парадокс на калция

Парадокс на калция – мит или реалност?

В последно време е въведен нов термин – парадокс на калция. Зад това медицинско понятие...