БОДИЛАКС – хранителна добавка срещу запек и излишни килограми

…Винаги ли се оперира ракът на панкреаса?

  • Той е злокачествен тумор, който се развива най-често от клетките на панкреасните каналчета

Бихте ли разказали какво точно представляват туморите на панкре­аса? И аз имам такъв тумор и не преставам да се питам дали не става въпрос за зло­качествен рак.

Петър Михайлов – Стара Загора

Туморите на панкреаса (задстомашната жлеза) са новообразувания, кои­то най-често произхож­дат от самите клетки на органа. По-редки са метастазите в панкре­аса от тумори на други органи.

Панкреасните тумори могат да бъдат злока­чествени и доброкачест­вени (много по-редки). От друга страна, един панкреасен тумор може да е солиден (плътен) или кистичен (като кухина, изпълнена с течност). Туморите на панкреаса могат също така да про­извеждат различни хор­мони в зависимост от клетките, от които са съставени. Ракът на пан­креаса е злокачествен тумор, който се развива Най-често от клетките на панкреасните каналчета. По-рядко ракът на панкреаса се разви­ва от други клетки на жлезата. За съжален ие панкреасните тумори са изключително трудни за ранна диагноза поради липсата на специфични ранни симптоми. Много често болестта се диагностицира едва когато туморът при своя рас­теж запушва главния жлъ­чен проток и предизвиква механична жълтеница.

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА?

За поставяне на диагнозата и прецизна оцен­ка на всеки конкретен случай обичайно е необ­ходимо извършване на компютърна томография или ядрено-магнитен ре­зонанс. Обикновеното ехографско изследване е недостатъчно за точна преценка на възможност­ите за операция. При част от пациентите диагноза­та се поставя по време на ендоскопско изследване – ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография или ехоендоскопия с биопсия.

За преценка на въз­можностите за опера­тивно лечение екипът от специалисти използва и лапароскопия с лапароскопска ехография. При този подход се набавя цялата информация за заболяването, получавана при стандартна опера­ция, като в същото време се спестява сериозна оперативна травма на пациента.

КАК СЕ ЛЕКУВАТ РАКЪТ И ДРУГИТЕ ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА?

Засега единственият шанс за лечение е опера­ция, при която се премах­ва засегнатата част от панкреаса. Химиотерапи­ята има слаб до умерен ефект в лечението на панкреасните тумори. Все

Пак за всеки конкретен случай се преценява най- подходящото лечение. Тъй като обичайно има редица индивидуални въпроси за разрешаване при всеки отделен пациент, важно е те да се дискутират детайлно преди операци­ята, а и след това. Много често по време на опера­тивната интервенция се получават още данни за заболяването, които не могат да бъдат получени по друг начин при пациен­тите с рак на панкреаса.

Хирургичният екип е критичното звено в лече­нието на панкреасните тумори. На практика малко хирурзи са квалифицирани да оперират този орган. Често, за да се отстрани един панкреасен тумор, се налага да се реконстру­ират големи кръвоносни съдове на черния дроб.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *