саркоидоза

КТ или рентгенова снимка на белите дробове след прекаран ковид: кое е по-добро?

При пневмония, туберкулоза и дори като част от превантивния скрининг на пациентите се предписва КТ...

Как се появява саркоидозата?

Когато човек чуе подобна диагноза с такова доста страшничко наименование, той се потиска, изплашва се....

Онасна ли е саркоидозата на белите дробове?

Много ви моля да помогнете на сина ми. Той вече е 29 години с диагноза...

1 Коментар