оперативна интервенция

БУПИВАКАИН / BUPIVACAINE

БУПИВАКАИН е лекарствен продукт за локално обезболяване; прилага се инжекционно или чрез инфузионно вливане.

ЗОФРАН / ZOFRAN

ЗОФРАН е антиеметик – лекарствено средство против гадене и повръщане. Обикновено се назначава срещу проявата...

ЦЕФАЗОЛИН / CEFAZOLIN

ЦЕФАЗОЛИН е широкоспектърен антибиотик от типа цефалоспорини. Прилага се за лечението на инфекции,