отровни

Най-разпространените отровни гъби са пред вас!

Тези гъби могат да засегнат кожата или да доведат до отравяния, ако попаднат в организма.

Пазете се от тези растения! Отровни са! (снимки)

Някои растения (или части от тях) при определени обстоятелства поради съдържащите се в тях отровни...