БОДИЛАКС – хранителна добавка срещу запек и излишни килограми

Сколиоза

Със сколиоза се обозначава страничното изкри­вяване на гръбначния стълб с едновременно усукване около надлъжната ос.

Оплаквания

Обикновено другите хора забелязват изкривя­ването, например при покупка на дрехи. Едва в напредналия стадий на болестта страничното изкривяване на гръбначния стълб става видимо:

-едната половина на ханша изпъква по-силно

-едното рамо (обикновено дясното) стои по-високо. Плешката стърчи.

-когато засегнатият се наведе напред, отзад се вижда как едната половина на гърба изпък­ва куполообразно назад (гърбица на ребрата или поясна издутина).

Причини

Повечето сколиози възникват по неустановени причини. Само в редки случаи причините са парези или вродени деформации.

Риск от заболяване

Двама до четирима от сто души имат странич- но изкривяване на гръбначния стълб, но само при двама до четирима на хиляда това изкривяване трябва да се разглежда като сколиоза. Обикновено сколиозата настъпва към 13-та – 14-та година от жи­вота на човека. Момичетата са около четири пъти повече засегнати отколкото момчетата. Когато растежът е приключил, изкривяването на гръбначния стълб се забавя. Понякога то до­ри замира.

Наследственост: За деца, в чиито семейства има сколиозно болен, рискът да се разболеят от тази болест е по-голям.

Възможни последици и усложнения

-болки

-гръдният кош може да се изкриви и да засегне дейността на сърцето и белите дробове

-засегнатите страдат много заради деформи­раното си тяло (гърбицата). Почти половина­та от жените и една трета от мъжете не мо­гат да създадат семейство. Безработицата и инвалидността засяга болните от сколиоза значително по-често, отколкото здравите

Профилактика

Навременното разпознаване е най-добрата про­филактика. Деца с лека форма на сколиоза тряб­ва през половин година да се проверяват от ор­топед за евентуално влошаване на състояние­то им.

Нужда от лекар

Когато забележите описаните по-горе приз­наци.

Рентгеновите снимки могат да заблудят по- малко опитния лекар за наличието на сколиоза. Особено при деца, които по време на снимките не са стояли изцяло неподвижно, снимките мо­гат да покажат мнимо изкривен гръбначен стълб. Но в подобни случаи винаги липсва усук­ването около надлъжната ос.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Напредващата сколиоза не може да бъде спряна единствено чрез гимнастика. Това е възможно само с помощта на поддържащ корсет (ортеза). Той трябва да бъде точно нагласен и да насочва гръбначния стълб в необходимата посока пос­редством притискане и изтегляне. Това лечение се подкрепя с изправителна гимнастика.

Продължителност на носене на корсета: Тя се определя в зависимост от тежестта на заболя­ването и от това в каква възраст е започнало лечението. Обикновено дневната продължител­ност на носенето е между 14 и 23 часа. Лечение­то продължава до приключването на растежа. При момичетата това е към 15-годишна въз­раст, при момчетата – две години по-късно.

Проблеми: Много е трудно да се накара един ак­тивен, млад човек да носи подобна броня. Той ня­ма оплаквания и трудно може да си представи и прецени какво може да го сполети, ако не се ле­кува.

Ортезите стискат, пречат и трудно могат да се скрият под модното облекло.

Резултатите: В повечето случаи се предотвра­тява влошаването, а с това и операциите.

Операция

Оперативното коригиране на сколиозата е „го­ляма“ операция и се провежда само при силни, обезобразяващи изкривявания на гръбначния стълб. В засегнатата част на гръбначния стълб се промушват две пръчици. След това гръбнач­ният стълб се принуждава така да срасне, че на това място да остане неподвижен.

След операцията пациентът трябва да носи в продължение на една година гипсов или синте­тичен корсет, за да може оперираното място безпрепятствено да се втвърди. При по-новите оперативни техники понякога корсетът е из­лишен.

Резултат: Изкривяването на гръбначния стълб се намалява средно наполовина.

Рискове: Освен обичайните оперативни риско­ве от наркозата, преливането на кръв и инфек­циите, се добавя и опасността от двустранна парализа на крайниците (при 0.3 до 0.8% от опе­рираните).

Особено при засукване на поясната част на гръб­начния стълб може да се оперира и отпред – т.е. през коремната област. Корекционните резул­тати са по-добри, но операцията е още по-теж­ка. Двустранните парализи са по-редки.

По време на лечението със специалните корсе­ти и след операцията засегнатите имат право да бъдат признати като ограничено трудоспо­собни, докато възстановят съответстващата си способност за натоварване.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *