Начало / Заболяванията от А до Я / Перде на окото (катаракта)

Перде на окото (катаракта)

Оплаквания

Постепенно зрителният образ все повече губи своята острота. С развитието на болестта в течение на месеци или години засегнатите мо­гат да виждат заобикалящия ги свят само като в мъгла. Окото става чувствително спрямо зас­лепяване.

Причини

-най-често срещаната форма е старческото перде, естественото остаряване на лещата. Тя може да помътнее или от края, или от цен­търа. Когато помътняването се концентрира само в ядрото на лещата, за кратък период от време отново може да се чете без очила. В то­зи случай не би следвало да се оперира.

-в редки случаи пердето на очите е вродено: вследствие на наследственост или заболява­ния на бъдещата майка (заушка, морбили, рубе­ола, варицела, детски паралич, хепатит). Де­тето може да бъде оперирано още през първа­та година от живота му и да бъде снабдено с някакви помощници за очите.

-младежко помътняване на лещата (унасле­дено);

-последица от захарна болест, тетанус, невродермит;

-по-продължително лечение с кортизон. След спирането на медикаментите помътняване­то на лещата се появява отново.

-под въздействието на светкавици, рентгено­ви лъчи, огън;

-контузия, наранявания и възпаления на окото.

Риск от заболяване

Рискът нараства при споменатите по-горе фак­тори.

Възможни последици и усложнения

Зрителната сила отслабва застрашително и в последна сметка окото може да различава само светло и тъмно, но все пак то не ослепява.

Профилактика

Не е възможна.

Нужда от лекарска помощ

Щом се появят оплакванията.

Самолечение

Трябва да внимавате за доброто осветление на помещенията: извършвайте прецизната рабо­та на дневна светлина; избирайте лампи с аба­жури, които не заслепяват. Полезно е да пред­пазвате очите си от слънчевата светлина с шапка с козирка. При четене поставяйте върху страницата на книгата тъмен лист с тесен прорез за четене, така можете да избегнете засле­пяването.

Лечение

Всякакви лекарства против перде на очите са неефикасни. Човек трябва да се учи да живее с това заболяване. Може да се пристъпи към опе­рация едва когато пердето е „готово“, но при добро общо състояние. Ако пердето е „презря­ло“, операцията може да се наложи от тежки ус­ложнения.

Докато засегнатият се чувства добре, опера­тивната интервенция не е необходима. Принци­път е, че око, което може да чете, не трябва да се оперира. Пациентът следва да се консултира с очния лекар и двамата заедно да вземат реше­ние за операция, когато заболяването започне да се отразява отрицателно върху качеството на живота и радостта от него.

Операция на перде

Днес най-сигурната оперативна техника при по-възрастни хора е екстракапсуларната екстрак­ция, при която се отстранява лещата под нар­коза или местна упойка, но се оставя задната част на капсулата на лещата. Веднага след това може да се присади изкуствена леща. Като най-добро решение днес се считат лещите от зад­ната камера. Най-накрая се зашива малката рана на роговицата. Необходими са само няколко дни престой в болница. След три месеца оперира­ният отново може да работи нормално. Усложнения: Отлепване на ретината, оток на макулата, възпаление чрез инфекция могат да се получат рядко. Обикновено от шева може да се развие астигматизъм, който изчезва при разпа­дането на шева след няколко месеца.

Коригиране на зрителната способност

Когато на мястото на липсващата леща не се присади изкуствена леща, след операцията тя трябва да бъде заменена с очила от 10 до 15 ди­оптъра. Те съответстват на дебелината на ле­щата. Пациентите се нуждаят от очила за да­лечно и близко гледане – първоначално временни, а след няколко седмици – окончателните очила. Образът, който се вижда през очилата, изглеж­да около една трета по-голям. Това пренастройване е трудно. Ако второто око все още функ­ционира добре, оперираното око трябва да се закрие с матово стъкло, докато се наложи опе­рация и на второто око.

Оперираното око може да се снабди също така с контактна леща. В този случай разликата в об­раза е по-нищожна, привикването по-леко. За по- възрастните хора обаче е трудно да се научат да боравят с лещата. В такъв случай, ако се на­лага, те могат да носят лещи за непрекъснато носене — vT-лещи. На всяка цена обаче за близко гледане те трябва да имат допълнителни очила за четене. Очилата и контактните лещи за окото без ле­ща трябва да имат филтър против ултравио­летовите лъчи, за да се щади ретината

Kaто най-добро решение се възприема опера­тивното присаждане на синтетична леща – осо­бено в случаите, когато само едното око е за­сегнато от перде. Със синтетичната леща мо­же да се вижда веднага след свалянето на опера­тивната превръзка. Но и в този случай са необ­ходими допълнителни очила за близко гледане.

 

Оценете статията
Оценка 4.2 от 5 гласували
loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*