Жените и мъжете – неравни шансове в любовта

Обществото по особен начин е наложило табу върху сексуалния живот на жените и мъжете в напреднала възраст. Дори самата представа за страстно желание и наслада между стари хора се възприема като отблъскваща. Но биологията на човека не е ориентирана съобразно култа към младостта на нашето общество. В напреднала възраст годността за сексуално реагиране не се ограничава изцяло.

Жените са способни да се наслаждават на лю­бовта до напреднала възраст и особено ако преди това са имали пълноценен сексуален живот. Хормоналните изменения, които настъпват към 40-годишната им възраст, не оказват съществено влияние вър­ху сексуалното им желание. Освободени от страха от нежелана бременност, много жени разцъфтяват сексуално едва през тази фаза от живота си. В по-напреднала възраст, когато в резултат на изменение на лигавиците, влагали­щето става по-малко еластично и по-сухо, на природата може да се помогне с плъзгащи сред­ства.

И мъжете могат до дълбока старост да запазят оргазмената си способност. Променя се един­ствено бързината на физическите реакции: ерекцията настъпва по-бавно и понякога едва след по-продължително стимулиране. Еякулацията настъпва по-скоро като течение, но насла­дата от оргазменото изживяване остава неп­роменена. Времето до следващата еякулация е по-продължително, но това зависи от честота­та на половите сношения.

В индустриалните страни продължителността на живота при жените е средно със седем до осем години по-висока, отколкото при мъжете. На десет жени над 60-годишна възраст се падат само седем мъже. Във възрастовата група над 80 години несъответствието е още по-крещящо: жените са два пъти повече от мъжете. Следователно проблемите, които възникват с напредването на възрастта – хронични заболя­вания, недостатъчни доходи, потребност от грижи, загуба на партньора, роднини и приятели – са преди всичко проблеми на жените, пробле­ми, които често остават незабелязани.

Жените

На пазара на труда понякога жените се трети­рат като стари още на 35 години. А с напредва­не на възрастта им мъжете ги възприемат ка­то все по-малко привлекателни. Зрелите жени, жените, които знаят какво искат, не предизвик­ват страстно желание у мъжете. При това по- възрастните жени обикновено имат повече опит в любовта и по-добре познават собстве­ното си тяло, отколкото по-младите.

В подценяването на по-възрастните жени се проявява и тясното обвързване между размно­жаването и сексуалността, при което жената, която повече не може да ражда деца, се изхвър­ля като старо желязо. По-възрастните жени възприемат това десексуализиране и същевре­менно подценяването на цялостната им лич­ност много болезнено. Често това от своя страна е действителната причина за депресии­те и телесните оплаквания през климактериума.

Мъжете

До значително напреднала възраст мъжете се възприемат като сексуално привлекателни. Те се оценяват не толкова по физическите им пре­димства, колкото по професионалното и об­щественото им положение. Дори в много нап­реднала възраст те имат възможността да си избират своите сексуални партньорки. И пред­почитат по-младите жени.

Не винаги обаче те се чувстват щастливи от подобно омайване на младостта. Страхът, че са сексуално по-слаби от по-младите мъже, съп­ровожда много любовници в по-напреднала въз­раст. Няма общовалидни правила за това колко дълго мъжете запазват своята потентност. Дали ще се откажат от полов живот на 60 или 90 години зависи от личните им житейски обстоятелства. Една от причините за сексуални­те страхове е недостатъчната просвета. Мно­го мъже са склонни да виждат началото на края. когато не получават веднага ерекция. Психичес­кият стрес обаче намалява потентността във всяка възраст.

Мъжете също така трябва да знаят, че много жени са в състояние да изпитват голяма насла­да от сексуалността без коитус и често се от­казват от него, без да съжаляват, когато вмес­то това партньорът им ги люби с други прак­тики, нежности топлота. Сексуалното задово­ляване може да бъде също толкова пълно посред­ством други новооткрити форми на чувстве­ност.

 

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.