След раждането

След първите часове на вълнение, опознаване, може би и на изтощение започва всекидневието с кърмачето. Много неща са необичайни и чуж­ди, изведнъж се е появил нов човек. Не се опит­вайте да отговаряте на клишето на сияещата от щастие майка. Позволете си своите страхо­ве, своето отрезвяване, своята преумора – всичко, което предизвиква новата ситуация. Често гърдите се напрягат, шевът на перинеума боли, а когато хормоналното ниво се понижи отново или промените станат твърде много за вас, понякога се появяват т.нар. „депресии на послеродовия период“.

Заедно с детето (rooming-in)

„Заедно с детето“ е новото име на един стар модел на поведение, който за дълги години беше забравен в болниците, бебето остава при своя­та майка. Предимствата са налице. То не се чув­ствува изоставено, плаче по-малко отколкото в стаята за кърмачета и може винаги когато има нужда от храна, да бъде накърмено. Въпреки всичко вие би трябвало да обърнете внимание и на своите потребности. Ако имате нужда от почивка или сте изтощена, оставете детето си без угризения на съвестта да бъде обслужвано в детската стая.

Почти всички болници предлагат между друго­то съвместно пребиваване на майката и дете­то. Какво разбират те под това, е нещо съвсем различно, разбира се. Най-често има точни пра­вила кога и колко често можете да вземате де­тето при себе си. Много болници например ве­чер събират бебетата отново. За това няма ме­дицинско основание. За всеки случай още при из­бора на своята клиника би трябвало да си изяс­ните дали техните указания съответствуват на вашето желание.

Кърмене

Кърменето е здравословно и за майката, и за де­тето и най-често доставя удоволствие. Въпре­ки всичко много жени не кърмят или кърмят са­мо известно време, защото „изобщо“ нямат или имат „твърде малко“ мляко. В много редки случаи причините за това са у майката. Най-често става дума за погрешни напътствия в бол­ницата, незнание как функционира гърдата или, ако не се получава, е виновно изкуственото хра­нене (дохранване) на бебето.

Как функционира гърдата

Продукцията на мляко е непрекъсната смяна на търсене и предлагане. Когато детето суче на гърдата, продукцията на мляко се стимулира. Колкото по-рано и по-често в първите часове и дни поставяте детето на гърда, толкова по- лесно тече млякото.

Страх и пренапрежение могат да нарушат реф­лекса за отделяне на мляко. Тогава детето може да изсуква само млякото, което се е събрало в млечните канали на жлезата. За да се даде сигнал за ново производство, една жлеза в мозъка трябва да освободи хормона окситоцин. Ако това не се случи, детето не може да стигне до така нареченото „задно мляко“. Резултатът е подутини по гърдите, млечен застой и възпале­ния на гърдите.

Нарочното разтоварване може да стимулира оттока на млякото. За това помагат топъл душ, масажи, автогенен тренинг и други разто­варващи методи.

Кърмене през първите дни

Не разрешавайте на болничния персонал да хра­ни вашето дете, затова че през първите два- три дни все още нямате кърма. Едно здраво де­те се справя с малко неподсладен чай. Не бива да се страхувате, че то ще прегладнее, докато мля­кото ви потече. Докато не е загубило повече от 10 процента от теглото си, всичко е наред. Безкритично дохранваните деца често създа­ват проблеми при кърменето. Те се поставят полусити на гърда и не са привикнали да се нап­рягат при сученето, тъй като отворът на би­берона е твърде голям. Освен това те често по­лучават твърде сладка храна. Нищо чудно, че майчината гърда повече не им харесва.

Освен това има още една медицинска причина да отклонявате дохранването с готово мляко: де­ца, които – фамилно обусловено – са с повише­на склонност към алергии, по-често развиват алергия, ако през първите дни приемат препара­ти на кравето мляко.

Кърменето изисква време и търпение. Не се из­мъчвайте с точно определено време за кърмене. Някои бебета сучат бързо, други с удоволствие смучат цял час. Не поставяйте детето си на гърда под часовник. Обичайният за много болни­ци режим на кърмене през четири часа често во­ди до хленчещи деца, които трябва да бъдат ус­покоявани с подсладен чай.

Започва един кръговрат. Детето идва да суче полусито, не се образува ново мляко. И вече при­надлежите към жените, които имат „твърде малко“ мляко.

Оставете на първо време детето си да суче ви­наги когато иска. Няма да преяде и по-късно са­мо ще намери своя ритъм.

Ежедневната церемония по меренето произвеж­да ненужен натиск за постижения. Достатъчен е контролът на теглото за седмицата. За този период детето би трябвало да наддаде със 70 до 150 грама. Сигурен признак за това, че детето се храни достатъчно, са шест до осем пъти мок­ри пелени на ден.

Техника на кърмене

  • правете го удобно за вас и вашето дете. Стре­сът и неспокойствието пречат на млечния отток
  • при сучене детето трябва да захваща не само гръдното зърно, но и част около него, тъй ка­то иначе гръдните зърна много лесно се разра­няват
  • носът на кърмачето трябва да е свободен. Притискайте гърдата пред носа му с пока­залец
  • ако детето има трудности да захване зърно­то, тъй като гърдата е твърде пълна, преди поставянето му би трябвало да изцедите мал­ко мляко
  • поставяйте детето и на двете гърди, така че млечната продукция да се стимулира равно­мерно. Следващия път започнете с гърдата, от която е сукал последно
  • пийте много вода, вие отделяте много течности

Проблеми при сученето

Никоя жена не е задължена да кърми. Би трябва­ло да вземете решението си без оглед „образа на идеалната майка“. Кърмене против волята за бе­бето е по-вредно, отколкото изпълненото с лю­бов хранене с шише. Ако обаче кърмите с удовол­ствие, имате малко причини да го преустано­вите.

Твърде малко мляко

По всяка вероятност не ви достигат правилни указания за кърмене, а не мляко. Обърнете се за помощ.

Болки в гърдите

Ако усещате болки по време на кърмене или има­те плоски зърна, можете да използувате специ­ална „помпичка“. Възпалението на гърдата не е основание да преустановите кърменето, дока­то не започне да изтича жълтеникава или зеле­никава гной.

Вредни вещества в млякото

Майчиното мляко съдържа повече вредни веще­ства от кравето. Въпреки това най-малкото в първите месеци кърменето се препоръчва, тъй като се отразява добре Via развитието на дете­то. Ако живеете в среда, особено замърсена с вредни вещества, можете да дадете млякото си за изследване. Макар и да не е вредно вещество в истинския смисъл на ду­мата, но ако пиете в големи количества кофеинсъдържащи напитки, той преминава и в мляко­то. Вашето дете го поема и вероятно няма да може да спи.

Заболяване на майката

Има някои заболявания, при които не бива да кърмите. Забраната е абсолютна при активна туберкулоза. Същото се отнася и ако в резул­тат на заболяване сте много слаба (напр. теж­ка инфекция, рак).

Медикаменти

Много медикаменти, които приемате, детето също поема с млякото. Винаги се осведомявай­те при своя лекар дали вашето лекарство ще навреди на бебето.

Затруднения за сучене от страна на детето Ако детето ви не може да сучи, тъй като е твър­де слабо или има малформация в областта на ус­тата или гърлото, майчиното мляко е особено важно. Можете да изпомпвате млякото си. След това детето ще бъде хранено с шише или сто- машна сонда.

Отбиване

Няма идеална продължителност на кърменето. Ако един от участниците повече не желае, дру­гият трябва да се съобрази. Ако искате да кър­мите повече от шест месеца, може би е полез­но да изследвате млякото си за вредни веще­ства.

Жени, които кърмят повече от девет месеца, често установяват, че след това е много трудно да отвикнат детето. По-големите деца при­емат кърменето с много повече наслада. Поня­кога обаче проблем при отбиването е несъзна­телното желание на майката да не изоставя де­тето.

Най-добре ще отбиете детето си постепенно. Ако малко по малко заменяте едно след друго кърменията с даване на твърда храна или шише, детето може бавничко да се приспособи към но­вата ситуация.

Изкуствено храненото дете

Ако не можете или не желаете да кърмите, има много възможности вашето бебе също да може да преживее. Вземайте го често на ръце, поста­вяйте го по време на хранене до голата си гръд и му дайте усещането за близост и безопасност – ако го усещате така. Не хранете детето си в началото по твърдо установен ритъм и не използвайте биберон с много голяма дупка.

Потърсете информация за развитие на бебето и детето в другите статии.

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.