Брадавици

Оплаквания

Надигнати, твърди, пигментирани възли с гра­пава повърхност, които могат да се появят нав­сякъде по тялото. Самите брадавици са безбо­лезнени, но могат да предизвикат болки, ако на­пример се появят по стъпалата на краката.

Причини

За възникването на брадавиците са необходими две условия:

  • брадавичен вирус (Humanes Papillomvirus)
  • място, през което вирусът да проникне в ко­жата

Брадавиците могат да се пренасят посред­ством директен контакт с кожата, но също та­ка и в плувни басейни и гимнастически зали. Обикновено времето от заразяването до види­мата проява на брадавицата (инкубационният период) трае три до четири месеца.

Риск от заболяване

Брадавици­те могат да се появят във всяка възраст, но се срещат предимно при деца и младежи и по-рядко при възрастни хора.

Възможни последици и усложнения

Брадавиците са безобидни. Тъй като са прихватчиви, могат да се разпространят по цялото тяло. В такъв случай те могат да засегнат външния вид и да навредят на общото добро състояние.

Профилактика

Теоретически е възможна, като се избягва ди­ректен контакт с кожата на носител на брада­вици.

Нужда от лекарска помощ

  • при разсейване на брадавиците
  • когато брадавиците засегнат външния вид
  • при брадавици по пениса или срамните устни
  • когато засегнатият е по-възрастен от 45 го­дини, за да се направи проверка за рак на ко­жата
  • когато мерките за самолечение не дадат ре­зултат.

Самолечение

Много са народните средства, действащи про­тив брадавици, като се започне от баенето и се стигне до тайнствени билкови тинктури. Меж­ду другото изследователите предполагат, че при баенето против брадавици мозъкът така подтиква имунната система, че тя да победи брадавиците. Голяма част от брадавиците из­чезват от само себе си след около шест месеца, без да се предприема каквото и да било. Амери­канската здравна организация препоръчва залеп­ването на т.нар. противобрадавични пластири, които съдържат салицилова киселина. Размек­натият рогов слой постоянно се отстранява с ножица, пила или изтривалка за кожа. Пласти­рът се сменя през три дни, докато брадавицата стане бяла. Това може да продължи до три месе­ца. Това лечение всъщност не предотвратява повторната поява на брадавиците.

Лечение

То зависи от вида, броя и мястото, на което се появяват брадавиците. Обикновено първо се прави опит брадавиците да се отстранят пос­редством разтвори и пластири със салицилова киселина, подофилин, бензое, третиноин и др.

Медикаменти

  • кокошите тръни и т.нар. обикновени брадави­ци обикновено се лекуват с разтвори на сали­цилова киселина или пластири със салицилова киселина. В по-упоритите случаи лекарят може да инжектира малки коли­чества цитостатикус блеомицин в брадави­цата. След две до три седмици изсъхналата тъкан на брадавиците се отделя. Този метод помага в почти всички случаи. По време на бре­менност не бива да се прилага блеомицин
  • плоските брадавици по лицето и гърба на дла­ните могат ежедневно да се намазват с третиноин. Този препарат се използва за лекува­не на акне и в много случаи предизвиква залющване и отделяне на брадавицата

Операции

В случай че медикаментозното лечение не по­могне, брадавицата може да бъде отстранена по оперативен път:

  • замразяване на брадавицата с течен азот. Несе налага местна упойка. След няколко часа се образува мехур, който се отрязва и се лекува с антибиотици. Обикновените брадавици в повечето случаи се нуждаят от няколко проце­дури

изстъргване с електрически ток: при местна упойка брадавицата се изгаря с високочесто­тен ток и се изтръгва с една остра лопатка. Недостатъкът на този метод е, че често се образуват болезнени белези, и при близо една трета от операциите

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*