Чревни полипи

Оплаквания

Най-често чревните полипи не дават оплаква­ния. Понякога се откриват следи от кръв и слуз в изпражненията.

Причини

Има множество доброкачествени новообразу­вания и тумори в червата, които не дават никакви оплаквания и чиито причини са неиз­вестни.

Преди всичко полипите могат да се появят в го­лямо количество в дебелото черво, сами или на групи. Понякога тези разраствания кървят.

Риск от заболяване

Чревните полипи се образуват при седем про­цента от всички хора. Редкият вид заболяване, при което много полипи се струпват в една чревна област, е наследствено обусловено.

Възможни последици и усложнения

Колкото по-големи стават полипите и другите образувания, толкова по-висок е рискът евенту­ално да се превърнат в рак. При наследствено предразположение към полипи рискът от разви­тието на рак е извънредно висок: при тридесет­годишните – 50 процента, при четиридесетго­дишните – 90 процента.

Някои доброкачествени тумори могат да ста­нат толкова големи, че да запушат червото.

Профилактика

За да бъдат чревните полипи откривани своев­ременно, след петдесетата година от живота би трябвало всяка година да си правите изслед­ване за скрита кръв в изпражненията (тест за окултни кръвоизливи). То есъставна част от из­следванията за ранно откриване на рака.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага, след като откриете следи от кръв и слуз в изпражненията.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Лекарят трябва да изследва червата с ендоскоп и да изключи рак. Единичните полипи се изрязват електрически с брим­ка, която се вкарва посредством ендоскопа през ануса. Това е възможно и без упойка. На следващия ден можете да предприемете обичайната си работа. Големите разраствания, поради опасността от тях да се развие рак, се отстра­няват изцяло. За целта трябва да се оперира под наркоза и червото да се изреже отвън. Ако по­липите са много нагъсто, при определени об­стоятелства чревната стена на това място съ­що трябва да бъде отстранена. През следваща­та година лекарят би трябвало на два пъти да ви изследва профилактично с ендоскоп, а по-на­татък един път годишно и да отстрани всички новооткрити разраствания.

При наследствената форма на чревна полипоза полипите са разположени толкова нагъсто и рискът от рак е толкова висок, че след двадесе­тата година от живота профилактично би трябвало да бъде отстранено цялото дебело черво. Накрая трябва да се постави изкуствен анус.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*