Начало / Заболяванията от А до Я / Сърдечен инфаркт

Сърдечен инфаркт

Оплаквания

Острият сърдечен инфаркт причинява най-чес­то оплаквания, подобни на тези при стенокарден пристъп: Задух и дълбоки, тъпи болки в средата на гърди­те, които могат да се разпространят към гър­лото, брадичката, гърба и ръцете; смъртен страх; студена пот; учестен пулс.

При около една пета от засегнатите сърдеч­ният инфаркт се „маскира“: внезапно безсъзна­ние с повръщане, но без болки; неясни оплаква­ния в горната част на корема или необясним за­дух; лек натиск в средата на гърдите, свързан с необясними болки в едната ръка или челюстта. Противоположно на стенокардиите оплаква­ния, оплакванията при сърдечния инфаркт не из­чезват с приемането на капсула нитроглицерин или след няколко минути почивка. Сърдечен ин­фаркт може да се развие и в състояние на покой.

Причини

Сърдечният инфаркт има същата причина като ангина пекторис: недостатъчно е кръвоснабдя­ването и с това притокът на кислород към сър­дечния мускул. Това се получава, когато коронар­ните съдове на сърцето са силно стеснени в ре­зултат на артериосклероза. Често последният фактор е кръвна запушалка на тясното място. Разликата с ангина пекторис е в това, че при ин­фаркта нуждата от кислород в една мускулна област е толкова голяма, че тъканта умира, ако в разстояние на около шест часа не се отвори стесненият съд.

Риск от заболяване

Мъжете са средно no-застрашени от жените.

Следните фактори повишават риска от разви­тието на сърдечен инфаркт:

 • пушенето. Повишава риска от инфаркт два до пет пъти
 • повишено кръвно налягане
 • диабет
 • повишено съдържание на масти в кръвта
 • подагра

Освен това се предполага, че хора с наднормено тегло и такива, които непрекъснато преживя­ват много напрегнато условията за работа и живот, също са с повишен риск от получаване на инфаркт.

Възможни последици и усложнения

За много хора сърдечният инфаркт завършва смъртоносно. При преживелите част от тъкан­та на сърдечния мускул остава завинаги увреде­на. Това означава, че сърцето е с намалена из­дръжливост и неговата работоспособност е по-малка. Редовните физически упражнения все пак могат да повишат работоспособността. Тъй като обаче „вкалцяването“ на съдовете с го­дините напредва, съществува опасност от нов инфаркт. Съответната профилактика може да ограничи риска.

Профилактика

 • престанете да пушите. Кой­то успее да преустанови пушенето за повече от две години, ще носи същия риск като човек, който никога не е пушил
 • намаляване на наднорменото тегло
 • непременно овладяване на високото кръвно на­лягане
 • понижаване на повишеното съдържание на масти в кръвта
 • движение, особено бягане. Разбира се, след подробен преглед от лекаря
 • да не се приема трудна за усвояване храна
 • избягване на психически стрес, внезапни уси­лия и внезапна рязка смяна на температурата
 • подредете живота си така, че да запазите рав­новесие между напрежение и разтоварване

Необходимост от лекарска помощ

Сърдечен инфаркт може да се изяви във всяка си­туация: в театъра, вкъщи, по време на тенис и т.н. Повечето хора умират през първия час, след като са усетили първите симптоми. Това озна­чава, че първият час решава шансовете за пре­живяване на един сърдечен инфаркт.

При съмнение за сърдечен инфаркт следва вед­нага да бъдете отведен в болница. По-добре е излишно да потърсите болницата от предпаз­ливост, отколкото след това да трябва да си отправяте упреци. Всеки втори пациент с ин­фаркт, който умира, би могъл да преживее при своевременна и правилна лекарска помощ.

Самолечение

Най-важното и често животоспасяващо дей­ствие е незабавно да повикате линейка. Това, разбира се, е възможно само, ако засегнатият или роднините могат да разпознаят признаци­те на инфаркта. Само тогава ценното време не преминава напразно. Който евентуално е засег­нат от инфаркт, трябва веднага да легне и да му се спести всякакво напрежение и вълнение.

Лечение

Ако съществува съмнение за инфаркт, сърдеч­ната дейност се наблюдава с апаратура. Инжек­ционни или инфузионни медикаменти трябва да намалят болките, да преодолеят смъртния страх, да облекчат сърцето и да уравновесят ритъмните нарушения.

В първите часове след появата на оплакванията лекарят все още може да опита да разтвори кръвните запушалки в съдовете с медикаменти. Така увреждането на сърдечния мускул би се ог­раничило. Повечето пациенти с инфаркт стра­дат няколко дни от депресии, които също би трябвало да бъдат лекувани. Който остане по-дълго време на легло, е с пови­шен риск за развитие на белодробна емболия. За да се избегне това, се инжектира или влива по­тискащият кръвосъсирването медикамент хе- парин.

Лечение след изписването от болницата

Болничният престой най-често продължава две до три седмици. Веднага след това следва по-дълъг престой в рехабилитационен център, къде­то целенасочено се повишава телесната актив­ност. Рехабилитационната програма зависи от възрастта, от размерите на увреждането, от евентуални ритъмни нарушения, от евентуално възникнала сърдечна слабост, от условията за труд и личните представи.

Ако е възможно, би трябвало да се включите в т.нар. „амбулаторна сърдечна група“. Такива в Германия между другото има над 1 000. За адре­сите им можете да попитате в кардиологични­те отделения на болниците.

Избягвайте две до три седмици след инфаркта сексуална активност. След това на сърцето му е все едно, дали ще тренирате неговата рабо­тоспособност със спорт или активност в лег­лото. Риск от внезапна сърдечна смърт съществува само, когато сърцето се натоварва със страх и угризения на съвестта при извънбрачни връзки. Като възлово правило се има пред вид: който може последователно да изкачи две стълбищни отсечки или да обиколи бегом два пъти блока, без твърде да се задъха, може без да се замисля да се отдаде на удоволствието на любов­та. Алкохолът е разрешен в малки количества. Ако шест седмици след преживян инфаркт сър­цето отново работи добре, най-често отново може да се води нормален живот. За да се пре­дотвратят по-нататъшни инфаркти, е абсолютно необходимо да се съблюдават всички пре­дохранителни мерки. Който се придържа към това, има добри шансове да продължи да се рад­ва на живота.

Байпас—операция

При определени обстоятелства една байпас-операция след сърдечен инфаркт може да про­дължи очакваната продължителност на живо­та. Дали тя е целесъобразна, зависи от състоя­нието на коронарните съдове на сърцето.

Медикаменти за предотвратяване на последва­щи инфаркти

Aspirin: Много лекари препоръчват ежедневно да се взема аспирин за предотвратяване на следва­щи инфаркти. Ползата от това лечение все още е спорна. Неговото неудобство се състои в чес­тото увреждане на стомаха. Всъщност за защи­та на сърцето е достатъчна половин таблетка Aspirin 100 или поло­вин таблетка детски аспирин.

Средства потискащи кръвосъсирването като Coumadin, Marcumar или Sintrom: Дали тези меди­каменти могат да предотвратят сърдечен инфаркт, в медицината се спори от години. Без­спорно е разбира се, че средствата за подтиска­не на кръвообращението като странично дей­ствие могат да предизвикат тежки кръвоизли­ви. Със сигурност приемането им е целесъобраз­но, когато по вътрешната стена на сърцето в областта на инфаркта се отлагат кръвни съсиреци. Това може да се потвърди чрез ултразву­ково изследване на сърцето.

Бетаблокери: Различни изследвания показват, че бетаблокерите повишават процента на преживяемост.

 

Оценете статията
Оценка 1 от 1 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*