Доц. Коста Костов: Имаме и 20-годишни пациенти с ХОББ!

  • Те са захапали цигарата още като деца. Половината българи са пушачи – чакаме бум от хронично болни след 15 години, категоричен е известният специалист!

Българинът трябва да живее по-раз­умно. Той не си признава, че е притеснен и депресиран човек. Пушейки, консумирайки повече алкохол, не спортувайки, живеейки неразумно и заседнало, българинът неглижира бъдещето си. След 10-15 години ще берем най-тежките плодове от не вземането на адекватни държавни мерки срещу тютюнопушенето, предупреждава пулмологът доц. Коста Костов, началник на Клиниката по белодробни болести във ВМА и председател на Българското дружество по белодробни болести.

–          Доц. Костов, кажете нещо повече за дейността на Клиниката по пулмология, която рьководите.

–          Военномедицинска академия, и в частност Клиниката по пулмология, Вече не работи само с военния контингент. Самата болница прие­ма и спешни случаи, по­страдали при различни инциденти. Ние сме като всяка друга клиника, при­емаме всички пациенти, които искат да се леку­ват при нас. Откакто работим със Здравната каса, никого не сме вър­нали. Нашата клиника е най-модерната пулмологична база в България. Разполагаме с най-добра­та образна диагности­ка, имаме изключително прецизна лаборатория, както и много модерна ендоскопска апаратура. Болничните ни стаи са добре обзаведени, изгра­ден е първият в българ­ска клиника параклис и, разбира се, не на послед­но място, разполагаме с изключително опитен персонал.

–          Какви заболявания се лекуват в клиниката?

–          Това са заболява­нията, с които се зани­мава пулмологичната медицина – хроничната обструктивна белодроб­на болест, т.нар. ХОББ, белодробният карцином, всички форми на бронхо-ектазиите, пневмонии и др. За съжаление напо­следък при нас попадат и пациенти с по-редки заболявания, какъвто е белодробният тромбоемболизъм. Това е заболя­ване, което все повече ПРИЧИНЯВА ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИТЕ. За добро това стра­дание се заплаща по кли­нична пътека, което води до ранна диагностика на белодробния емболизъм.

–          Има ли генетич­на предразположеност при белодробните бо­лести?

–          Правени са гене­тични проучвания, кои­то водят до известно предразположение при определен контингент болни. Като пример мога да спомена развитието на атопия при болните с ХОББ, но това са само предразположения към определена реакция на лигавицата, не към кон­кретното заболяване. В зависимост от социалните и битовите условия може да се стигне до развитие както на аст­ма, така и на ХОББ.

–          Кои са рисковите групи?

–          Това е най-вече гру­пата на пушачите, както и работещите определе­ни професии. Например в заведения за общест­вено хранене, бояджии, художници, работещи с ацетонови бои и химика­ли, както и живеещите в големите метрополиси, какъвто е и София. Смя­там, че що се отнася до ХОББ и астма, има елементи, над които си заслужава да се помисли, защото 15% от болните с ХОББ приличат на астматици и обратно – също толкова голям процент от астматиците в опре­делен момент развиват ХОББ.

–          Каква е тенденци­ята за развитието на болестта?

–          Ужасяваща! През 2020 г. в световен мащаб се очаква да стане едно от първите заболявания по смъртност! Увеличе­нието на смъртността при болестта се дължи на невъзможността да се справим с тютюнопу­шенето. България е една от тези страни – все забраняваме пушенето поне на обществени мес­та и все не можем да го наложим. Замърсяването на околната среда е един от следващите рискови фактори. Лично аз смя­там, че след 10-15 години ще берем най-тежките плодове от невземането на адекватни държавни мерки срещу тютюнопу­шенето!

–          Застрашени ли са пасивните пушачи?

–          Разбира се! Статис­тиката показва, че те по-често боледуват от ХОББ. ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В БЛИЗОСТ ДО ДЕЦА води до по-често боледу­ване от бронхит, включи­телно и от астма. Има наблюдения, че болни деца, с генетично пред­разположение, ако имат пушещи родители и жи­веят сред дима, тенден­цията за заболеваемост при тях е значително по-висока. Децата впо­следствие имат по-ни- ски белодробни обеми и боледуват по-често от обструктивни болести.

–          Какви са симпто­мите на заболяване­то?

–          ХОББ не се изявява изведнъж. Открива се най- вече при хора на 40-50 г., които са пушили по 10-20 цигари дневно в продължение на поне 20 години. За съжаление лично аз смятам, че бо­лестта се е под­младила! Имаме пациенти и на 20 г., такива, кои­то рано-рано, в тийнейджърска възраст, са за­хапали цигара­та! Заболява­нето е харак­терно с хро­нична кашлица. Тя е по-честа сутрин и се съпровожда с на оскъден, безцветен, жилав секрет. Задухът, или недостигът на въз­дух, е основен симптом, който обаче се появява в по-късните етапи на заболяването. Чуват се сухи хрипове при дишане, особено при физическо усилие.Болестта може да се изяви и със сърдечна недостатъчност, анорексия, загуба на тегло. Това обикновено са беле­зи на декомпенсация и из­искват спешно болнично лечение.

–          Какво е лечението ?

–          Целта при лечение­то е да се подобри функ­ционирането на белите дробове и да се предо­тврати появата на изо­стряне и усложнения на състоянието. Спиране­то на тютюнопушенето и прекъсване контакта със замърсители на въз­духа са първите и основ­ни стъпки в лечението на обструктивния бронхит. Използват се и медика енти, антибиотици, защото развитието на ХОББ е свързано почти винаги с риск от инфек­ция на увредените вече бели дробове.

–          Може ли да се пре­дотврати заболяването?

–          ХОББ не може да се излекува, но може да бъде предотвратена. Превенцията на това заболяване включва ос­новно отказ от тютю­нопушене, избягване на пасивното пушене, Пре­биваването на замърсен въздух, редовна профи­лактика и ранно лече­ние на респираторните инфекции. И в никакъв случай самолечение!

–          Може ли да се го­вори за профилактика на ХОББ?

–          Тя е основна и зависи най-вече от нас самите. Българинът трябва да живее по-разумно. Той не си признава, че е при­теснен и депресиран човек. Пушейки, консуми­райки повече алкохол, не спортувайки, живеейки неразумно и заседнало, означава, че българинът неглижира бъдещето си. В нормалните стра­ни хората, които имат бъдеще и голям бизнес, които отговарят за много хора, живеят из­ключително разумно. Между тях няма таки­ва със свръхтегло, те спортуват, не пушат, не пият и са изключително прецизни за здравето си, защото носят со­циална отговорност. А българинът е песимист и този песимизъм дълбоко се залага в имунната ни система и ни пра­ви податливи на много болести. На българина трябва да му се кажат няколко прости неща – да яде повече плодове и зе­ленчуци, да спортува, да не яде захар и сладкарски изделия, да не пуши и да гледа по-щастливо на работата си и на хората около себе си.

Днес има много продукти против тютюнопушене, но са малко тези, които наистина дават резултат в битката за спиране на цигарите! Хранителната добавка Кудзу Корен, която се предлага в България е продукт на американската фирма „SWANSON” и е одобрена от Американската агенция по храните и лекарствата /FDA/. Тя е доказан лидер като продукт за спиране на цигарите!

 

Все още ли искате да пушите? СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ С КУДЗУ КОРЕН – най-доброто средство в света против тютюнопушене!

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Оценете статията
Оценка 4 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.