Начало / Заболяванията от А до Я / Ниско кръвно налягане (хипотония)


Ниско кръвно налягане (хипотония)

Оплаквания

Ниското кръвно налягане не винаги се усеща. Ако не причинява оплаквания, то не е болест, а по-скоро щастлива случайност, тъй като хората с ниско кръвно налягане имат средно по-дълга очаквана продължителност на живота. Най-чес­тите оплаквания са световъртеж и склонност към колапси при ставане сутрин от леглото или тахикардия и прескачане на сърцето. Общи про­яви при ниско кръвно налягане могат да бъдат: изпотяване, чувствителност към студ и вся­какви промени във времето, нарушения в съня, сутрешна вялост, ограничена работоспособ­ност, нарушения в зрението, слабост в способ­ността за концентрация, склонност към свето­въртеж и притъмняване пред очите при става­не от лежащо и седящо положение. При децата твърде ниското кръвно налягане може да се из­рази в безапетитие на закуска, неясни коремни болки или главоболие, слабост в концентрация­та и уморяемост.

Причини

Нарушенията се проявяват поради лошо разпре­деление на кръвта в организма. Във венозната мрежа или съдовете, които отвеждат кръвта към сърцето, се намира 85% от общата кръв, до­като артериалната област съдържа едва 15 %. При хората с твърде ниско кръвно налягане го­ляма част от кръвта се задържа във вените на краката и за кратко време към сърцето се връ­ща твърде малко кръв.

Твърде ниското кръвно налягане може да има различни причини:

 • може да бъде конституционално обусловено: високите, слаби хора често имат ниско кръв­но налягане
 • психически натоварвания, свързани с изтоще­ние и примирение, могат да понижат кръвно­то налягане
 • продължителен престой на горещо
 • кръвозагуба или загуба на течности (при пов­ръщания, вътрешни кръвоизливи, диарии)
 • продължително залежаване
 • инфекциозни заболявания
 • неврологични заболявания
 • странични действия на медикаменти (напр. пикочогонни средства, медикаменти срещу повишено кръвно налягане, ангина пекторис, психози и депресии)

Риск от заболяване

Около 2,5 милиона немски граждани имат ниско кръвно налягане. В англосаксонското езиково пространство хипотонията се окачествява ка­то немска болест. Там на тези оплаквания не се отдава такова болестно значение както тук.

Възможни последици и усложнения

Ниското кръвно налягане може да е дискомфортно, но почти винаги е безопасно. При въз­растните хора съществува опасност от падане при световъртеж.

При бременните ниското кръвно налягане може да намали телесната маса на плода.

Профилактика

Следните общи мероприятия подобряват кръ­вообращението:

 • достатъчен, отпочиващ сън
 • смяна на топли и студени душове
 • занимания със спорт
 • бавно започване на деня сутрин

Необходимост от лекарска помощ

Когато страдате от проявите на хипотонията и не можете да си помогнете сами.

Самолечение

Препоръчва се като най-важна терапевтична мярка да не се приемат медикаменти, а интензивна тренировъчна програ­ма: плуване, топли и студени душове, дихател­на гимнастика и редовни спортни занимания. Плуването е един от най-добрите спортове за кръвообращението.

Целесъобразни освен това са и следните мерки:

 • сутрин не бързайте да ставате
 • чаша кафе или черен чай са изпитано средство за бързо повишаване на кръвното налягане
 • Сол: Някои лекари препоръчват да се повишава кръвното налягане чрез богата на сол храна. Все пак това не е желателно, тъй като ние и без то­ва живеем с твърде много сол.

Лечение

Лекарят би трябвало най-напред да потърси причината за оплакванията и евентуално да ле­кува друго налично заболяване (инфекциозно за­боляване, сърдечно заболяване).

Само ако опитите за саморегулация се окажат недостатъчни, срещу ниското кръвно налягане за кратко време е целесъобразно допълнително­то даване на медикаменти. Те в никакъв случай не могат да заменят другите мерки. При опре­делени обстоятелства дори могат да влошат състоянието. Преди назначаването на лекар­ства лекарят трябва да изясни за какъв вид нис­ко кръвно налягане става дума. По този повод той прави теста на Шелонг: след известен пе­риод на лежане се става прав и се мери пулсът и кръвното налягане в спокойно право състояние. Според резултата са целесъобразни следните медикаменти:

 • ако горната и долната стойности на кръвно­то налягане се понижат, а сърцето не бие по- бързо, се използуват така наречените симпа- тикомиметици. Тези средства стесняват кръ­воносните съдове на ръцете и краката. Изпи­тано средство е веществото етилефрин (напр. Effortil)
 • ако горната стойност на кръвното налягане спадне, долната в същото време се повиши и освен това сърцето забие по-бързо, целесъоб­разно е прилагането на дихидроерготамин. Това вещество пови­шава еластичността на вените, но започва да действува едва след няколко дни
 • в определени случаи може да е целесъобразна комбинацията от двете вещества етилефрин и ДНЕ

Някои други вещества са без видима полза при ниско кръвно налягане и не препоръчват. Към тях се отнасят витамини, аденозин, никотинова киселина, аминопиколин, спартайнсулфат, глог (Crategus), маточина, салици­лова киселина.

Предупреждение: Средствата срещу ниско кръ­вно налягане би трябвало да не се приемат по-дълго от няколко седмици.

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*