Какво е лечението при стеатохепатит?

 • При това заболяване болният изпитва само незначителен дискомфорт в корема, слабост и неразположение

Моля вашите консул­танти да отговорят какво означава болестта неалкохолен стеатохепатит и по какво се различава от алкохолния стеатохепатит? Наскоро поставиха такава диагноза на майка ми съв­сем случайно. Тя се изследва заради някаква неопределена тежест в корема. Какво в най-подходящото лечение?

Таня Попова – Велико Търново

Това понятие за пър­ви път става известно през 1980 г. и днес вече е актуално в гастроентерологията, защото неалкохолният стеато­хепатит се оказа доста разпространена диагноза. Болестта се среща при 14 до 18 на сто от насе­лението, най-често при жените на възраст от 41 до 60 години.

Наистина е характер­но това, че липсват оп­лаквания от страна на пациентите. Към днешно време неалкохолният сте­атохепатит се смята за самостоятелно заболя­ване. Характерно е пови­шаване активността на чернодробните ферменти в кръвната плазма, а също и морфологични изменения в биотиповете на черния дроб. Т.е. всички тези из­менения, които са харак­терни и за болните с ал­кохолен стеатохепатит. Основната разлика между двете болести е тази, че болните от неалкохолен стеатохепатит не злоу­потребяват с алкохола.

НАЛАГА ЛИ СЕ ДИЕТА И ПОВИШЕНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Хистологични изслед­вания и анкета с болния доказват диагнозата. Докторът трябва да е наясно, че той не злоупо­требява с алкохола и не страда от други заболя­вания, например вирусни, които също могат да про­вокират стеатохепатоза. Лечението е комплексно – включва промяна в начина на живот (диета, повише­на физическа активност) и Медикаментозно лечение. Основната цел на лече­нието е да понижи същия този оксидативен стрес и да възстанови хепато­цитите. Затова на пър­во място се предписват т.нар. хепатопротектори с есенциални фосфолипиди. Според специалистите те са най-убедителните сред тази група препарати, за­щото активно понижават степента на оксидатив- ния стрес и помагат за нарастване активността на колагеназата. Това нор­мализира протичането на важните метаболитни процеси, което като цяло забавя развитието на фиброзата.

Освен хепатопротек­тори, на тези болни се предписват и други специ­фични препарати, както и средства за нормализиране на липидната обмяна. Та­кива са статините и не­зависимо че се отразяват негативно на черния дроб, лекарите ги препоръчват, но непременно в комбинация с хепатопротектори, за да се гарантира тяхната безопасност. Те намаля­ват мастните отлагания по корема, твърдят учени от Южна Корея, които се основават на данни от проведено изследване, в което са взели участие 30 ученици, страдащи от зат­лъстяване. В продължение на два месеца участниците в едната група изпълнявали физически упражнения и редовно пиели мандаринова напитка. А децата от втората група също изпълнявали физическите упражнения, но без да пият мандаринов сок. В крайна сметка участниците от първата група успели да се избавят от 1,5% излишно тегло. Учените провели още един експеримент и станало ясно, че плъхове­те, на които в продължение на два месеца инжектирали мандаринов концентрат, се избавили от 59% от коремната мазнина и от­слабнали с 45%. Освен това мандарините спомагат за възстановяване на черния дроб.

ЗАПОМНЕТЕ ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ И РИСКОВИ ФАКТОРИ!

 • ЗАТЛЪСТЯВАНЕ.

Среща се при 95-100% от болните с мастна дистрофия на черния дроб въобще и в частност при 24 до 47% от болните с неалкохолен стеатохепатит.

 • ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ВТОРИ ТИП.

Среща се при 60 на сто от пациентите с мастна дистрофия и съответно при 15 до 30 на сто от страда­щите от неалкохолен стеатохепатит.

 • ХИПЕРЛИПИДЕМИЯ.

Тя се наблюдава при много висок процент от болните с тази бо­лест – до 80% от тях.

  • Специалистите посочват ИНСУЛИНОВА­ТА РЕЗИСТЕНТНОСТ като основа за развитие на болестта. Нека припомним, че това озна­чава нарушение на метаболитната реакция към ендогенния или екзогенния инсулин. Тук водеща роля играе наследственият фактор. Така или иначе, именно инсулинорезистент- ността води до нарушаване на метаболизма на мастните киселини в чернодробните клетки – хепатоцитите. За развитие на заболяването спомага т.нар. оксидативен стрес, който от своя страна води до гибел на хепатоцитите, възпаление на чернодробната тъкан и разви­тие на фиброза.

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

От първия до “Какво е лечението при стеатохепатит?

 1. Наталия Недкова каза:

  Здравейте!

  Казваме се Наталия Недкова и съм преводач с английски и български език. След 23 юли трябва да тествам до колко разбираем е текстът на въпросник, свързан със заболяването неалкохолен стеатохепатит.

  По тази причина трябва да набера 5 души с това заболяване. Тестването на въпросника ще се състои в това да изкажете с Ваши думи изреченията от въпросника, за да се докаже че той е лесен и разбираем за бъдещите потребители! Не събирам никакви лични данни, имена и т.н. Познания по английски език изобщо не се изискват.

  Тестването на въпросника ще се извърши в офиса на фирмата на бул. Тотлебен 53-55, Регус бизнес център (до Пирогов), София и ще се проведе в удобен за участника ден и час. Ще отнеме около 40 минути. Заплащането е 40 лв./човек и е на място след интервюто (тестването).

  Моля, който проявява интерес, да се свърже с мен на телефон 0878 690 333 или да пише на имейл info@nntranslations.net

  Предварително благодаря на отзовалите се!

  Поздрави,
  Наталия Недкова
  http://www.nntranslations.net
  0878 690 333
  info@nntranslations.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *