща марля от аптечката, после направете лека превръзка с бинт, за да фиксирате марлята.

Ако нямате на разположение стерилна марля, използвайте чиста кърпа, чиста калъфка за възглавница или друго непускащо власинки парче плат. Покриването на раната намалява болката и предпазва от инфекция.

Ако изгарянето е на ръката, подпрете засегнатата с другата ръка или я поставете върху възглавница.

Подканете пострадалия да легне до пристигането на екипа на „Спешна медицинска помощ“. Завийте го топло, най-добре със спасително одеяло от аптечката (със сребърната страна навътре). Спасителното одеяло изобщо не е тежко и не притиска раните. Не му предлагайте нищо за ядене или пиене (освен при много леко изгаряне), защото впоследствие може да се наложи даването на упойка.

Третиране на рани от изгаряне

Изгаряне с химикали

Прахообразните химикали и тези на кристали можете да отстраните с кърпа; изплакнете раната под течаща вода, както при изгаряне, но поне 30 минути. При изплакването водата не трябва да тече по здравата кожа. Потърсете лекарска помощ заради възможните последици от въздействието на химикалите.

Изгаряния от електрически ток

Преминаващият през тялото електрически ток уврежда всички тъкани, с които влиза в контакт. Рани се появяват там, където е навлязъл в тялото и излязъл от него. И двете места трябва да бъдат охладени след изключването на тока. Ако токът е преминал през сърцето, пострадалият вероятно ще трябва да бъде реанимиран.

Изгаряния от мълния

Мълния
Мълния

Поразеният от мълния има контактни рани от изгаряне на входното и на изходното място. В повечето случаи последиците са сериозни; обикновено се стига до спиране на сърцето. Повикайте незабавно „Спешна медицинска помощ“. Поставете пострадалия да лежи, докато вие обработвате раните. В случай че е спряло сърцето, го реанимирайте до идването на спасителния екип.

Изгаряне на устата и гърлото

Консумирането на много горещи храни или напитки може да доведе до изгаряния 1. степен на устната лигавица или на гърлото. Наред със силните болки понякога се наблюдава оток на лигавиците, в резултат на което се стесняват или напълно се затварят горните дихателни пътища. При тази застрашаваща живота ситуация незабавно потърсете лекарска помощ. До идването на лекарския екип давайте на пострадалия на глътки студени течности, но не ледени кубчета. Следете състоянието му: ако дишането му спре, трябва да предприемете изкуствено дишане уста в нос/уста в уста

Слънчево изгаряне

Твърде продължителното излагане на слънчевите лъчи може да предизвика болезнени изгаряния (1. и 2. степен). Облекчение могат да донесат хладни, влажни кърпи, ако изгарянето не е много обширно. Срещу болките през нощта ще помогне лосион против изгаряне. Давайте на пострадалия редовно течности. Ако изгорената повърхност е много голяма или изгарянето е твърде болезнено, консултирайте се с лекар. При слънчеви изгаряния малките деца често се налага да постъпят в болница за лечение, облекчаване на болките и предотвратяване на обезводняването на организма.

Мехури от изгаряне

По-добре е мехурите да не се разкъсват. Без възглавничката, пълна с течност, мястото често е по-болезнено и податливо на инфекции. За да се избегне неволно пукане, мехурът трябва да бъде покрит. Течността в него постепенно се абсорбира. Консултирайте се с лекар, ако мехурът предизвиква болки или е на място, което не позволява да бъде покрито. Той може да го спука при стерилни условия и да превърже мястото..

Рани oт охлузване

Охлузване
Охлузване

При охлузване се уврежда повърхностният защитен слой на кожата, при което подлежащите тъкани и нервни окончания се оголват. Охлузванията могат да бъдат много болезнени. В зависимост от нараняването в раната може да има прах или пясък.

ОПЛАКВАНИЯ

 • болки
 • схващане и нарушена функция на съответната част на тялото

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Покрийте раната със стерилна превръзка.

Покрийте раната с пластир, който да закрива изцяло охлузеното място. Ако раната е твърде голяма за това, използвайте стерилна марля и я фиксирайте с пластир.

Обърнете се към лекар, за да избегнете образуването на белег впоследствие.

Рани от огнестрелно оръжие

Рана от огнестрелно оръжие
Рана от огнестрелно оръжие

Огнестрелното оръжие причинява различни увреждания. Куршум с голям калибър може да остави малка входна рана, а на изходното място да причини далеч по-голяма рана и значителни тъканни увреждания. Ако куршумът не бъде изваден от тялото, често настъпват тежки вътрешни на­ранявания.

ОПЛАКВАНИЯ

 • болки
 • слабост
 • жажда
 • гадене

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАТЕ

 • кръвоизливи
 • входно отвърстие и изходна рана
 • бледа, студена и влажна кожа
 • учестено дишане; бърз, слаб пулс

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Повикайте „Спешна медицинска помощ” и полиция.

Проверете дали раненият е в съзнание, дишането и пулса му. Ако не реагира на въпроси, приведете го в стабилно странично положение, за да освободите дихателните пътища. При необходимост започнете реанимация.

Ако пострадалият е в съзнание, помогнете му да застане удобно; вдигнете ранената част по-нависоко. При силно кървене поставете притискаща превръзка.

При счупване: помолете пострадалия да легне. Подпрете внимателно засегнатия крак. Откритите рани трябва да бъдат покрити със стерилна превръзка, напр. с превързочен пакет. Навийте дреха или одеяло и внимателно укрепете ранения крак, но НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ да го движите. Това предизвиква болки и може да доведе до усложнения.

Завийте ранения с одеяло или с дреха. Проверявайте периодично дали е в съзнание, а така също пулса и дишането му. Следете превръзките да не се пропият с кръв. Не предлагайте на ранения нищо за ядене или за пиене, защото при последващото лечение на раната може да е наложително даването на упойка.

Повърхностни рани от порязване

Повърхностна рана
Повърхностна рана

Малките, повърхностни порезни рани са част от ежедневието. При слабо кръвотечение е достатъчна обикновена превръзка. При порезни рани по лицето и ръцете трябва евентуално да се направи консултация с лекар, за да се избегне образуването на белег впоследствие. Дълбоко или косо порязване може да засегне тъканите надолу и изисква лекарска намеса.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Спрете кръвотечението, като поставите превръзка.

Дръжте засегнатата част на тялото възможно по-високо, за да намалите притока на кръв.

Ако кървенето е по-силно, превържете раната с превързочен пакет. Проверете дали пострадалият има имунизация против тетанус. Дори и при малки рани съществува опасност от инфектиране.

В период до 6 часа потърсете лekapcka помощ.

Дълбоки прорезни рани

Превръзка за дълбока рана
Превръзка за дълбока рана

При дълбока порезна рана, дори и да не е голяма, може да са засегнати кръвоносни съдове, нерви, сухожилия, ставни връзки и/или мускули. Ако е бил използван дълъг нож, съществува голям риск от вътрешни наранявания При дълбоки порезни рани кръвотечението трябва да бъде спряно колкото може по-бързо и да се извика „Спешна медицинска помощ“ заради възможните усложнения (евентуален шок).

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

За бързо спиране на кръвотечението силно притиснете към раната кърпа или стерилна превръзка. В зависимост от това къде е разположена тя, това може да направи самият пострадал или помощник. Притиснете артерията на ръката.

Направете притискаща превръзка върху раната с два превързочни пакета от аптечката, като използвате втория пакет (затво­рен) като притискащ тампон. Разположете ранената част на тялото малко по-високо, краката на ранения също и го завийте топло.

Повикайте незабавно „Спешна медицинска помощ“.

Рани от ухапване

Рана от ухапване
Рана от ухапване

Раните от ухапване са най-често от кучета и коне. Жертвите са предимно деца и възрастни хора. При ухапването се нараняват кожата и тъканите под нея. Ако не се обработят бързо, раните от ухапване могат да се усложнят с инфекция. Затова при подобен проблем при всички случаи трябва да се потърси лекар. Често се прави инжекция против тетанус и се изписва антибиотик. При съмнения за бяс трябва да се направи профилактична имунизация.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ При подозрение за бяс

При ухапване от животни, съмнителни за бяс, трябва веднага да измиете раната със сапунен разтвор или препарат за миене.

Пострадалият трябва незабавно да бъде прегледан от лекар.

При голяма рана

Ако кожата е разранена и раната кърви, покрийте я със стерилна превръзка, която увийте с бинт или с превързочен пакет.

Поради опасността от инфекция при всеки случай на рана от ухапване трябва да се потърси лекар.

Рани с чуждо тяло

Рана с чуждо тяло
Рана с чуждо тяло

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Не се опитвайте да отстраните намиращото се в раната чуждо тяло. В повечето случаи то допринася за спирането на кръвотечението.

Най-напред поставете стерилни превързочни материали около чуждото тяло; след това от меки материали оформете нещо като възглавничка, която да поставите около него.

Превържете възглавничката с бинт или с няколко лентички лейкопласт. Внимавайте да не упражните натиск върху чуждото тяло.

Ако се касае за рана на крака, внимателно го повдигнете и го поставете върху възглавница или навито одеяло. Ако става въпрос за рана на дланта или предмишницата, направете превръзка с триъгълна кърпа.

Повикайте незабавно „Спешна медицинска помощ”. Чуждото тяло трябва да бъде извадено много внимателно, за да се избегне увреждането и на други тъкани. Освен това е необходимо да се предотврати и възможна инфекция.

 

Оценете статията
Оценка 5 от 1 гласували

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.