Подутини и възли (мастопатия)

В понятието мастопатия се включват всички доброкачествени промени на млечните канали и/или съединителната тъкан. Най-често се сти­га до т.нар. кистозна мастопатия. При нея след наднормена клетъчна продукция на жлезната тъкан малки празни пространства се изпълват с течност: възникват кисти. По-редки са фиброаденомите (фиброза), при които съединител­ната тъкан се е развила особено силно. Отдел­ните уплътнения не съдържат течност.

Оплаквания

Често малките подутини и възли не дават оп­лаквания. Според стадия на промените най-чес­то една седмица преди менструацията гърдата започва силно да боли, става чувствителна на допир, подува се и може да отделя секрет. Пос­ледното би било знак за разраствания по хода на млечните каналчета. Жлезната тъкан става неравна, а възлите – на големина от черешова костилка до орех – могат свободно да се движат по отношение на подле­жащите им тъкани.

Самоизследване на гърдите

При редовно изследване на гърдите преди и след мензис можете сами по-лесно да устано­вите промени и с това ранни признаци на за­боляване.

–      Застанете с разсъблечена горна част на тя­лото пред огледало, оставете ръцете свободно отпуснати. Правят ли ви впечатление нео­бичайни промени във формата на гърдите, го­лемината и очертанията им, изпъквания или вдлъбнатини?

–      Вдигнете ръце над глава и още веднъж про­контролирайте формата и големината от различни страни. Обърнете внимание, дали гръдното зърно не отделя секрет или кръв.

–      Легнете на леглото, подпрете глава с въз­главница и поставете под лявото рамо сгъна­та кърпа. Лявата ръка лежи сгъната под глава­та. Започнете изследването на лявата гърда с леко наклонената изпъната вътрешна страна на пръстите на дясната ръка. С малки кръго­образни движения можете да опипате горната и вътрешна част на жлезата. Напредвайте внимателно, но с равномерен натиск, за да усе­тите евентуални възли и втвърдявания.

–      Извадете ръката си изпод главата и изслед­вайте долната и външна част на жлезата. От­ново внимавайте за промени и втвърдявания.

–      Накрая опипайте вътрешната страна на мишницата (лимфни възли) за подутини или възли. След това сменете кърпата под дясното рамо и започнете с изследването на дясна­та гърда.

–      Ако забележите промени, втвърдявания, възли или секреции, при всички случаи би тряб­вало да се посъветвате с лекар.

Причини

Най-вероятно отговорно за възникването на мастопатията е свръхмерното отделяне на ес- трогени или нарушеното равновесие между ес- трогени и гестагени. Признак за това са засиле­ните болки кратко време преди менструация, по времето на най-високото ниво на естрогени и гестагени.

Риск от заболяване

Доброкачествените заболявания на гърдите се явяват при около половината от всички жени на средна възраст. При това кистозната мастопатия съставлява 80-90 процента от всички про­мени по гърдите. Тя се проявява само в години­те на полова зрелост – „връх на риска“ при же­ните е точно около четвъртото десетилетие. Симптомите намаляват след годините на критическата възраст.

Възможни последици и усложнения

Обикновената кистозна или фиброзна мастопатия рядко е свързана с усложнения: понякога е повишен риска от възпаление на гърдата.

При мастопатията с изразени разраствания на съединителна тъкан на делчетата на млечните жлези и млечните каналчета може да се стигне до израждане на клетките и пълно преустройс­тво на структурата на жлезата.

Тези форми на мастопатията относително чес­то могат да се превърнат в злокачествен ту­мор.

Профилактика

Редовно самостоятелно изследване и гинекологично изследване.

Необходимост от лекарска помощ

При появата на необичайни възли или подутини и ако усетите необичайни болки в гърдите пре­ди менструация.

На ултразвук кистозната мастопатия се разпознава лесно. За по-нататъшното изяс­няване на една фиброзна мастопатия към този способ се включва почти винаги мамография и/или рентгеново изследване на млечните каналчета. При всички тези изслед­вания трябва да се установи дали не са се разви­ли злокачествени промени. Ако находките оста­нат неясни, от гърдата се взема пунктат от киста или тъканна проба.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Ако е установено, че в крайна сметка се касае за доброкачествени разраствания – мастопатия – оплакванията в ранния стадий могат да бъдат облекчени например посредством хормонорегулиращи средства. Често се назначава Mastodynon, хомеопатичен препарат, който би трябвало да се пие най-малкото три до шест месеца.

Ако няма подобрение хормонотерапията (гес­тагени и под формата на мазила) си остава единствената позната засега възможност за лечение. Мастопатията обаче никога не бива из­лекувана, а само се облекчават оплакванията Поради това гърдите трябва и занапред редов­но да се проверяВат от лекар.

 

Оценете статията
Оценка 1 от 2 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *