Начало / Заболяванията от А до Я / Възпаление на зъбната пулпа


Възпаление на зъбната пулпа

Оплаквания

Болките в зъба стават пронизващи, пулсиращи, тъпи; те дифузно се разпространяват; бузата и лимфните възли на долната челюст и врата могат да се подуят.

Причини

Възпаление на зъбната пулпа.

Рискът от заболяване нараства

Когато кариесът не се лекува.

Профилактика

Редовно почистване на зъбите и два пъти в го­дината контролни прегледи при зъболекар.

Възможни последици и усложнения

Зъбът може да умре, инфекцията да проникне в челюстта, мъртвият зъб може да се превърне в „огнище“, което отслабва защитната способ­ност на организма спрямо други, най-вече хро­нични заболявания, и предизвиква алергични ре­акции.

Нужда от лекарска помощ

Два пъти в годината профилактично трябва да се преглеждате при зъболекар. Когато почув­ствате дори слаби болки в зъба, трябва да оти­дете на зъболекар без отлагане.

Самолечение

Не е възможно.

Пломби

Сплави с цвета на зъба

Те са подходящи като запълващ материал по видимите части на зъбите. При това лекарят трябва да избере материал, който се калява със светлина. Трайността на сплавите, които се изготвят от два компонента е по-кратка. Колкото по-добре зъболекарят полира плом­бата след втвърдяването й, толкова по-трудно за нея се задържа зъбна плака.

По дъвкателните повърхности на странични­те зъби при големи дефекти не следва да се из­ползват бели пломби, защото те няма да из­държат на натиска при дъвкане.

Златни сплави

Те са скъпи и целесъобразни при съзъбие, слабо предразположено към кариес. При тях се нала­га издълбаването на повече здрава зъбна суб­станция. Златните пломби се отливат от зъ­ботехник по отпечатък, взет от отвора на зъба и се циментират в зъба. Допирателните им краища трябва да бъдат изработени мно­го коректно, за да не може да се измие цимен­тът и да проникне зъбна плака. Така наречени­те инкрустации са подходящи за по-малките зъбни дефекти. Гарнитурите, които покри­ват цялата дъвкателна повърхност имат пре­димството, че предпазват целия зъб.

Керамика

Зъбокерамиката като пломбиращ материал все още се изпробва.

Амалгама

Тя е най-разпространеният материал за зъбни пломби, смес от сребро, мед, други метали и живак. Една част от живака при пломбирането или вследствие на корозията преминава в тя­лото и може да навреди на здравето, например да предизвика алергични реакции. Издръжли­востта на пломбата се удължава и страничното въздействие на живака се намалява значи­телно, ако зъболекарят:

  • използва т.нар. NON-Gamma-2 амалгами
  • силно натъпче пломбата
  • полира я поне след един ден
  • и ако пациентът поддържа добра хигиена на зъбите и избягва много горещи храни

Лечение

Зъби с болна или умъртвена пулпа непременно трябва да бъдат запазени. При някои общи заболявания зъбите с лекуван корен се считат за рис­кови фактори и са нежелани. В подобни, както и в по-долу изброените случаи, те трябва да се из­важдат:

  • при наличие на напреднало възпаление на пародонциума (поддържащите зъба тъкани и връз­ки) и когато зъбът се клати
  • при силно изкривени корени (напр. на големи­те кътници), което поставя под въпрос ус­пешното лечение на корена
  • при дълбоки счупвания на коронката и корена
  • при зъб, който няма абсолютно никакво значе­ние за дъвкането, естетиката и като носител на протеза

Във всеки конкретен случай лекарят трябва убе­дително да обясни защо иска да извади заболе­лия, респективно умъртвения зъб.

При лекуване на корена на зъба могат да се нало­жат многократни отивания на зъболекар. Лека­рят трябва да отвори зъба и да отстрани зъбната пулпа от канала на корена. При това той не би трябвало да умъртвява нерва по химичен път, например с арсен. По-добре е с упойка да се изключи болката, преди инфектираната пулпа основно да се почисти. Също и зъбната кост трябва да се премахне, в случай че е заболяла. Преди да се пристъпи към лечението, е необхо­димо да се направи рентгенова снимка, за да се прецени колко дълги следва да бъдат необходи­мите инструменти.

След това на рентгенова снимка трябва да се провери дали пломбирането на корена е успеш­но. Накарайте зъболекаря да ви покаже и обясни снимките.

След отварянето му коренният канал трябва многократно да бъде промит и подсушен. Зъ­бът се запълва с пломба след спирането на кръв­та и времето, необходимо за изсъхване.

Закрепване с щифтове

След лечението на корена зъбът се подсигурява с пломба или с коронка. Ако зъбната корона е зна­чително разрушена, пломбата, както и изграж­дането на коронката могат да се закрепят в зъбната кост или в коренния канал с щифтове на винт. За идеални щифтове се считат тези, които са изработени от неподатливите на ко­розия метали титан и тантал. Те се завинтват. Зъбите със запълнен корен след време могат да се оцветят или да станат трошливи. В много случаи за укрепването им след това е целесъоб­разно да се постави коронка на щифт.

Материали за запълване на корена

Никой от материалите за запълване на корена на зъба не е оптимален. Тези средства не се считат за лечебни, ето защо в много случаи не е известен и съставът им. От върха на коре­на те могат да въздействат върху челюстна­та кост. Ето защо зъболекарят трябва да ра­боти възможно най-точно и да изтласка пас­тата и щифта за запълване на корена в непос­редствена близост до върха на корена, за да не се получат нежелани въздействия. Въпреки това остава опасността да се развият възпа­лителни изменения на върха на корена. От друга страна някои пасти за запълване на зъбния ко­рен могат да спомогнат за преминаването на вече съществуващи възпаления на коренния връх.

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*