Щитовидна жлеза и струма (гуша)

Нормално този орган лежи незабележимо под щитовидния хрущял. Ако все пак щитовидната жлеза се уголеми необичайно, се появява гуша.

Щитовидната жлеза регулира основната обмя­на. Това е скоростта, с която клетките на орга­низма в спокойно състояние произвеждат от храната енергия и я използуват. Голямо количес­тво хормон на щитовидната жлеза означава го­лям разход на енергия, малко количество хормон на щитовидната жлеза малко енергийна прера­ботка. Два хормона представляват този „педал на газта“ за обмяната на веществата в организ­ма: Т1 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). И два­та използуват като градивен елемент йода. Ако в организма циркулират твърде малко хор­мони на щитовидната жлеза, хипоталамусът реагира на това. Той раз­порежда на хипофизата да произведе хормон, който ще стимулира щито­видната жлеза към повишено хормонообразуване. Този кръговрат може да бъде прекъснат на различни места:

 • хормоналните жлези в мозъка не образуват достатъчно хормони, стимулиращи щито­видната жлеза. При това за крайния резултат е равнозначно коя от двете жлези е извън строя
 • щитовидната жлеза не е в състояние да из­пълни заповедта на мозъка: „Хормоните – в кръвта!“
 • в недостатъчни количества е градивният ма­териал за хормоните, йодът

В тези три случая на организма не му достигат хормони на щитовидната жлеза.

Повишеното производство на тези хормони винаги изхожда от тъканта на щитовидната жлеза.

Щитовидната жлеза произвежда и един друг хормон, калцитонина.Той взема участие в обмя­ната на калция и фосфатите.

 

Гуша (струма)

Гушата е видимият признак за това, че регула­торната система за производство и действие на хормона на щитовидната жлеза е увредена. Тя може да се дължи както на понижена, така и на повишена функция на щитовидната жлеза. Най-често гушата се появява при йоден недоимък в организма.

Оплаквания

Нарастващата щитовидна жлеза в повечето случаи не дава никакви оплаквания. Едва когато заеме много място, уголемяването става види­мо като „дебела шия“ и се опипват евентуални възли. Тогава и гласът може да стане по-дрезгав, затруднява се и поемането на въздух.

Причини

Гуша при йоден недоимък: Йодният недоимък предпоставя клетките на щитовидната жлеза да нарастват. Повече жлезна тъкан може да про­изведе повече хормони. Така организмът се опитва да отстрани недоимъка. В повечето слу­чаи това му се отдава напълно.

Гуша при намалена функция на щитовидната жлеза: Измерващите прибори на хормоналните жлези в мозъка постоянно съобщават „твърде малко хормони на щитовидната жлеза“.

В отговор на това хипофизата произвежда по­вече ТСХ (тиреостимулиращ хормон). Той под­тиква щитовидната жлеза, която вече прави всичко възможно, но въпреки това не може да снабди клетките на организма с достатъчно хормони.

Риск от заболяване

Жените се засягат около че­тири пъти повече отколкото мъжете. Гушата се развива по-често в хормонално активните периоди като пубертет, бременност или по вре­ме на климактериума.

Рискът от заболяване нараства, ако:

 • питейната вода съдържа малко йодид и вие се храните с бедна на йод храна. В областите, отдалечени от крайбрежието, това е особено честа причина
 • пушите
 • приемате медикаменти

Възможни последици и усложнения

В уголемената щитовидна жлеза части от нея могат съвсем да преустановят производство­то на хормони. Възниква т.нар. „студен възел“, който вече не допринася за снабдяването на ор­ганизма с хормони на щитовидната жлеза. В редки случаи такъв възел може да се изроди зло­качествено. Други части от тъканта на щитовидна­та жлеза могат да се превърнат в „горещи въз­ли“: те престават да се подчиняват на команди­те на хипофизата и произвеждат своите хор­мони несъобразено с нуждите на организма.

Йодният недоимък по време на бременност зап­лашва детето: по-чести са абортите: може да се развие гуша у детето. Когато липсват хор­мони на щитовидната жлеза, това засяга ум­ственото развитие на детето.

Профилактика

С приемането на йодирана храна можете да предотвратите йод­ният недоимък. За тази цел се използуват и йод-съдържаща паста за зъби, йодсъдържащи минерални и лечебни води. Меху­рестите водорасли, които могат да се купят из­сушени в аптеката, също съдържат йод.

Нежелани странични действия

Някои хора, без сами да знаят, имат в своята щитовидна жлеза хормонопродуцираща тъкан, която престава да се подчинява на ръководството на хипофизата. Около 65 процента от хората над 45 годишна възраст са с гуша, която може да съ­ществува и незабелязана. Повишеното йодно предлагане при тях може да доведе и до хиперфункция на щитовидната жлеза. В най-лошия случай това може да прерасне в криза, от която и днес все още половината от засегнатите уми­рат. За възрастните хора особено една такава тиреотоксичнакриза е смъртоносна заплаха. На хората с хиперфункция на щитовидната жле­за вредят дори незначителни количества йод: произвеждат се още повече хормони.

По неизвестни причини при някои хора йодът действува обратно: води до възникването на гуша или дори хипофункция на щитовидната жлеза.

Необходимост от лекарска помощ

Ако забележите, че шията ви е станала по-дебе­ла или можете да напипате възловидни промени. За да установи защо се е появила гушата, лека­рят ще ви назначи следните изследвания:

 • ехография, за да определи размера и разпро­странението на щитовидната жлеза
 • сцинтиграфия, за да провери, коя тъкан и с как­ва сила произвежда хормони определяне нивото на хормоните на щитовид­ната жлеза в кръвта

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Медикаменти

Ако сте по-млад от 45 години, гушата ви е от сравнително кратко време и сцинтиграфията е показала, че все още не са се образували възли, би трябвало в продължение на три до шест ме­сеца да приемате назначен от лекаря медика­мент, с който отново ще попълните йодните запаси на вашата щитовидна жлеза. След това се погрижете така да се храните, че да не изпад­нете отново в йоден дефицит .

Във всички други случаи лекарят ще ви изпише хормона на щитовидната жлеза под формата на таблетки. По този начин хипофизата ще полу­чи сигнал „налице са достатъчно хормони“ и ще преустанови своята хормонална продукция, ко­ято така много е стимулирала щитовидната жлеза. При три четвърти от случаите с това щитовидната жлеза отново се смалява. След две до три години лекарят може да опита бавно да прекрати лечението. Ако гушата се обра­зува отново, трябва да приемате хормонални­те таблетки през целия си живот. Чрез редовни проверки лекарят трябва със сигурност да установи, че нямате в кръвта твърде много хор­мони на щитовидната жлеза.

Операция

Една гуша трябва да се отстрани оперативно, ако:

 • стеснява трахеята или тежко затруднява кръвоснабдяването в областта на шията. Ако сте по-млад от 25 години, преди операцията лекарят би трябвало поне две години да се е опитвал да смали жлезата с медикаменти
 • в нея се намира дори и един „студен възел“
 • съществува съмнение за рак на щитовидната жлеза

Повечето гуши всъщност се отстраняват „профилактично“, тъй като лекарят иска да е сигурен, че не се образуват злокачествени тъканни разраствания. Този риск обаче е съвсем ма­лък.

Възможни усложнения и оперативни последици

 • при един до трима на сто оперирани се увреж­да нервът, който инервира мускулатурата на ларинкса. Това не се възстановява. В резултат на ларингеалната пареза се променя гласът, по­вече не можете добре да говорите, понякога се затруднява дишането. Ако операцията трябва да се повтори, всеки десети до дваде­сети страда от пареза на ларинкса
 • по погрешка могат да бъдат отстранени раз­положените в съседство паращитовидни жле­зи. До два процента от оперираните страдат в резултат на това от болезнени мускулни крампи
 • налага се през целия си живот да приемате таблетки с хормон на щитовидната жлеза. В противен случай при една трета от оперира­ните гушата нараства отново.

 

 

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб