Безплодие при мъжа

Безплодието при мъжа може да бъде вродено или придобито. То може да бъде постоянно или временно състояние, например след заболявания с висока температура.

И понеже сперматозоидите се нуждаят от три месеца за узряването си, определено смущение се проявява едва след този период. Регенерира­нето трае също толкова дълго. Най-важният критерий за оплодителната способност е броят на сперматозоидите, които са силно под­вижни и с нормална форма и устройство. Ако този брой е намален, спада и шансът мъжките семенни клетки да преодолеят естествените бариери: лигавицата на маточната шийка, ма- точната среда и обвивката на яйцеклетката. При определени обстоятелства у жената могат да се развият антитела срещу семенните клет­ки на партньора й.

Семенна течност без сперматозоиди означава абсолютна неспособност за оплождане.

Медикаменти, препятстващи производството на сперматозоиди са лекарства против стомашни язви, съдържа­щи циметидин; сулфасалазин против улцерозен колит и при хроничен полиартрит; антиподагрени медикаменти, съдържащи Colchizin; лекарства срещу инфекции на пикочните пъ­тища, съдържащи нитрофурантоин; лекарства против рак (Methotrexat, Cyclophosphamid), които се дават по-дълго от шест месеца; лекарства против психози; всички противоепилептични лекарства; бетаблокери (преди всичко пропанолол) сре­щу високо кръвно налягане, смущения в кръвоснабдяването и сърдечния ритъм, мигрена и като успокоителни средства; действащата субстанция Flecainide срещу нарушения в сърдечния ритъм; всички кортизони, които се приемат вът­решно; всички анаболни средства за повишаване на спортните постижения, особено при сило­вите спортове и бодибилдинга. Също така други хормони като естроген, гестаген, андроген, антиандрогени, които увреждат продукцията на сперматозоиди.

Причини

При около 30% от мъжете, които се обръщат към лекар заради безплодие, причините остават неизяснени.

Проблеми с партньорката

Често те са неосъзнати. В много от случаите зад неспособността за оплождане се крие не­признато отхвърляне на евентуално забременя­ване, раждане на дете и бащинство.

Вродени смущения

Рядко се срещат. Към тях се отнасят:

 • крипторхизъм (неспускане на тестиса в тор­бичката), ако не е успешно лекуван: при пет процента от новородените момчета тести­сът не лежи в мъдната торбичка
 • синдром на Клинефелтер. В генната маса на­ред с X- и Y-хромозомите, които определят мъжкия пол, е заложен и друг Х-хромозом

Придобити смущения

 • спиране на хормоналната функция на тестиси­те преди или след пубертета
 • прекарано възпаление на тестисите, причине­но от заушка, сифилис или нараняване от удар
 • вследствие на разширени или спукани вени на тестисите, те не могат да се поддържат достатъчно хладни
 • злоупотреба с алкохол
 • пушене
 • средства за измиване на косата, съдържащи кадмий или естрадиол
 • някои медикаменти временно или напълно въз­препятстват производството на спермато­зоиди
 • диабет
 • инфаркт на тестисите вследствие заклещва- не на слабинната херния при децата
 • увреждания от облъчване с рентгенови лъчи
 • много рядко поради недостиг на мъжки хор­мони

Външни смущения

Те причиняват около десет процента от без­плодието при мъжа:

 • страхът, професионалните домогвания и ам­бициите за изява, проблемите с партньора и стресът от неосъщественото желание за де­ца драстично отслабват продукцията на се­менни клетки
 • твърде тесните панталони, които предизвик­ват задържане на топлина, препятстват про­изводството на семенни клетки. Това е валид- но също така за твърде топлите завивки и по­сещенията в сауна
 • шокови последици
 • последица от хронична анемия, престои на го­леми височини и дълбочини (пилоти, алпинис­ти, водолази)
 • последица от недохранване
 • възпаление на надсеменниците
 • възпаление на простатата
 • възпаление на семенните мехурчета и пикоч­ния канал. Те могат да запушат семеотводни- те пътища, да причинят еякулационни смуще­ния и да „заблудят“ имунната система. Това може да се случи, когато семенните клетки по­паднат извън проходната си система. По този начин могат да се образуват антигени сре­щу собствените сперматозоиди. При всеки трети безплоден мъж се откриват антитела
 • не е изяснено дали често доказваните инфек­ции с хламидии и урея-плазма при безплодни мъже са свър­зани с намаленото качество на сперматозои­дите. Във всеки случай болестите, преносими по полов път, могат да запушат семепроводните пътища.

Необходими изследвания при мъжа

 • изследванията започват с разговори за сексу­алния живот с партньорката, въпроси за пре­карани болести (инфекциозни болести, опера­ции, захарна болест, нервни заболявания), за употребата на цигари, алкохол, медикаменти.
 • преглед на половите органи
 • спермиограма от спермата, получена четири до шест дни след последната еякулация. За цел­та трябва да се онанира в един съд. Тази сте­рилна ситуация не е по вкуса на всеки и може да намали стойността на резултатите. Успе­хът може да е по-висок, ако вашата партньор­ка дойде с вас. Изследването на спермата трябва да се проведе два пъти, понеже резул­татите могат силно да се колебаят
 • само когато броят на сперматозоидите е под пет милиона, се изследва хормоналният със­тав (картината на FSH, измерване на тестостерона и LH, при полова слабост – пролактиновата картина)
 • само при съмнение за запушване на семепро- водните пътища трябва да се вземе проба от тестисите за изследване
 • само при съмнение за увреждания в състава на хромозомите трябва да се изследват под мик­роскоп клетки от корените на космите или клетки от устната лигавица

Програма за лечение при мъжете

Целта на лечението е да се съкрати времето за успешно оплождане.

 • при варикоцеле на тестисите следва винаги да се оперира
 • лечение с антибиотици при остри или хронич­ни възпаления
 • заместване на липсващите хормони при дока­зана хормонална недостатъчност
 • при антитела са възможни лечения с кортизон или имунопотискащи средства, опити да се „измият“ антителата, но резултатът рядко е успешен
 • запушените семепроводи могат отново да се направят проходими посредством микрохирургична операция. Интервенцията е сложна, но в 70 – 80% от случаите прави семепроводните пътища отново проходими. Запушвани­ята на надсеменниците се лекуват още по-трудно

Стимулиране на сперматозоидите

При леките и среднотежки случаи посредством акупунктура могат да се стимулират твърде малкото или твърде малко подвижните сперма­тозоиди: техните свойства се подобряват след десет половинчасови процедури.

По-малки шансове предлагат другите опити за стимулиране:

 • хормони (антиестрогени, гонадотропини, андрогени, средства, препятстващи аноматазата на тестостерона)
 • тъканни хормони и ензими, които трябва да подтикнат тестисите към семепроизвод­ство
 • стимулиране на кръвоснабдяването с пентоксифилин

Ако тези мерки се окажат недостатъчни за уве­личаване и подобряване качеството на семенна­та продукция, семенните клетки могат да се примесят със субстанции, които поощряват мобилността им. В случай на успех целесъобраз­но е да се пристъпи към опит за изкуствено оп­лождане на партньорката. Когато семенната течност съдържа твърде малко се­менни клетки, това следва да се възприема като указание, че сперматозоидите са „от лошо ка­чество“. В такъв случай следва да се откажете от изкуствено оплождане със собствената ви сперма. В случаите, когато причините за общия стерилитет останат неизяснени, може да се из­пробва трансплантация на яйцеклетки.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*