плътност на костите

Апарат за остеопороза от ново поколение заработи в „УМБАЛ-Пловдив”

Остеоденситометърът е производство на General Electric и ще помага за поставяне на диагнози в отделението...

Предотвратима ли е появата на остеопороза?

За развиването на болсетта играят роля можество фактори. Някои промени в храненето, начина на живот...

1 Коментар

Празните калории от които пълнеем

Семейство Калтън са водещи експерти в храненето

„Нахранете” костите с хидролизиран колаген

Една от предпоставките за ефективно укрепване на двигателния апарат, наред с целенасочените упражнения за ставите...

1 Коментар