чувства

Обичаното дете е по-умно

Тази теза намери и своето научно обяснение

Как да дадете повече увереност на вечно депресирания тийнейджър?

За оптимистите е характерно постоянството