Кариес (разяждане на зъбите)

Оплаквания

Зъбът реагира чувствително на топло и студе­но, кисело и сладко. Болки настъпват едва кога­то кариесът проникне през зъбния емайл до зъбната кост (дентина). Затова следва да обръща­те внимание на белезникаво-жълтеникавото или кафяво оцветяване на емайла като първона­чални признаци на започващия кариес.

Причини

Зъбна плака. Тя се състои от лепкави микроор­ганизми, които се хранят с въглехидрати и ги разграждат в киселини. Те от своя страна ата­куват зъбния емайл. Става възможно прониква­нето на бактерии. В случай че кариесът вече е пробил емайла, той засяга и зъбната кост. Дни­те на зъба вече са „преброени“.

Зъбният налеп се стимулира от

  • „префинена храна“ като рафинираната захар и ситно смлените брашна
  • недостатъчна хигиена на зъбите
  • работа в силно запрашени помещения или ус­ловия (в пекарници, мелници, каменоломни, ру­додобива, строителството, циментови и керамични фабрики, металошлифовъчни цехове и т.н.). Трудът при такива условия причинява т.нар. „хлебарски кариес“
  • работа при киселинни и лугови изпарения в хи­мическата, металообработващата и храни­телно-вкусовата промишленост.

Риск от заболяване

За кариеса допринасят недостатъчната грижа за зъбите, съпроводена от похапването на слад­ки работи, когато разрушените зъби остават нелекувани, както и дефектите в зъбния емайл.

Профилактика

В значителна степен кариесът може да се пре­дотврати посредством основно и редовно по­чистване на зъбите – два пъти дневно и след всяко ядене и пиене на храни и напитки, съдър­жащи захар.

При всяко посещение при зъболекаря той следва .да контролира хигиената на устната кухина и ако е необходимо, да ви информира за по-добра техника за почистване на зъбите. За съжаление това се случва много рядко в стоматологични­те кабинети, въпреки че подобно задължение ус­пешно може да се поеме от една добре обучена асистентка.

Предпазване от кариес с флуорид

Кариесът не е заболяване, причинено от недос­тиг на флуор. Но следва да се има предвид, че флоуридите могат да заздравят зъбния емайл, ако се приемат вътрешно или се нанасят дирек­тно върху зъба.

Тъй като в наши дни околната среда, въздухът и хранителните продукти са силно натоварени с флуориди, те не следва да се примесват нито към питейната вода, нито към млякото или сол­та.

Зъболекарят може да нанесе върху зъбния емайл флуорен гел или лак, което не е много трудно и скъпо. Възможно е редовно да се вземат флуор­ни таблетки още от ранното детство, което обаче поощрява по-късното безразборно прие­мане на лекарства.

флуоридите трябва да се прилагат само целена­сочено за укрепване на зъбния емайл: само подлекарски контрол, при очевидна склонност към кариес и лоши хранителни навици, флуорните таблетки трябва да съдържат само флуор и никакви други действащи субстанции. Те трябва да се дават едва след седмия месец от живота на детето.

Запечатване на фисури

фините напуквания в зъбния емайл или дупчици­те по дъвкателната повърхност на зъбите мо­гат да се предпазят от проникването на кариес посредством заглаждане със синтетичен мате­риал (композит) и по този начин да се спре за­почващият кариес. Преди това зъболекарят об­стойно трябва да почисти застрашените мес­та със специални четки.

Възможни последици и усложнения

При понижаване на налягането (напр. при пъту­ване със самолет, планински преходи, гмуркане във вода) кариес, който до момента е останал незабелязан, може да предизвика силен зъбобол. Нелекуваният кариес може да проникне дълбоко в зъба. Последицата е възпаление на зъбната пулпа, което може да обхване челюстите, гор- ночелюстната околоносна кухина и мускулната тъкан. Зъбът може да бъде загубен. Могат да възникнат изкривявания на съседните зъби и дъвкателни оплаквания.

Нужда от лекарска помощ

Най-късно при появата на първите болки.

Самолечение

Не е възможно. На болезненото място не тряб­ва да поставяте т.нар. домашни средства, като напр. алкохол или карамфил. Те могат да увредят зъбната пулпа и венците. Най-ефикасното сред­ство против болката е да отидете на зъболе­кар. Пациентите с болки имат право да бъдат приети още същия ден. Те са с предимство. В ча­калнята на зъболекаря можете да си помогнете като:

  • силно разтривате акупунктурната точка на външния ъгъл на нокътното легло на показа­леца
  • за кратко време поставите влажно-студен компрес на бузата
  • вземете някакво обикновено обезболяващо средство за кратко време. Вземането на обезболяващи хапчета с по-продължително дей­ствие утежнява диагнозата. Най-подходящи са медикаменти, които съдържат само действащата субстанция парацетамол.

Целесъобразно против зъбобол: парацетамол, Apacet,         Paracetamol, Веп-и-гоп, Enelfa, Eu-Med Р, Treupel Р, Kratofin simplex, Tylenol, Mexalen.

Важни странични действия: При много честа дългогодишна употреба не са изключени ув­реждания на бъбреците. При предозиране: чер­нодробни увреждания

Медикаментите, които съдържат действаща­та субстанция ASS (ацетилсалицилова кисели­на) активизират склонността към кървене. Те са подходящи само в случай, че не се очаква хи­рургическа намеса от страна на зъболекаря (напр. изваждане на зъба). Деца, боледуващи от вирусна инфекция (напр. грип или варицела), не трябва да вземат препарати на основата на ацетилсалицилова киселина.

Само при много силни болки зъболекарят по из­ключение може да предпише декстропропоксифен или комбиниран медикамент от ASS или па­рацетамол с кодеин.

В никакъв случай не бива да приемате обезболя­ващи средства, комбинирани по друг начин.

Целесъобразно против зъбобол: Acetylin, Acidum acetylsalicylicum, Antos, Aspirin, Aspro, ASS, Contradol, Godamed, Trineral.

Важни странични действия: стомашни болки, гадене, склонност към кървене, световъртеж, шум в ушите.

Лечение

Зъболекарят трябва основно да почисти карие­са с бормашината. Ако кариесът достига близо до зъбната пулпа, може да се наложи да се из­ключат болките с местна упойка. Инжекцията може да намали способността ви за концентриране за няколко часа. В подобни случаи не следва да карате кола или да управлявате сложни маши­ни. Преди зъболекарят да запълни дупката в зъ­ба (да го пломбира), той трябва да постави под­ложка от цимент. Тя пази зъбната пулпа.

При големи отвори зъболекарят трябва да пос­тави пояс около зъба, за да предотврати преливането на запълващия материал и увреждането на венците. Ако между зъбите често се събират хранителни отпадъци, трябва да накарате зъбо­лекаря отново да провери това.

При всички пломби зъболекарят трябва да кон­тролира и коригира захапката на челюстта, до­като повече нямате усещане за нещо чуждо в ус­тата ви. Иначе възникват проблеми при дъвка­нето и в челюстните стави. Трябва да настоя­вате зъболекарят да коригира пломбата дото­гава, докато усетите захапката си, както е оби­чайно за вас.

Не бива да носите в устата си различни метали. Това важи особено за местата, които при захапване се засрещат едно върху друго. Това може да предизвика алергични реакции по лигавицата на устата и на по-отдалечени места по кожата.

 

Оценете статията
Оценка 1.5 от 2 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.