Промоционални продуктиПростуда, „грип“

prostuda-2Оплаквания

Това, което обикновено се означава като „прос­туда“ или „грип“, е вирусна инфекция на горни­те дихателни пътища. Често хремата е пър­вият и понякога единствен признак за заболява­не. Могат да се прибавят болки в гърлото, лека кашлица, главоболие, болки по крайниците, от­падналост и температура.

Причини

Простудата се предизвиква не от студ, а от различни вируси, които много лесно се предават от един човек на друг. Голямата опасност от за­раза чрез изкашляни или изкихани капчици води до това последователно да се разболеят много хора.

Вирусите първоначално нападат лигавицата на носа и фаринкса. Тя набъбва и започва усилено да отделя секрет. От лигавицата на фаринкса ви­русите могат да се разпространят към бронхи­те или околоносните кухини. Тъй като на вирусната инфекция реагира не само засегнатият ор­ган, а и цялата защитна система на организма, могат да се прибавят и общи оплаквания като отпадналост и температура.

Риск от заболяване

Простудните заболявания се срещат по-често при децата, тъй като организмът се учи да се отбранява стъпка по стъпка – след всеки кон­такт с нов вирус.

Простудните заболявания са по-чести през зи­мата отколкото през по-топлите годишни вре­мена: най-вероятно поради това, че в студа хо­рата по-често се задържат заедно в затворени помещения и вирусите се пренасят чрез микро­скопични водни капчици във въздуха.

Възможни последици и усложнения

Простудата е най-вече мъчителна, но безобид­на. Тя отзвучава за три до пет дни от само се­бе си. В някои случаи вирусната инфекция се раз­пространява в дробовете, мозъка или сърцето. Така наречените вируси на инфлуенцата го правят по-често отколкото останалите видове вируси. Само ако простудата е предизвикана от такива вируси, се говори за „истински грип“.

При всеки вид простуда впоследствие върху ли­гавицата могат да се поселят бактерии. Зас­трашени са преди всичко малките деца, стари­те хора и хората, чиито съпротивителни сили са отслабени от някакво заболяване или медика­менти.

В много редки случаи по тези причини грипът може да завърши и смъртоносно.

Профилактика

Заразяването почти не може да се предотвра­ти. Разбира се, който при простуда си остане няколко дни вкъщи, може да предотврати раз­пространението на своите вируси сред други хора.

Имунизациите могат да предпазят само от мал­ко различни вируси. Прос­тудите могат да бъдат предизвикани от мно­жество различни вируси.

Недоимъкът на витамин С повишава вероят­ността за заболяване. При обичайното хранене у нас обаче недоимъкът на витамин С е много рядък. Освен това не е полезно, да се приема по­вече от дневната нужда витамин С.

При медикаменти с голямо количество витамин С голяма част от приетото количество вита­мин веднага се отделя с урината.

Необходимост от лекарска помощ

Ако простудата продължи по-дълго от седем дни. Идете на лекар, ако инфекцията се разпрос­трани извън носоглътката и опитите да си по­могнете сами не доведат до отзвучаване на нас­тинката след три дни. Признаци на разпростра­няващата се простуда могат да бъдат: темпе­ратура над 39 градуса, силни болки в гърлото или ушите, суха, болезнена кашлица, тежко дишане, силно главоболие.

Чайове при висока температура

Липов цвят

Приготвяне:

  • една-две чаени лъжички липов цвят се зали­ват с една средно голяма чаша кипяща вода
  • престоява пет минути и се прецежда

Употреба: За лечение чрез изпотяване изпива­те една-две чаши прясно приготвен чай в къс­ния следобед (между 15 и 18 часа) толкова го­рещ, колкото е възможно, и оставате добре завити в леглото. По това време потната продукция е по-висока от обикновеното.

Цвят от бъз

Приготвяне и употреба: Както липовия цвят.

Комбинирани чайове при висока температура

Рецептура: ЗО г липов цвят, ЗО г цвят от бъз, 20 г цветове от отравниче, 20 г плодове от шипка

Приготвяне:

  • залива се една чаена лъжичка от сместа с ед­на средно голяма чаша гореща вода
  • оставя се да постои пет до десет минути и се прецежда

Употреба: Като чая от бъз.

Самолечение

По възможност да се остане в топли, но все пак не претоплени помещения и да се позволи на ор­ганизма малко почивка. За да не се дразнят допълнително възпалените лигавици, въздухът в помещението може да се овлажни.

Който няма апетит, да не се насилва за ядене. Той би трябвало обаче да пие достатъчно чай и минерална вода. Особено при температура орга­низмът се нуждае от много течности. Температурата е важен защитен механизъм на организма: много вируси умират при висока температура. До 41 градуса температурата е неприятна, но не е опасна, ако организмът не е отслабен от други болести. Ако оплакванията са много тежки, биха могли да помогнат студе­ни компреси. Топлината при лечение с изпотяване също може да действува срещу вирусите.

Лечение

Може само да се опита да се облекчат оплаква­нията. Не бива да се води борба срещу отпадналостта. По този на­чин организмът показва, че има нужда от почив­ка, за да се защити от инфекцията. Най-добро­то в този в този случай е покой в леглото.

Медикаменти:

Ако съвсем не може по друг начин – за понижава­не на температурата, за облекчаване на главо­болието или за улесняване на заспиването – по­лезни могат да се окажат медикаменти, съдър­жащи само парацетамол. Най-важните странични действия: При много честа употреба в продължение на години не са изключени увреждания на бъбреците.

При предозиране: увреждане на черния дроб.

Пазете се от т.нар. „противогрипни средства“, които съдържат повече действуващи субстан­ции. Не е полезно да се приемат такива смесени препарати, освен това техният терапевтичен ефект често е спорен. Някои от тези медика­менти могат да бъдат и опасни.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*